Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حمله مهاجمان بر فرقه ۱۱۱ ارتش در جوار دانشگاه نظامی مارشال فهیم

شماری از گواهان رویداد می‌گویند که مهاجمان مسلح بامداد امروز (دوشنبه ۹دلو) بر فرقۀ ۱۱۱ ارتش در نزدیکی دانشگاه نظامی مارشال فهیم در شهر کابل، حمله کرده‌اند.

گواهان می‌افزایند که حوالی ساعت سه بامداد، این حمله صورت گرفته است و تاهنوز (ساعت ۸ بامداد) ادامه داردږ

گواهان اضافه کردند که تاکنون بیش از ده انفجار را در نزدیک محل رویداد شنیده‌اند.

مقام‌های امنیتی، این حمله را تأیید می‌کنند، اما از تلفات جزئیات نمی‌دهند.

در ماه اکتوبر سال ۲۰۱۷ نیز در یک حملۀ انتحاری بر دانشجویان دانشگاه مارشال فهیم در نزدیک این دانشگاه، ۱۵ تن جان باختند.

حمله مهاجمان بر فرقه ۱۱۱ ارتش در جوار دانشگاه نظامی مارشال فهیم

گواهان رویداد می گویند که مهاجمان بر فرقۀ ۱۱۱ ارتش که با دانشگاه نظامی مارشال فهیم هم جوار است، حمله کرده اند.

تصویر بندانگشتی

شماری از گواهان رویداد می‌گویند که مهاجمان مسلح بامداد امروز (دوشنبه ۹دلو) بر فرقۀ ۱۱۱ ارتش در نزدیکی دانشگاه نظامی مارشال فهیم در شهر کابل، حمله کرده‌اند.

گواهان می‌افزایند که حوالی ساعت سه بامداد، این حمله صورت گرفته است و تاهنوز (ساعت ۸ بامداد) ادامه داردږ

گواهان اضافه کردند که تاکنون بیش از ده انفجار را در نزدیک محل رویداد شنیده‌اند.

مقام‌های امنیتی، این حمله را تأیید می‌کنند، اما از تلفات جزئیات نمی‌دهند.

در ماه اکتوبر سال ۲۰۱۷ نیز در یک حملۀ انتحاری بر دانشجویان دانشگاه مارشال فهیم در نزدیک این دانشگاه، ۱۵ تن جان باختند.

هم‌رسانی کنید