تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

حملۀ موشکی مهاجمان بر شهر کابل

یک منبع امنیتی بامداد سه‌شنبه (۳۰ اسد) می‎گوید که گروهی از مهاجمان از یک موتر باربری نوع دینا در نزدیک مسجد عیدگاه در شهر کابل، راکت شلیک کردند.

این منبع می‎افزاید که تا کنون دو مهاجم از پا در آمدند و نبرد با مهاجمان دیگر ادامه دارد.

گزارش‌ها می‌رسانند که بیش از دوازده موشک بر شهر کابل شلیک شدند و بسیاری از آنها در بخش‌های دیپلوماتیک نشین در اطراف ارگ، برخورد کردند.

درهنگامی فرود آمدن این موشک‌ها، رییس‌جمهور غنی که سخنرانی داشت می‌گوید که گروه‌های هراس‌افگن با چنین موشک پراگنی‌ها نمی‌توانند مانع پیشرفت مردم شوند.

از سویی‌هم، کریم امینی خبرنگار طلوع‌نیوز می‌گوید که نیروهای امنیتی محل را که مهاجمان از آن جا راکت پرتاب کرده‌اند را محاصره کردند و نیز چرخبال‌های از طریق هوا مهاجمان را آماج قرار می‌دهند.

هیچ گروهی به شمول طالبان تاکنون مسؤولیت این حمله را به عهده نگرفته‌است.

افغانستان

حملۀ موشکی مهاجمان بر شهر کابل

گفته می‌شود که حدود پنج موشک هم‌زمان با سخنرانی رییس‌جمهورغنی پس از ادای نماز عید، به سوی ارگ و بخش‌های نزدیک آن شلیک شدند.

Thumbnail

یک منبع امنیتی بامداد سه‌شنبه (۳۰ اسد) می‎گوید که گروهی از مهاجمان از یک موتر باربری نوع دینا در نزدیک مسجد عیدگاه در شهر کابل، راکت شلیک کردند.

این منبع می‎افزاید که تا کنون دو مهاجم از پا در آمدند و نبرد با مهاجمان دیگر ادامه دارد.

گزارش‌ها می‌رسانند که بیش از دوازده موشک بر شهر کابل شلیک شدند و بسیاری از آنها در بخش‌های دیپلوماتیک نشین در اطراف ارگ، برخورد کردند.

درهنگامی فرود آمدن این موشک‌ها، رییس‌جمهور غنی که سخنرانی داشت می‌گوید که گروه‌های هراس‌افگن با چنین موشک پراگنی‌ها نمی‌توانند مانع پیشرفت مردم شوند.

از سویی‌هم، کریم امینی خبرنگار طلوع‌نیوز می‌گوید که نیروهای امنیتی محل را که مهاجمان از آن جا راکت پرتاب کرده‌اند را محاصره کردند و نیز چرخبال‌های از طریق هوا مهاجمان را آماج قرار می‌دهند.

هیچ گروهی به شمول طالبان تاکنون مسؤولیت این حمله را به عهده نگرفته‌است.

هم‌رسانی کنید