Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

حمله بر مرکز آموزشی نظامی در کابل با کشته شدن مهاجمان پایان یافت

سرانجام پس از شش ساعت، درگیری نیروهای امنیتی با مهاجمان مسلح که بر یک مرکز آموزشی امنیت ملی در شهر کابل حمله کردند بودند، پایان یافت. 

مقام‌های امنیتی می‌گویند که این درگیری با از پا درآمدن سه مهاجم پایان یافته است و نیروهای امنیتی تلفاتی نداشته اند. 

ساعت ده پیش از چاشت امروز (پنج شنبه، ۲۵ اسد) مهاجمان مسلح با داخل شدن در یک ساختمان پنج طبقه‌یی نیمه کاره در منطقه قلعۀ وزیر از مربوطات حوزه پنجم کابل، بر یک مرکز آموزشی امنیت ملی در این منطقه حمله کردند.

مهاجمان به خانواده و نگهبانی که در ساختمان حضور داشتند آسیب نرسانیده اند. 

وزارت امور داخله میگوید که مهاجمان در یک موتر کرولا خود شان را با جنگ افزارها و مهمات به این ساختمان رسانیده بودند، اما در این حمله به کسی آسیب نرسیده است.

شماری از شهروندان حمله بریک بخش مصون و آنهم بریک بخش مربوط به امنیت ملی را نشانۀ روشن از ناکامی نهادهای کشفی و استخباراتی کشور در جلوگیری از چنین حمله‌ها میگویند.

این حمله در حالی صورت می‌گیرد که روز گذشته یک مهاجم انتحاری بر یک مرکز آموزشی در حوزه ۱۸ امنیتی کابل حمله کرد و جان ۴۸ تن را گرفت. اما آمارهای تأیید نا شده می‌رسانند که شمار جان باخته‌گان این رویداد بیش از ۶۰ تن استند که بیشترین آنان، دانش آموزان بودند.

حمله بر مرکز آموزشی نظامی در کابل با کشته شدن مهاجمان پایان یافت

مقام‌های امنیتی می‌گویند که در این درگیری تنها سه تن زخمی شده‌اند، اما نیروهای امنیتی قادر شدند تمامی مهاجمان را از پا در آورند.

Thumbnail

سرانجام پس از شش ساعت، درگیری نیروهای امنیتی با مهاجمان مسلح که بر یک مرکز آموزشی امنیت ملی در شهر کابل حمله کردند بودند، پایان یافت. 

مقام‌های امنیتی می‌گویند که این درگیری با از پا درآمدن سه مهاجم پایان یافته است و نیروهای امنیتی تلفاتی نداشته اند. 

ساعت ده پیش از چاشت امروز (پنج شنبه، ۲۵ اسد) مهاجمان مسلح با داخل شدن در یک ساختمان پنج طبقه‌یی نیمه کاره در منطقه قلعۀ وزیر از مربوطات حوزه پنجم کابل، بر یک مرکز آموزشی امنیت ملی در این منطقه حمله کردند.

مهاجمان به خانواده و نگهبانی که در ساختمان حضور داشتند آسیب نرسانیده اند. 

وزارت امور داخله میگوید که مهاجمان در یک موتر کرولا خود شان را با جنگ افزارها و مهمات به این ساختمان رسانیده بودند، اما در این حمله به کسی آسیب نرسیده است.

شماری از شهروندان حمله بریک بخش مصون و آنهم بریک بخش مربوط به امنیت ملی را نشانۀ روشن از ناکامی نهادهای کشفی و استخباراتی کشور در جلوگیری از چنین حمله‌ها میگویند.

این حمله در حالی صورت می‌گیرد که روز گذشته یک مهاجم انتحاری بر یک مرکز آموزشی در حوزه ۱۸ امنیتی کابل حمله کرد و جان ۴۸ تن را گرفت. اما آمارهای تأیید نا شده می‌رسانند که شمار جان باخته‌گان این رویداد بیش از ۶۰ تن استند که بیشترین آنان، دانش آموزان بودند.

هم‌رسانی کنید