تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حملۀ طالبان در بگرام بر مذاکرات صلح در قطر سایه افگنده‌‌است

حملۀ روز گذشتۀ طالبان در نزدیکی پایگاۀ نظامی در بگرام، روی روند گفت‌وگوها میان نماینده‌گان امریکا و نماینده‌گان طالبان در قطر سایه افگنده‌است.

برخی از منابع آگاه از این گفت‌وگوها می‌گویند که هرچند پس از این حمله در میز گفت‌وگوها میان دوطرف کشیده‌گی‌هایی به وجود آمد، اما این کشیده‌گی‌ها به‌حدی جدی نبودند که مانع ادامۀ این گفت‌وگوها شوند.

سیداکبر آغا، فرماندۀ پیشین طالبان در این باره گفت: «پیش از حملۀ طالبان، امریکاییان بر ولسوالی سنگین عملیات هوایی انجام دادند. کاش این خشونت‌ها نمی‌شد و گفت‌وگوها عادی به پیش می‌رفتند؛ اکنون هم آنقدر جنجال بزرگ را به بار نیاورده‌است که مانع گفت‌وگوها شود.»

روز گذشته (چهارشنبه، ۲۰قوس) هفت مهاجم طالبان در نزدیکی پایگاۀ نظامی بگرام در ولایت پروان حمله کردند – حمله‌یی که جان دو تن را گرفت و ۷۳ تن دیگر را که به گفتۀ وزارت داخله بسیاری شان غیرنظامیان بودند، زخمی ساخت.

این حمله، صبح روز گذشته هنگامی آغاز شد که نماینده‌گان طالبان و امریکا روز پنجم گفت‌وگوهای صلح شان را آغاز کرده بودند.

این حمله، در حدود چهارده ساعت به درازا انجامید و مهاجمان از چهار موتر پر از مواد منفجره کار گرفتند.

 منابع نزدیک به طالبان، می‌پذیرند که حملۀ نظامیان این گروه بر پایگاه نظامی بگرام، برخلاف خواست نماینده‌گان این گروه در دوحه بوده‌است و در واقع طالبان را در تصمیم‌گیری‌ها به پنج شاخه مهم فشرده می‌سازند: گروۀ حقانی، طالبان وابسته به ملا هبت الله، طالبان وابسته به ملا محمد عمر، طالبان وابسته به ملا منصور و نماینده‌گان طالبان در قطر از تصمیم گیرنده‌گان اصلی این گروه دانسته می‌شوند.

سید اسحاق گیلانی، رهبر نهضت همبستگی ملی افغانستان اظهار داشت: «امکان دارد در میان اینان [طالبان] تفاوت‌های فکری باشد و حملۀ دیروز یک کار خوب نبود. اما چون نظامیان این کار را انجام دادند یک مقدار از طرف دوحه و از طرف کویته برای شان گوش‌زد شده‌است که نباید در جریان مذاکرات این حملات ادامه یابند.»

با این همه، حکومت افغانستان خواهان کاهش خشونت‌ها و تن دادن طالبان به یک آتش‌بس است.
ناجیه انوری، سخن‌گوی وزارت دولت در امور صلح در این باره بیان داشت: «ادامۀ خشونت‌ها نمی‌تواند که سبب پیشرفت پروسه شود، بلکه یک مانع بزرگ برای آغاز مذاکرات است و به همین خاطر آتش‌بس یکی از پیشرط‌های اساسی ما است.»

امروز، ششمین روز گفت‌وگوها میان نماینده‌گان طالبان و نماینده‌گان امریکا در دوحه است. منابع آگاه از این گفت‌وگوها می‌گویند که دوطرف در این شش روز، روی کاهش خشونت‌ها، گفت‌وگوهای میان افغانان و آتش‌بس گفت‌وگو کرده‌اند اما پیشرفتی نداشته‌اند.

حملۀ طالبان در بگرام بر مذاکرات صلح در قطر سایه افگنده‌‌است

روز گذشته (چهارشنبه، ۲۰قوس) هفت مهاجم طالبان بر بخش‌هایی از پایگاۀ نظامی بگرام در ولایت پروان حمله کردند .

تصویر بندانگشتی

حملۀ روز گذشتۀ طالبان در نزدیکی پایگاۀ نظامی در بگرام، روی روند گفت‌وگوها میان نماینده‌گان امریکا و نماینده‌گان طالبان در قطر سایه افگنده‌است.

برخی از منابع آگاه از این گفت‌وگوها می‌گویند که هرچند پس از این حمله در میز گفت‌وگوها میان دوطرف کشیده‌گی‌هایی به وجود آمد، اما این کشیده‌گی‌ها به‌حدی جدی نبودند که مانع ادامۀ این گفت‌وگوها شوند.

سیداکبر آغا، فرماندۀ پیشین طالبان در این باره گفت: «پیش از حملۀ طالبان، امریکاییان بر ولسوالی سنگین عملیات هوایی انجام دادند. کاش این خشونت‌ها نمی‌شد و گفت‌وگوها عادی به پیش می‌رفتند؛ اکنون هم آنقدر جنجال بزرگ را به بار نیاورده‌است که مانع گفت‌وگوها شود.»

روز گذشته (چهارشنبه، ۲۰قوس) هفت مهاجم طالبان در نزدیکی پایگاۀ نظامی بگرام در ولایت پروان حمله کردند – حمله‌یی که جان دو تن را گرفت و ۷۳ تن دیگر را که به گفتۀ وزارت داخله بسیاری شان غیرنظامیان بودند، زخمی ساخت.

این حمله، صبح روز گذشته هنگامی آغاز شد که نماینده‌گان طالبان و امریکا روز پنجم گفت‌وگوهای صلح شان را آغاز کرده بودند.

این حمله، در حدود چهارده ساعت به درازا انجامید و مهاجمان از چهار موتر پر از مواد منفجره کار گرفتند.

 منابع نزدیک به طالبان، می‌پذیرند که حملۀ نظامیان این گروه بر پایگاه نظامی بگرام، برخلاف خواست نماینده‌گان این گروه در دوحه بوده‌است و در واقع طالبان را در تصمیم‌گیری‌ها به پنج شاخه مهم فشرده می‌سازند: گروۀ حقانی، طالبان وابسته به ملا هبت الله، طالبان وابسته به ملا محمد عمر، طالبان وابسته به ملا منصور و نماینده‌گان طالبان در قطر از تصمیم گیرنده‌گان اصلی این گروه دانسته می‌شوند.

سید اسحاق گیلانی، رهبر نهضت همبستگی ملی افغانستان اظهار داشت: «امکان دارد در میان اینان [طالبان] تفاوت‌های فکری باشد و حملۀ دیروز یک کار خوب نبود. اما چون نظامیان این کار را انجام دادند یک مقدار از طرف دوحه و از طرف کویته برای شان گوش‌زد شده‌است که نباید در جریان مذاکرات این حملات ادامه یابند.»

با این همه، حکومت افغانستان خواهان کاهش خشونت‌ها و تن دادن طالبان به یک آتش‌بس است.
ناجیه انوری، سخن‌گوی وزارت دولت در امور صلح در این باره بیان داشت: «ادامۀ خشونت‌ها نمی‌تواند که سبب پیشرفت پروسه شود، بلکه یک مانع بزرگ برای آغاز مذاکرات است و به همین خاطر آتش‌بس یکی از پیشرط‌های اساسی ما است.»

امروز، ششمین روز گفت‌وگوها میان نماینده‌گان طالبان و نماینده‌گان امریکا در دوحه است. منابع آگاه از این گفت‌وگوها می‌گویند که دوطرف در این شش روز، روی کاهش خشونت‌ها، گفت‌وگوهای میان افغانان و آتش‌بس گفت‌وگو کرده‌اند اما پیشرفتی نداشته‌اند.

هم‌رسانی کنید