Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حنیف اتمر به‌حیث نامزد وزیر و سرپرست وزارت خارجه تعیین شد

رییس‌جمهور غنی، در دو حکم جداگانه محمد حنیف اتمر، مشاور پیشین امنیت ملی رییس‌جمهور را به‌حیث سرپرست و نامزد وزیر وزارت خارجه تعیین کرد.

ریاست‌‎جمهوری می‌گوید که «رییس‌جمهور کشور به تأسی از حکم فقرۀ ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی، محمد حنیف اتمر را به‌حیث نامزد وزیر و سرپرست وزارت امور خارجه تعیین کرد.»

آقای اتمر، پیش از نامزدی‌اش در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۸ به‌حیث مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور غنی کار می‌کرد.

او در انتخابات ریاست‌جمهوری نامزد بود اما در ادامۀ راه، از نامزدی انصراف داد و از هیچ نامزد دیگری هم پشتیبانی نکرد.

او هم‌چنان به‌عنوان وزیر انکشاف دهات، وزیر معارف و وزیر امور داخله کار کرده‌است.

وزارت خارجه، پیش از این سوی محمد هارون چخانسوری، معین سیاسی این وزارت سرپرستی می‌شد.

اشرف غنی، دو روز پیش، عبدالهادی ارغندیوال، رییس حزب اسلامی را به‌عنوان سرپرست و نامزد وزیر وزارت مالیه تعیین کرد و به این اساس روند معرفی کابینۀ جدیدش را آغاز کرد.

روز گذشته، محمد طاهر زهیر که پیش از این والی بامیان بود، به‌عنوان نامزد وزیر و سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ تعیین شد.

آقای غنی، تغییراتی در ادارات دیگر دولتی نیز آورده‌است؛ او شاکر کارگر را به‌عنوان رییس‌ دفتر مقام ریاست‌جمهوری گماشت و سید وحید قتالی را هم جایگزین عبدالقیوم رحیمی در ولایت هرات کرد.

رییس‌جمهور غنی در حالی دست به معرفی کابینۀ جدید زده‌است که اختلاف‌های برخاسته از انتخابات ریاست‌جمهوری میان او و عبدالله عبدالله هم‌چنان پابرجا استند.

اشرف غنی، اخیرأ در دیدارش با نماینده‌گان مجلس گفت که از عبدالله خواسته رهبری ریاست شورای عالی صلح را به‌عهده بگیرد و همکارانش را هم برای عضویت در کابینه معرفی کند. اما ظاهرآ عبدالله عبدالله این درخواست را نپذیرفته‌است.

حنیف اتمر به‌حیث نامزد وزیر و سرپرست وزارت خارجه تعیین شد

اشرف غنی، دو روز پیش، عبدالهادی ارغندیوال، رییس حزب اسلامی را به‌عنوان سرپرست و نامزد وزیر وزارت مالیه تعیین کرد و به این اساس روند معرفی کابینۀ جدیدش را آغاز کرد.

تصویر بندانگشتی

رییس‌جمهور غنی، در دو حکم جداگانه محمد حنیف اتمر، مشاور پیشین امنیت ملی رییس‌جمهور را به‌حیث سرپرست و نامزد وزیر وزارت خارجه تعیین کرد.

ریاست‌‎جمهوری می‌گوید که «رییس‌جمهور کشور به تأسی از حکم فقرۀ ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی، محمد حنیف اتمر را به‌حیث نامزد وزیر و سرپرست وزارت امور خارجه تعیین کرد.»

آقای اتمر، پیش از نامزدی‌اش در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۸ به‌حیث مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور غنی کار می‌کرد.

او در انتخابات ریاست‌جمهوری نامزد بود اما در ادامۀ راه، از نامزدی انصراف داد و از هیچ نامزد دیگری هم پشتیبانی نکرد.

او هم‌چنان به‌عنوان وزیر انکشاف دهات، وزیر معارف و وزیر امور داخله کار کرده‌است.

وزارت خارجه، پیش از این سوی محمد هارون چخانسوری، معین سیاسی این وزارت سرپرستی می‌شد.

اشرف غنی، دو روز پیش، عبدالهادی ارغندیوال، رییس حزب اسلامی را به‌عنوان سرپرست و نامزد وزیر وزارت مالیه تعیین کرد و به این اساس روند معرفی کابینۀ جدیدش را آغاز کرد.

روز گذشته، محمد طاهر زهیر که پیش از این والی بامیان بود، به‌عنوان نامزد وزیر و سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ تعیین شد.

آقای غنی، تغییراتی در ادارات دیگر دولتی نیز آورده‌است؛ او شاکر کارگر را به‌عنوان رییس‌ دفتر مقام ریاست‌جمهوری گماشت و سید وحید قتالی را هم جایگزین عبدالقیوم رحیمی در ولایت هرات کرد.

رییس‌جمهور غنی در حالی دست به معرفی کابینۀ جدید زده‌است که اختلاف‌های برخاسته از انتخابات ریاست‌جمهوری میان او و عبدالله عبدالله هم‌چنان پابرجا استند.

اشرف غنی، اخیرأ در دیدارش با نماینده‌گان مجلس گفت که از عبدالله خواسته رهبری ریاست شورای عالی صلح را به‌عهده بگیرد و همکارانش را هم برای عضویت در کابینه معرفی کند. اما ظاهرآ عبدالله عبدالله این درخواست را نپذیرفته‌است.

هم‌رسانی کنید