Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حمله بر گردهمایی در مصلی مزاری؛ سه‌تن کشته و ۱۹تن دیگر زخمی شدند

مراسم یادبود از سالروز جان باختن عبدالعلی مزاری در غرب کابل، حوالی ساعت دوازده چاشت امروز (پنج‌شنبه، ۱۶حوت) آماج حمله قرار گرفت.

این مراسم از سوی محمد محقق، معاون دوم ریاست‌اجراییه برگزار شده بود و در آن شماری بزرگی از مردم و سیاسیون حضور داشتند.

وزارت امور داخله می‌گوید که از یک خانه در نزدیکی مصلی عبدالعلی مزاری – محل برگزاری مراسم – چهار هاوان بر این گردهمایی شلیک شدند.

نصرت رحیمی، سرپرست دفتر سخن‌گوی وزارت داخله می‌افزاید که یک تن در پیوند به این رویداد بازداشت شده و عملیات برای بازداشت سه تن دیگر نیز ادامه دارد.

در این رویداد، دو تن در نتیجۀ فرود آمدن هاوان بریک خانه کشته شدند و سه تن دیگر زخمی شده‌اند. مقام‌های صحی نیز می‌گویند که یک جان باختۀ شانزده زخمی این رویداد  به شفاخانه‌‌ها انتقال داده شده‌اند.

در همین حال، محمد حنیف اتمر، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری که در این مراسم حضور داشت، می‌گوید که به خود او آسیبی نرسیده اما هشت محافظش زخمی شده‌اند.

عبدالطیف پدرام، نامزد دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری نیز در این رویداد به گونۀ سطحی زخمی شده‌است.

در این مراسم، چهره‌های دیگر مثل محمد محقق، معاون دوم ریاست‌اجراییه، یونس قانونی، معاون تکت انتخاباتی صلح و اعتدال، حامدکرزی، رییس‌جمهور پیشین، عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه حکومت وحدت ملی نیز حضور داشتند.

تاکنون مسؤولیت این رویداد را کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است.

حمله بر گردهمایی در مصلی مزاری؛ سه‌تن کشته و ۱۹تن دیگر زخمی شدند

در این مراسم، چهره‌های مثل محمد محقق، یونس قانونی، حامدکرزی، و عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه حکومت وحدت ملی نیز حضور داشتند.

تصویر بندانگشتی

مراسم یادبود از سالروز جان باختن عبدالعلی مزاری در غرب کابل، حوالی ساعت دوازده چاشت امروز (پنج‌شنبه، ۱۶حوت) آماج حمله قرار گرفت.

این مراسم از سوی محمد محقق، معاون دوم ریاست‌اجراییه برگزار شده بود و در آن شماری بزرگی از مردم و سیاسیون حضور داشتند.

وزارت امور داخله می‌گوید که از یک خانه در نزدیکی مصلی عبدالعلی مزاری – محل برگزاری مراسم – چهار هاوان بر این گردهمایی شلیک شدند.

نصرت رحیمی، سرپرست دفتر سخن‌گوی وزارت داخله می‌افزاید که یک تن در پیوند به این رویداد بازداشت شده و عملیات برای بازداشت سه تن دیگر نیز ادامه دارد.

در این رویداد، دو تن در نتیجۀ فرود آمدن هاوان بریک خانه کشته شدند و سه تن دیگر زخمی شده‌اند. مقام‌های صحی نیز می‌گویند که یک جان باختۀ شانزده زخمی این رویداد  به شفاخانه‌‌ها انتقال داده شده‌اند.

در همین حال، محمد حنیف اتمر، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری که در این مراسم حضور داشت، می‌گوید که به خود او آسیبی نرسیده اما هشت محافظش زخمی شده‌اند.

عبدالطیف پدرام، نامزد دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری نیز در این رویداد به گونۀ سطحی زخمی شده‌است.

در این مراسم، چهره‌های دیگر مثل محمد محقق، معاون دوم ریاست‌اجراییه، یونس قانونی، معاون تکت انتخاباتی صلح و اعتدال، حامدکرزی، رییس‌جمهور پیشین، عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه حکومت وحدت ملی نیز حضور داشتند.

تاکنون مسؤولیت این رویداد را کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است.

هم‌رسانی کنید