Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حملۀ مهاجمان‌انتحاری بر دفتر «صندوق نجات کودکان» در جلال‌آباد

عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، تأیید می‌کند که این حمله بر دفتر نماینده‌گی «صندوق نجات کودکان» انجام شده‌است.

او به طلوع نیوز گفت که نخست یک موتر بم‌گذاری‌شده در نزدیکی این دفتر در حوزۀ سوم شهر جلال‌آباد منفجر شد و سپس مهاجمان وارد ساختمان شدند و با نیروهای امنیتی به درگیری پرداخته‌اند.

درگیری هم‌اکنون میان مهاجمان و نیروهای امنیتی جریان دارد و ساحه ازسوی نیروهای امنیتی بسته شده‌است.

در همین‌حال، مقام‌های صحی این ولایت تأیید می‌کنند که تاکنون ۱۱ تن از زخمیان این حمله برای درمان به شفاخانه‌ها انتقال یافته‌اند.

ازسوی دیگر، شماری از خانواده‌های کسانی که در این نهاد کار می‌کنند، ازبهر دیدن نزدیکان‌شان به محل رویداد آمده‌اند.

گفته می‌شود که امبولانس‌های بیشتری به محل رویداد رسیده‌اند.

تاکنون هیچ‌گروهی، به‌شمول طالبان مسئولیت این حمله را به‌عهده نگرفته‌اند.

حملۀ مهاجمان‌انتحاری بر دفتر «صندوق نجات کودکان» در جلال‌آباد

مقام‌های محلی در ولایت ننگرهار تأیید می‌کنند که گروهی از مهاجمان انتحاری بر دفتر «صندوق نجات کودکان» در شهر جلال‌آباد حمله کرده‌اند.

تصویر بندانگشتی

عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، تأیید می‌کند که این حمله بر دفتر نماینده‌گی «صندوق نجات کودکان» انجام شده‌است.

او به طلوع نیوز گفت که نخست یک موتر بم‌گذاری‌شده در نزدیکی این دفتر در حوزۀ سوم شهر جلال‌آباد منفجر شد و سپس مهاجمان وارد ساختمان شدند و با نیروهای امنیتی به درگیری پرداخته‌اند.

درگیری هم‌اکنون میان مهاجمان و نیروهای امنیتی جریان دارد و ساحه ازسوی نیروهای امنیتی بسته شده‌است.

در همین‌حال، مقام‌های صحی این ولایت تأیید می‌کنند که تاکنون ۱۱ تن از زخمیان این حمله برای درمان به شفاخانه‌ها انتقال یافته‌اند.

ازسوی دیگر، شماری از خانواده‌های کسانی که در این نهاد کار می‌کنند، ازبهر دیدن نزدیکان‌شان به محل رویداد آمده‌اند.

گفته می‌شود که امبولانس‌های بیشتری به محل رویداد رسیده‌اند.

تاکنون هیچ‌گروهی، به‌شمول طالبان مسئولیت این حمله را به‌عهده نگرفته‌اند.

هم‌رسانی کنید