Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حملۀ طالبان بر ولسوالی سیدآباد وردک

باشنده‌گان ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک، می‌گویند که طالبان شب گذشته (۱۴میزان) بر مرکز این ولسوالی حمله کردند و هم‌اکنون جنگ میان نیروهای دولتی و طالبان در این ولسوالی، جریان دارد.
 
آنان می‌افزایند که در منطقۀ تنگی ولسوالی سیدآباد جنگ به شدت ادامه دارد و شاهراه کابل - کندهار نیز به برای چند ساعت، بسته شده بود.
 
در همین حال، مقام‌های محلی میدان وردک، درگیری در این ولسوالی را تأیید می‎کنند، اما جزئیات بیشتر در این باره نمی‌دهند.
 
سیدآباد، یکی از ولسوالی‌های راهبردی است که شاهراه کابل - کندهار نیز از آن می‌گذرد.
 
گفته می‌شود که روز شنبه، طالبان به شرکت‌های ترانسپورتی هشدارداده بودند که از رفت وآمد در شاهراه کابل-کندهار خودداری کنند، زیرا آنان برچند بخش حمله خواهند کرد.
 
در همین حال، مسؤولان شرکت برشنا، می‌گویند که در این درگیری، چندین لین برق در ولسوالی سیدآباد قطع شده‌اند و در نتیجه ولایت‌های غزنی، لوگر و پکتیا نیز با قطع برق، مواجه شده‌اند.
 
مسؤولان این شرکت می‌افزایند که هر زمان که وضعیت امنیتی بهبود یافت، تیم تخنیکی را برای دوباره وصل کردن لین‌ها به محل خواهند فرستاد.
 
از سویی دیگر، طالبان ادعا می‌کنند که مرکز ولسوالی سیدآباد را تصرف کرده‌اند.

حملۀ طالبان بر ولسوالی سیدآباد وردک

مقام‌های محلی ولایت میدان وردک، تأیید می‌کنند که درگیری شدید میان نیروهای دولتی و طالبان در ولسوالی سیدآباد این ولایت، ادامه دارد.

تصویر بندانگشتی

باشنده‌گان ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک، می‌گویند که طالبان شب گذشته (۱۴میزان) بر مرکز این ولسوالی حمله کردند و هم‌اکنون جنگ میان نیروهای دولتی و طالبان در این ولسوالی، جریان دارد.
 
آنان می‌افزایند که در منطقۀ تنگی ولسوالی سیدآباد جنگ به شدت ادامه دارد و شاهراه کابل - کندهار نیز به برای چند ساعت، بسته شده بود.
 
در همین حال، مقام‌های محلی میدان وردک، درگیری در این ولسوالی را تأیید می‎کنند، اما جزئیات بیشتر در این باره نمی‌دهند.
 
سیدآباد، یکی از ولسوالی‌های راهبردی است که شاهراه کابل - کندهار نیز از آن می‌گذرد.
 
گفته می‌شود که روز شنبه، طالبان به شرکت‌های ترانسپورتی هشدارداده بودند که از رفت وآمد در شاهراه کابل-کندهار خودداری کنند، زیرا آنان برچند بخش حمله خواهند کرد.
 
در همین حال، مسؤولان شرکت برشنا، می‌گویند که در این درگیری، چندین لین برق در ولسوالی سیدآباد قطع شده‌اند و در نتیجه ولایت‌های غزنی، لوگر و پکتیا نیز با قطع برق، مواجه شده‌اند.
 
مسؤولان این شرکت می‌افزایند که هر زمان که وضعیت امنیتی بهبود یافت، تیم تخنیکی را برای دوباره وصل کردن لین‌ها به محل خواهند فرستاد.
 
از سویی دیگر، طالبان ادعا می‌کنند که مرکز ولسوالی سیدآباد را تصرف کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید