Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

حملۀ طالبان بر پاسگاه نیروهای امنیتی در شمال کابل

طالبان نیمه های شب گذشته از چند بخش بر پاسگاه‌های نیروهای دولتی در ولسوالی میر بچه کوت کابل حمله کردند.

مسوولان حکومتی شمار حمله کننده‌گان را بیشتر از ده تن می‌گویند و می‌افزایند که در این حمله یک حمله کننده‌گان کشته شد و یک حمله‌کننده دیگر بازداشت شده است.

مسوولان می‌گویند که نیروهای امنیت ملی دیروز نیز در عملیاتی از یک مرکز داعش در بازار ولسوالی شکر دره مقداری جنگ افزار به دست آورده اند.

این مسوولان می‌گویند که طالبان می کوشند تا با راهکار "جنگ و گریز" ولسوالی‌های نزدیک به شهر کابل را نا امن بسازند.

سادات، فرمانده پولیس میر بچه کوت می‌گوید که:" دو گروه پنج یا شش نفری بودند که حمله کردند ساعت‌های دوی شب بود، اما ما رسیدیم یکی شان کشته شد یکی هم دستیگر شد."

نیروهای دولتی می‌گوید که این درگیری در حدود یک و نیم ساعت ادامه یافت، یک مهاجم کشته شد یک مهاجم دستیگر شد و دو راکت انداز با مرمی هایشان به دست نیرو های دولتی افتاد.

محمد آصف، سرباز می‌گوید که :" پس از آن که اینها حمله کردند تمامی نیروها منطقه را ماصره کردیم و جنگ شروع شد."

جمشید، باشندۀ شکر دره می‌گوید که:"اینها کسانی استند که اولادهای اجنبی استند از یک طرف می‌گویند که پروسه صلح است و این‌ها از زندان رها می‌شوند و می آیند اینجا مردار می‌شوند."

به گفته مسوولان در پانزده روز گذشته این دومین بار است که طالبان بر این پاسگاه ارتش حمله کرده اند، دیشب نیز طالبان از سه جهت بر این پاسگاه و پاسگاه پولیس که کمی آنسوتر است حمله کردند.

سید فاروق سادات، فرمانده پولیس میربچه کوت می‌گوید که حمله کننده‌یی که کشته شد از باشنده‌گان ولسوالی شکر دره است و خانواده‌اش برای به دست آوردن جسدش با پولیس گفت‌وگو کرده است.

سید می‌گوید:"صبح چند زن آمده بودند یکی می گفت که مادرش استم یکی می گفت خواهر زاده من است، گفتم مادر جان چرا بچه ات را اجازه دادی که منطقه امن خود را نا امن بسازد. یک نفر زنگ زد گفت که مسوول طالبان استم در این منطقه و شما یک مجاهد ما را شهید ساخته اید جسدش را به ما بدهید، گفتم بیایید ببریدجسد را."

شکردرۀ نزدیک ترین ولسوالی به شهر کابل است، امنیت ملی می‌گوید که تا کنون در دو عملیات نیروهای امنیت ملی در دو ماه گذشته دو مرکز داعش و شبکه حقانی شناسایی و ویران شده اند.

حملۀ طالبان بر پاسگاه نیروهای امنیتی در شمال کابل

مسوولان می‌گویند که طالبان می کوشند تا با راهکار "جنگ و گریز" ولسوالی‌های نزدیک به شهر کابل را نا امن بسازند.

Thumbnail

طالبان نیمه های شب گذشته از چند بخش بر پاسگاه‌های نیروهای دولتی در ولسوالی میر بچه کوت کابل حمله کردند.

مسوولان حکومتی شمار حمله کننده‌گان را بیشتر از ده تن می‌گویند و می‌افزایند که در این حمله یک حمله کننده‌گان کشته شد و یک حمله‌کننده دیگر بازداشت شده است.

مسوولان می‌گویند که نیروهای امنیت ملی دیروز نیز در عملیاتی از یک مرکز داعش در بازار ولسوالی شکر دره مقداری جنگ افزار به دست آورده اند.

این مسوولان می‌گویند که طالبان می کوشند تا با راهکار "جنگ و گریز" ولسوالی‌های نزدیک به شهر کابل را نا امن بسازند.

سادات، فرمانده پولیس میر بچه کوت می‌گوید که:" دو گروه پنج یا شش نفری بودند که حمله کردند ساعت‌های دوی شب بود، اما ما رسیدیم یکی شان کشته شد یکی هم دستیگر شد."

نیروهای دولتی می‌گوید که این درگیری در حدود یک و نیم ساعت ادامه یافت، یک مهاجم کشته شد یک مهاجم دستیگر شد و دو راکت انداز با مرمی هایشان به دست نیرو های دولتی افتاد.

محمد آصف، سرباز می‌گوید که :" پس از آن که اینها حمله کردند تمامی نیروها منطقه را ماصره کردیم و جنگ شروع شد."

جمشید، باشندۀ شکر دره می‌گوید که:"اینها کسانی استند که اولادهای اجنبی استند از یک طرف می‌گویند که پروسه صلح است و این‌ها از زندان رها می‌شوند و می آیند اینجا مردار می‌شوند."

به گفته مسوولان در پانزده روز گذشته این دومین بار است که طالبان بر این پاسگاه ارتش حمله کرده اند، دیشب نیز طالبان از سه جهت بر این پاسگاه و پاسگاه پولیس که کمی آنسوتر است حمله کردند.

سید فاروق سادات، فرمانده پولیس میربچه کوت می‌گوید که حمله کننده‌یی که کشته شد از باشنده‌گان ولسوالی شکر دره است و خانواده‌اش برای به دست آوردن جسدش با پولیس گفت‌وگو کرده است.

سید می‌گوید:"صبح چند زن آمده بودند یکی می گفت که مادرش استم یکی می گفت خواهر زاده من است، گفتم مادر جان چرا بچه ات را اجازه دادی که منطقه امن خود را نا امن بسازد. یک نفر زنگ زد گفت که مسوول طالبان استم در این منطقه و شما یک مجاهد ما را شهید ساخته اید جسدش را به ما بدهید، گفتم بیایید ببریدجسد را."

شکردرۀ نزدیک ترین ولسوالی به شهر کابل است، امنیت ملی می‌گوید که تا کنون در دو عملیات نیروهای امنیت ملی در دو ماه گذشته دو مرکز داعش و شبکه حقانی شناسایی و ویران شده اند.

هم‌رسانی کنید