Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حکمتیار: جنگ طالبان باطل و شیطانی است

گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی که امروز (سه شنبه ۱۰ اسد) در جمع هوادارن اش در کابل سخن می‌گفت طالبان را بار دیگر به رون صلح فراخواند و همچنان تاکید کرد که طالبان برای بیگان‌گان به نبرد شان در کشور ادامه می‌دهند.

آقای حکمتیار همچنان از ایجاد ایتلاف از سوی مقام‌های حکومتی انتقاد کرده گفت که برخی از گروه‌ها در درون حکومت، حکومت را تضعیف می‌کنند و تلاش دارند از این طریق روند صلح و آشتی را در کشور به چالش بکشند.

حکمتیار گفته است: «کسی که راه جنگ را پیش می گیرد ظالم است، راهش باطل است و هدف های شان غیرانسانی و شیطانی استند.»

در این نشست، شماری از اعضای حزب اسلامی نیز خواست‌های شان را مطرح ساختند. 

گلزار سنگروال، عضو شورای ولایتی لوگر گفته است: «هر فرد لغمان عسکر تو است. عسکر بی معاش و افتخاری تو است.»

محمد حسن، عضو حزب اسلامی گفته است: «تمنای ما از بزرگ ما این است که در رهایی زندانیان اعضای حزب اسلامی اقدام شود... در لوگر چهار هزار مسلح زیر فرمان شما است.»

در این میان، سباوون ننگرهاری به این جمع می پیوندد؛ کودکی که به تازه گی زبان زد مردم شده است.

سباوون ننگرهاری، دانش آموز گفت: «آقای حکمتیار گام بزرگی در راستای صلح برداشتند تا نسل نو ما نجات یابند.»

حکمتیار افزود: «اکنون این نظام از سوی کسانی تهدید می شود و تلاش می شود تا تضعیف و ناتوان شود که در این نظام شریک استند... گاهی ایتلاف ایجاد می کنند، گاهی تظاهرات برپا می دارند و گاهی هم در جاده ها خیمه می زنند.»

اما انتقاد از سیاستگرانی که از درون حکومت در برابر حکومت ایستاده اند.

حکمتیار در ادامه گفت: «احزاب شامل در حکومت، تشکیلات مستقل نظامی دارند. تشکیلات مستقل نظامی که به جایش، حکومت های مستقل دارند.» 

آقای حکمتیار از احزاب سیاسی دیگر می خواهد تا تشکیلات نظامی شان را منحل کنند.

بر بنیاد تفاهم نامه‌یی که میان حکمتیار و حکومت به امضا رسید، اعضای حزب اسلامی مکلف استند تا جنگ افزارهای شان را به زمین بگذارند. اما هنوز هم نظامیان حزب اسلامی دارای جنگ افزار سبک و سنگین استند.

حکمتیار: جنگ طالبان باطل و شیطانی است

آقای حکمتیار در نشستی در کابل گفت که او از گروه طالبان می‌خواهد که بیایند و به روند صلح و مذاکره بپیوندند. 

تصویر بندانگشتی

گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی که امروز (سه شنبه ۱۰ اسد) در جمع هوادارن اش در کابل سخن می‌گفت طالبان را بار دیگر به رون صلح فراخواند و همچنان تاکید کرد که طالبان برای بیگان‌گان به نبرد شان در کشور ادامه می‌دهند.

آقای حکمتیار همچنان از ایجاد ایتلاف از سوی مقام‌های حکومتی انتقاد کرده گفت که برخی از گروه‌ها در درون حکومت، حکومت را تضعیف می‌کنند و تلاش دارند از این طریق روند صلح و آشتی را در کشور به چالش بکشند.

حکمتیار گفته است: «کسی که راه جنگ را پیش می گیرد ظالم است، راهش باطل است و هدف های شان غیرانسانی و شیطانی استند.»

در این نشست، شماری از اعضای حزب اسلامی نیز خواست‌های شان را مطرح ساختند. 

گلزار سنگروال، عضو شورای ولایتی لوگر گفته است: «هر فرد لغمان عسکر تو است. عسکر بی معاش و افتخاری تو است.»

محمد حسن، عضو حزب اسلامی گفته است: «تمنای ما از بزرگ ما این است که در رهایی زندانیان اعضای حزب اسلامی اقدام شود... در لوگر چهار هزار مسلح زیر فرمان شما است.»

در این میان، سباوون ننگرهاری به این جمع می پیوندد؛ کودکی که به تازه گی زبان زد مردم شده است.

سباوون ننگرهاری، دانش آموز گفت: «آقای حکمتیار گام بزرگی در راستای صلح برداشتند تا نسل نو ما نجات یابند.»

حکمتیار افزود: «اکنون این نظام از سوی کسانی تهدید می شود و تلاش می شود تا تضعیف و ناتوان شود که در این نظام شریک استند... گاهی ایتلاف ایجاد می کنند، گاهی تظاهرات برپا می دارند و گاهی هم در جاده ها خیمه می زنند.»

اما انتقاد از سیاستگرانی که از درون حکومت در برابر حکومت ایستاده اند.

حکمتیار در ادامه گفت: «احزاب شامل در حکومت، تشکیلات مستقل نظامی دارند. تشکیلات مستقل نظامی که به جایش، حکومت های مستقل دارند.» 

آقای حکمتیار از احزاب سیاسی دیگر می خواهد تا تشکیلات نظامی شان را منحل کنند.

بر بنیاد تفاهم نامه‌یی که میان حکمتیار و حکومت به امضا رسید، اعضای حزب اسلامی مکلف استند تا جنگ افزارهای شان را به زمین بگذارند. اما هنوز هم نظامیان حزب اسلامی دارای جنگ افزار سبک و سنگین استند.

هم‌رسانی کنید