Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

حملۀ مهاجمان بر ساختمان وزارت امور داخله پایان یافت

مقام‌های وزارت امور داخله تأیید کردند که حملۀ مهاجمان بر ساختمان نو وزارت امور داخله پس از نزدیک به دوساعت زمانی پایان یافت که ده مهاجم توسط نیروهای دولتی از پا درآمدند. 

نجیب دانش، سخنگوی وزارت امور داخله، به طلوع نیوز گفت که حملۀ مهاجمان به این وزارت پایان یافته است اما عملیات بازرسی هنوزهم ادامه دارد. 

این حمله حوالی ساعت ۱۲ و ۱۵ دقیقه پس از چاشت امروز چهارشنبه زمانی رُخ داد که یک انفجار درنزدیکی ایست بازرسی نزدیک به درِ ورودی این وزارت رُخ داد که پس از آن حمله‌کننده‌های دیگر بر نیروهای دولتی آتش گشودند. 

وزارت امور داخله یک سال پیش از ساختمان قبلی آن در چهارراه صدارت کابل به ساختمان تازۀ آن در سرک میدان هوایی انقتال یافت. 

به گفتۀ آقای دانش، حمله کننده‌ها لباس نظامی برتن داشتند.

مهاجمان که شمار شان ده تن گفته شده است، با کار گیری از موترهای زرهی خودشان را به دروازه ورودی وزارت امور داخله رسانیدند.

مهاجمان با کار گیری از این موترهای زرهی می خواستند داخل شوند، یکی از این موترها را مهاجمان با شلیک موشک هم نتوانست که انفجار بدهد.

اما این مهاجمان از موترهای شان پیاده می‌شوند و شتابان به سوی قرار گاه وزارت امور رو می‌آورند.

اما سر انجام این نیروهای ویژه تمامی مهاجمان را از پا در می آورند و این عملیات دو ساعت به درازا کشانیده شد.

پیش از این وزیر امور داخله از انتقال هراس افگنان در موتر های شیشه سیاه و ضد گلوله انتقاد کرده بود و وعده سپرده بود که جلوگشت و گذار موترهای غیرقانونی را خواهد گرفت.

حملۀ مهاجمان بر ساختمان وزارت امور داخله پایان یافت

سخنگوی وزارت امور داخله می‌گوید که حملۀ مهاجمان بر ساختمان وزارت امور داخله پایان یافته است اما به گفتۀ او، عملیات بازرسی هنوزهم ادامه دارد. 

Thumbnail

مقام‌های وزارت امور داخله تأیید کردند که حملۀ مهاجمان بر ساختمان نو وزارت امور داخله پس از نزدیک به دوساعت زمانی پایان یافت که ده مهاجم توسط نیروهای دولتی از پا درآمدند. 

نجیب دانش، سخنگوی وزارت امور داخله، به طلوع نیوز گفت که حملۀ مهاجمان به این وزارت پایان یافته است اما عملیات بازرسی هنوزهم ادامه دارد. 

این حمله حوالی ساعت ۱۲ و ۱۵ دقیقه پس از چاشت امروز چهارشنبه زمانی رُخ داد که یک انفجار درنزدیکی ایست بازرسی نزدیک به درِ ورودی این وزارت رُخ داد که پس از آن حمله‌کننده‌های دیگر بر نیروهای دولتی آتش گشودند. 

وزارت امور داخله یک سال پیش از ساختمان قبلی آن در چهارراه صدارت کابل به ساختمان تازۀ آن در سرک میدان هوایی انقتال یافت. 

به گفتۀ آقای دانش، حمله کننده‌ها لباس نظامی برتن داشتند.

مهاجمان که شمار شان ده تن گفته شده است، با کار گیری از موترهای زرهی خودشان را به دروازه ورودی وزارت امور داخله رسانیدند.

مهاجمان با کار گیری از این موترهای زرهی می خواستند داخل شوند، یکی از این موترها را مهاجمان با شلیک موشک هم نتوانست که انفجار بدهد.

اما این مهاجمان از موترهای شان پیاده می‌شوند و شتابان به سوی قرار گاه وزارت امور رو می‌آورند.

اما سر انجام این نیروهای ویژه تمامی مهاجمان را از پا در می آورند و این عملیات دو ساعت به درازا کشانیده شد.

پیش از این وزیر امور داخله از انتقال هراس افگنان در موتر های شیشه سیاه و ضد گلوله انتقاد کرده بود و وعده سپرده بود که جلوگشت و گذار موترهای غیرقانونی را خواهد گرفت.

هم‌رسانی کنید