Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

حمله طالبان بر بخش‌هایی از شاهراه بغلان-بلخ

منابع امنیتی امروز (دوشنبه ۱۶ سرطان) می‌گویند که طالبان با حمله گروهی شان، شاهراه بغلان-بلخ را در منطقۀ چشمه شیر و حومه‌های شهر پلخمری ولایت بغلان، این شاهراه را به روی ترافیک، مسدود کرده‌اند.

منابع می‌افزایند که هم اکنون نبرد شدید میان نیروهای دولتی و طالبان در چندین بخش این شاهراه، ادامه دارد.

به‌گفتۀ این منابع، پس از آن که طالبان در بازار چشمه شیر پلخمری ایست بازرسی ایجاد کرده و از موترهای باربری پول اخاذی می‌کردند با واکنش نیروی های دولتی رو به‌رو شده که سپس این شاهراه را، مسدود کردند.

در ادامۀ این درگیری‌ها، صد‌ها موتر مسافربری در این شاهراه گیرمانده‌اند.

احمد، یک تن از این مسافرین می‌گوید که در میان آنان "کودکان و زنان" نیز استند و در "وضعیت بدی در کنار جاده‎ها،" گیرمانده‌اند.

اما عبدالغنی محمودی، فرمانده کندک شاهراه ولایت بغلان می‌گوید که گروهی طالبان به‌گونۀ گُستره بر این شاهراه یورش برده و این شاهراه را مسدود کردند.

او افزود که طالبان در خانه‌های غیرنظامیان جابه‌جا شده و نیاز به نیروهای بیشتر کمکی است تا طالبان از این شاهراه، عقب زده شوند.

طالبان تاکنون دربارۀ این حمله چیزی نگفته‌اند.

حمله طالبان بر بخش‌هایی از شاهراه بغلان-بلخ

منابع امنیتی می‌گویند که نبرد شدید میان نیروهای دولتی و طالبان در چندین بخش این شاهراه، ادامه دارد.

Thumbnail

منابع امنیتی امروز (دوشنبه ۱۶ سرطان) می‌گویند که طالبان با حمله گروهی شان، شاهراه بغلان-بلخ را در منطقۀ چشمه شیر و حومه‌های شهر پلخمری ولایت بغلان، این شاهراه را به روی ترافیک، مسدود کرده‌اند.

منابع می‌افزایند که هم اکنون نبرد شدید میان نیروهای دولتی و طالبان در چندین بخش این شاهراه، ادامه دارد.

به‌گفتۀ این منابع، پس از آن که طالبان در بازار چشمه شیر پلخمری ایست بازرسی ایجاد کرده و از موترهای باربری پول اخاذی می‌کردند با واکنش نیروی های دولتی رو به‌رو شده که سپس این شاهراه را، مسدود کردند.

در ادامۀ این درگیری‌ها، صد‌ها موتر مسافربری در این شاهراه گیرمانده‌اند.

احمد، یک تن از این مسافرین می‌گوید که در میان آنان "کودکان و زنان" نیز استند و در "وضعیت بدی در کنار جاده‎ها،" گیرمانده‌اند.

اما عبدالغنی محمودی، فرمانده کندک شاهراه ولایت بغلان می‌گوید که گروهی طالبان به‌گونۀ گُستره بر این شاهراه یورش برده و این شاهراه را مسدود کردند.

او افزود که طالبان در خانه‌های غیرنظامیان جابه‌جا شده و نیاز به نیروهای بیشتر کمکی است تا طالبان از این شاهراه، عقب زده شوند.

طالبان تاکنون دربارۀ این حمله چیزی نگفته‌اند.

هم‌رسانی کنید