Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تأکید حکمتیار بر ختم جنگ و برگذاری انتخابات شفاف

گلبدین حکمتیار که در میان هوادارانش در شهر هرات سخن می‌گفت تاکید می‌ورزد که گروه‌هایی که در کشور خواهان ادامه جنگ هستند، چهره‌های منفور بشمار می‌روند و این گروه‌ها دیگر در میان مردم جایگاهی ندارند. 

وی از کشورهای همسایه نیز می‌خواهد که دست از پشتیبانی دشمنان افغانستان بردارند. 

وی همه گروه‌های درگیر در کشور را به صلح دعوت می‌کند و تاکید می‌ورزد که جنگ خواهان در کشور چهره‌های مننفور بشمار می‌روند.

گلبدین حکمتیار، رهبرحزب اسلامی، گفت: «باید بساط جنگ را جمع کنیم. من ازملت ما می‌خواهم که جنگ طلبان را حمایت نکنید، ‌با شعارهای‌شان همراهی نکنید و به آنان پناه ندهید و تلاش کنید از راه صلح به پیش رویم.»

وی بر گفت‌وگو با گروه طالبان تاکید می‌ورزد و از کشورهای همسایه می‌خواهد که دشمنان افغانستان را پشتیبانی نکنند.

حکمتیار افزود: «ما ازهمه کشورهای همسایه مان می‌خواهیم که افغان‌ها را کمک کنند تا این جنگ پایان یابد. می‌خواهیم که به ادامه جنگ تلاش نکنند و به افغانستان سلاح نفرستید و از ناداری و فقر مردم افغانستان استفاده نکنید، و آنان را اجیر نسازید و برای منافع خود به خارج نفرستید.»

رهبرحزب اسلامی بر برگزاری انتخابات شفاف در زمان تعیین شده تاکید می‌ورزد و می‌گوید که حزب اسلامی با رقابت سالم وارد کارزار سیاست خواهند شد.

درهمین حال والی هرات ازهمه گروه‌های درگیر در کشور می‌خواهد که به روند صلح بپیوندند.

محمد آصف رحیمی، والی هرات، گفت: «همه عالمان دین درسطح ملی و جهانی جنگ در افغانستان را ناروا و برخلاف آموزه‌های اسلامی دانسته اند و حالا این به گروه‌های جنگ طلب ربط دارد که دست از برادرش کشی برمی‌دارند و یا هنوز هم در خدمت باداران بیرونی خود قراردارند.»

درهمین حال شماری از عالمان دین از آغاز برنامه‌های سیاسی حزب اسلامی بدور از جنگ و خشونت  استقبال می‌کنند. 

قرار است رهبرحزب اسلامی در سفر دو روزه‌اش به هرات ‌برنامه‌های سیاسی دفتر حزب اسلامی درین ولایت را نیز گشایش دهد. 

تأکید حکمتیار بر ختم جنگ و برگذاری انتخابات شفاف

رهبر حزب اسلامی در میان هوادارانش در مسجد جامع بزرگ هرات می‌گوید که جنگ در افغانستان از بیرون کشور سازماندهی می‌شود و سود این درگیری‌ها نیز به کشورهای بیرونی می‌رسد.

Thumbnail

گلبدین حکمتیار که در میان هوادارانش در شهر هرات سخن می‌گفت تاکید می‌ورزد که گروه‌هایی که در کشور خواهان ادامه جنگ هستند، چهره‌های منفور بشمار می‌روند و این گروه‌ها دیگر در میان مردم جایگاهی ندارند. 

وی از کشورهای همسایه نیز می‌خواهد که دست از پشتیبانی دشمنان افغانستان بردارند. 

وی همه گروه‌های درگیر در کشور را به صلح دعوت می‌کند و تاکید می‌ورزد که جنگ خواهان در کشور چهره‌های مننفور بشمار می‌روند.

گلبدین حکمتیار، رهبرحزب اسلامی، گفت: «باید بساط جنگ را جمع کنیم. من ازملت ما می‌خواهم که جنگ طلبان را حمایت نکنید، ‌با شعارهای‌شان همراهی نکنید و به آنان پناه ندهید و تلاش کنید از راه صلح به پیش رویم.»

وی بر گفت‌وگو با گروه طالبان تاکید می‌ورزد و از کشورهای همسایه می‌خواهد که دشمنان افغانستان را پشتیبانی نکنند.

حکمتیار افزود: «ما ازهمه کشورهای همسایه مان می‌خواهیم که افغان‌ها را کمک کنند تا این جنگ پایان یابد. می‌خواهیم که به ادامه جنگ تلاش نکنند و به افغانستان سلاح نفرستید و از ناداری و فقر مردم افغانستان استفاده نکنید، و آنان را اجیر نسازید و برای منافع خود به خارج نفرستید.»

رهبرحزب اسلامی بر برگزاری انتخابات شفاف در زمان تعیین شده تاکید می‌ورزد و می‌گوید که حزب اسلامی با رقابت سالم وارد کارزار سیاست خواهند شد.

درهمین حال والی هرات ازهمه گروه‌های درگیر در کشور می‌خواهد که به روند صلح بپیوندند.

محمد آصف رحیمی، والی هرات، گفت: «همه عالمان دین درسطح ملی و جهانی جنگ در افغانستان را ناروا و برخلاف آموزه‌های اسلامی دانسته اند و حالا این به گروه‌های جنگ طلب ربط دارد که دست از برادرش کشی برمی‌دارند و یا هنوز هم در خدمت باداران بیرونی خود قراردارند.»

درهمین حال شماری از عالمان دین از آغاز برنامه‌های سیاسی حزب اسلامی بدور از جنگ و خشونت  استقبال می‌کنند. 

قرار است رهبرحزب اسلامی در سفر دو روزه‌اش به هرات ‌برنامه‌های سیاسی دفتر حزب اسلامی درین ولایت را نیز گشایش دهد. 

هم‌رسانی کنید