Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حملۀ هوایی نیروهای خارجی طالبان را در بدخشان هدف قرار داد

مقام‌های امنیتی در بدخشان می‌گویند که سه شنبه ‌شب یک هواپیمای بی‌سرنشین چهار موشک را بر پناه‌گاه‌های طالبان در ولسوالی راغستان شلیک کردند که در کنار کشته شدن هشت طالب و زخمی شدن پانزده طالب دیگر، بخش بزرگی از تجهیزات و جنگ افزارهای این گروه نیز نابود شده اند.

این نخستین بار در چند سال پسین است که هواپیماهای نیروهای خارجی پناه‌گاه‌های طالبان را در ولایت بدخشان آماج قرار می‌دهد.

این مقام‌ها می‌گویند که این حمله‌ها در ولسوالی راغستان انجام شده اند و در نتیجۀ آن‌ها هشت تن از طالبان کشته شدند و بیش از ۱۵ تن آنان زخم برداشته اند.

عبدالخالق آقصای، فرمانده پولیس بدخشان، گفت: «به سلسلۀ عملیات‌های زمینی ما نیروهای ناتو از طریق هواپیمای بی سرنشین بر موازی دشمن در قریۀ غول پله ولسوالی راغستان بمبارد کردند در نتیجه تا کنون هشت جسد دشمن معلوم شده شماری زیادی شان زخمی و مقدار اسلحه سنگینی شان نیز تخریب شده است.»

در همین حال شماری از آگاهان نظامی و اعضای شورای ولایتی بدخشان می‌گویند که با آغاز حمله‌های هوایی نیروهای خارجی در این ولایت، زمینۀ پیشبرد موافقانۀ عملیات‌های نیروهای دولتی در این ولایت فراهم خواهد شد.

بشیر صمیم، عضوشورای ولایتی بدخشان، گفت: «تلفاتی را که نیروهای هوایی در یک ساعت بر طالبان وارده کرده اند نیروهای دولتی در ماه‌ها نتوانسته اند. ما از حکومت مرکزی می‌خواهیم که روند حملات هوایی را در ولایت بدخشان ادامه دهند.»

صمد شیرزاد، فعال امور سیاسی، گفت: «ما از ادامۀ حملات هوایی در ولایت بدخشان برای سرکوب مخالفان مسلح دولت استقبال می‌کنیم؛ اما، اگر این روند را ادامه ندهند نابود کردن طالبان در کوتاه مدت از ولایت بدخشان دور از امکان است.»

از سویی هم فرمانده پولیس بدخشان هرچند از آغاز عملیات نظامیان بر ضد طالبان در بخش‌های نا آرام این ولایت خبر می‌دهد. اما خواهان افزایش حمله‌های هوایی نیروهای دولتی و نیروهای خارجی است.

عبدالخالق آقصای، فرمانده پولیس بدخشان، گفت: «ما در کنار این که عملیات‌های زمینی را در گوشه و کنار بدخشان ادامه می‌دهیم، از حکومت مرکزی می‌خواهیم که برای همکاری نیروهای زمینی ما از حملات هوایی در ولایت بدخشان برای سرکوب مخالفان مسلح دولت ادامه دهد.»

بر بنیاد گزارش‌ها، هم اکنون ولسوالی‌های وردوج و یمگان به گونۀ کامل به دست طالبان استند و این گروه در حدود ده ولسوالی دیگر بدخشان نیز گاه‌گاهی با نیروهای دولتی درگیر می‌شوند.

طالبان هرچند انجام حمله‌های هوایی نیروهای خارجی را بر پناه‌گاه‌های شان در ولسوالی راغستان می‌پزیرند اما وارد شدن هرگونه تلفات را برجنگجویان این گروه رد می‌کنند.

حملۀ هوایی نیروهای خارجی طالبان را در بدخشان هدف قرار داد

این نخستین بار در چند سال پسین است که هواپیماهای نیروهای خارجی پناه‌گاه‌های طالبان را در ولایت بدخشان آماج قرار می‌دهد.

تصویر بندانگشتی

مقام‌های امنیتی در بدخشان می‌گویند که سه شنبه ‌شب یک هواپیمای بی‌سرنشین چهار موشک را بر پناه‌گاه‌های طالبان در ولسوالی راغستان شلیک کردند که در کنار کشته شدن هشت طالب و زخمی شدن پانزده طالب دیگر، بخش بزرگی از تجهیزات و جنگ افزارهای این گروه نیز نابود شده اند.

این نخستین بار در چند سال پسین است که هواپیماهای نیروهای خارجی پناه‌گاه‌های طالبان را در ولایت بدخشان آماج قرار می‌دهد.

این مقام‌ها می‌گویند که این حمله‌ها در ولسوالی راغستان انجام شده اند و در نتیجۀ آن‌ها هشت تن از طالبان کشته شدند و بیش از ۱۵ تن آنان زخم برداشته اند.

عبدالخالق آقصای، فرمانده پولیس بدخشان، گفت: «به سلسلۀ عملیات‌های زمینی ما نیروهای ناتو از طریق هواپیمای بی سرنشین بر موازی دشمن در قریۀ غول پله ولسوالی راغستان بمبارد کردند در نتیجه تا کنون هشت جسد دشمن معلوم شده شماری زیادی شان زخمی و مقدار اسلحه سنگینی شان نیز تخریب شده است.»

در همین حال شماری از آگاهان نظامی و اعضای شورای ولایتی بدخشان می‌گویند که با آغاز حمله‌های هوایی نیروهای خارجی در این ولایت، زمینۀ پیشبرد موافقانۀ عملیات‌های نیروهای دولتی در این ولایت فراهم خواهد شد.

بشیر صمیم، عضوشورای ولایتی بدخشان، گفت: «تلفاتی را که نیروهای هوایی در یک ساعت بر طالبان وارده کرده اند نیروهای دولتی در ماه‌ها نتوانسته اند. ما از حکومت مرکزی می‌خواهیم که روند حملات هوایی را در ولایت بدخشان ادامه دهند.»

صمد شیرزاد، فعال امور سیاسی، گفت: «ما از ادامۀ حملات هوایی در ولایت بدخشان برای سرکوب مخالفان مسلح دولت استقبال می‌کنیم؛ اما، اگر این روند را ادامه ندهند نابود کردن طالبان در کوتاه مدت از ولایت بدخشان دور از امکان است.»

از سویی هم فرمانده پولیس بدخشان هرچند از آغاز عملیات نظامیان بر ضد طالبان در بخش‌های نا آرام این ولایت خبر می‌دهد. اما خواهان افزایش حمله‌های هوایی نیروهای دولتی و نیروهای خارجی است.

عبدالخالق آقصای، فرمانده پولیس بدخشان، گفت: «ما در کنار این که عملیات‌های زمینی را در گوشه و کنار بدخشان ادامه می‌دهیم، از حکومت مرکزی می‌خواهیم که برای همکاری نیروهای زمینی ما از حملات هوایی در ولایت بدخشان برای سرکوب مخالفان مسلح دولت ادامه دهد.»

بر بنیاد گزارش‌ها، هم اکنون ولسوالی‌های وردوج و یمگان به گونۀ کامل به دست طالبان استند و این گروه در حدود ده ولسوالی دیگر بدخشان نیز گاه‌گاهی با نیروهای دولتی درگیر می‌شوند.

طالبان هرچند انجام حمله‌های هوایی نیروهای خارجی را بر پناه‌گاه‌های شان در ولسوالی راغستان می‌پزیرند اما وارد شدن هرگونه تلفات را برجنگجویان این گروه رد می‌کنند.

هم‌رسانی کنید