Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

در حمله بر شرکت کننده‌گان یک نشست علما در کابل ۱۴تن جان باختند

در یک حملۀ انتحاری بر شرکت کننده‌گان یک نشست بزرگ علما در کابل، چهارده تن جان باختند و هفده تن دیگر زخم برداشته اند.

در این نشست که در تالار لویه جرگه برگزار شده بود، چگونگی جنگ افغانستان و حمله‌های هراس افگنانه در کشور، از دیدگاۀ اسلام و شریعت به بررسی گرفته شده بود؛ اما شماری از شرکت کننده گان آن، در بیرون از این نشست، خود شان آماج یک رویداد هراس افگنانه قرار گرفتند.

انتحارکننده حوالی ساعت یازده و نیم پیش از چاشت روز دوشنبه، در برابر دروازه دانشگاه پولی تخنیک، شماری از شرکت کننده‌گان این نشست را آماج قرارداد.

عالمان دین در این نشست، بر نیاز به پایان دادن جنگ در کشور تأکید کردند و نیز حمله‌های هراس افگنانه را به گونۀ قطعی حرام دانستند.

گواهان این رویداد می‌گویند که هنگام انفجار، شمار دیگری هم در محل حضور داشتند و آنان کسانی بودند که ساعاتی پیش، به علت ازدحام، اجازه نیافته بودند به داخل دانشگاه بروند و در این نشست حضور یابند.

برای برگزاری نشست علما در تالار لویه جرگه، تدابیر ویژه امنیتی گرفته شده بود و بیشتر جاده هایی که به محل برگزاری این نشست می انجامند، به روی رفت و آمد موترها بسته بودند.

نشانه‌هایی که از جان باخته گان و مجروحان این رویداد، در محل رویداد بر جا مانده اند، می رسانند که بیشتر این قربانیان، شرکت کننده گان نشست علما در تالار لویه جرگه استند؛ اما نیروهای امنیتی نیز، در میان جان باخته گان و مجروحان این حمله دیده می شوند.

در شش روز اخیر، این سومین رویداد هراس افگنانه در کابل است.

چهارشنبه پیش، گروهی از مردان مسلح که واسکت های انتحاری به تن داشتند، وزارت امور داخله را آماج قرار دادند.

مسؤولیت آن حمله را گروه داعش به دوش گرفت؛ اما وزارت امورداخله می گوید که آن حمله را شبکه حقانی انجام داده است.   

در حمله بر شرکت کننده‌گان یک نشست علما در کابل ۱۴تن جان باختند

در میان جان باخته‌گان این رویداد، هفت عالم دین و چهارتن از نیروهای امنیتی نیز استند. در همین حال، در انفجار ماینی که ساعتی پس از این رویداد در منطقه کوته سنگی کابل رخ داد، سه غیرنظامی زخم برداشته اند.

تصویر بندانگشتی

در یک حملۀ انتحاری بر شرکت کننده‌گان یک نشست بزرگ علما در کابل، چهارده تن جان باختند و هفده تن دیگر زخم برداشته اند.

در این نشست که در تالار لویه جرگه برگزار شده بود، چگونگی جنگ افغانستان و حمله‌های هراس افگنانه در کشور، از دیدگاۀ اسلام و شریعت به بررسی گرفته شده بود؛ اما شماری از شرکت کننده گان آن، در بیرون از این نشست، خود شان آماج یک رویداد هراس افگنانه قرار گرفتند.

انتحارکننده حوالی ساعت یازده و نیم پیش از چاشت روز دوشنبه، در برابر دروازه دانشگاه پولی تخنیک، شماری از شرکت کننده‌گان این نشست را آماج قرارداد.

عالمان دین در این نشست، بر نیاز به پایان دادن جنگ در کشور تأکید کردند و نیز حمله‌های هراس افگنانه را به گونۀ قطعی حرام دانستند.

گواهان این رویداد می‌گویند که هنگام انفجار، شمار دیگری هم در محل حضور داشتند و آنان کسانی بودند که ساعاتی پیش، به علت ازدحام، اجازه نیافته بودند به داخل دانشگاه بروند و در این نشست حضور یابند.

برای برگزاری نشست علما در تالار لویه جرگه، تدابیر ویژه امنیتی گرفته شده بود و بیشتر جاده هایی که به محل برگزاری این نشست می انجامند، به روی رفت و آمد موترها بسته بودند.

نشانه‌هایی که از جان باخته گان و مجروحان این رویداد، در محل رویداد بر جا مانده اند، می رسانند که بیشتر این قربانیان، شرکت کننده گان نشست علما در تالار لویه جرگه استند؛ اما نیروهای امنیتی نیز، در میان جان باخته گان و مجروحان این حمله دیده می شوند.

در شش روز اخیر، این سومین رویداد هراس افگنانه در کابل است.

چهارشنبه پیش، گروهی از مردان مسلح که واسکت های انتحاری به تن داشتند، وزارت امور داخله را آماج قرار دادند.

مسؤولیت آن حمله را گروه داعش به دوش گرفت؛ اما وزارت امورداخله می گوید که آن حمله را شبکه حقانی انجام داده است.   

هم‌رسانی کنید