Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حملۀ مهاجمان بر پایگاه نظامی هلمند پس از ۱۵ ساعت پایان یافت

حملۀ گروهی طالبان بر پایگاه نظامی شوراب در ولایت هلمند که فرماندهی قول اردوی دو صد و پانزده میوند نیز در آن است، پایان یافت.

این حمله، ساعت دوی پس از نیمه شب آغاز شد و تا ساعت هفت امشب ادامه داشت.

دفتر رسانه‌های ولایت هلمند می‌گوید که در این حمله ۲۰ طالب مهاجم کشته شده‌اند.

خبرنامۀ این نهاد، می‌افزاید که پنج تن از نیروهای افغان نیز در این حمله جان باخته اند و دوازده تن دیگر آنان زخم برداشته‌اند.

پیشتر، منابع به طلوع‌نیوز گفته بود که ۲۵ تن از نیروهای امنیتی به شمول فرماندۀ گارنیزیون قول اردوی میوند جان باخته‌اند.

پس از آغاز کار اسدالله خالد، به حیث سرپرست وزارت دفاع ملی این بزرگ‌ترین تلفات نیروهای ارتش در یک حمله گفته می‌شود.

این حملۀ طالبان در اوضاعی بر یک پایگاه مهم نظامی در جنوب کشور انجام شده است که نماینده گان ایالات متحده امریکا و طالبان در دوحه سرگرم گفت وگوهای صلح استند.

در همین حال، طالبان ادعا می‌کنند که در این حلمه تلفات زیادی بر نیروهای دولتی وارد کرده‌اند، اما منابع رسمی این ادعا را تأیید نمی‌کنند.

حملۀ مهاجمان بر پایگاه نظامی هلمند پس از ۱۵ ساعت پایان یافت

پس از آغاز کار اسدالله خالد، به حیث سرپرست وزارت دفاع ملی این بزرگ‌ترین تلفات نیروهای ارتش در یک حمله گفته می‌شود.

تصویر بندانگشتی

حملۀ گروهی طالبان بر پایگاه نظامی شوراب در ولایت هلمند که فرماندهی قول اردوی دو صد و پانزده میوند نیز در آن است، پایان یافت.

این حمله، ساعت دوی پس از نیمه شب آغاز شد و تا ساعت هفت امشب ادامه داشت.

دفتر رسانه‌های ولایت هلمند می‌گوید که در این حمله ۲۰ طالب مهاجم کشته شده‌اند.

خبرنامۀ این نهاد، می‌افزاید که پنج تن از نیروهای افغان نیز در این حمله جان باخته اند و دوازده تن دیگر آنان زخم برداشته‌اند.

پیشتر، منابع به طلوع‌نیوز گفته بود که ۲۵ تن از نیروهای امنیتی به شمول فرماندۀ گارنیزیون قول اردوی میوند جان باخته‌اند.

پس از آغاز کار اسدالله خالد، به حیث سرپرست وزارت دفاع ملی این بزرگ‌ترین تلفات نیروهای ارتش در یک حمله گفته می‌شود.

این حملۀ طالبان در اوضاعی بر یک پایگاه مهم نظامی در جنوب کشور انجام شده است که نماینده گان ایالات متحده امریکا و طالبان در دوحه سرگرم گفت وگوهای صلح استند.

در همین حال، طالبان ادعا می‌کنند که در این حلمه تلفات زیادی بر نیروهای دولتی وارد کرده‌اند، اما منابع رسمی این ادعا را تأیید نمی‌کنند.

هم‌رسانی کنید