Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حکمتیار: داعش از راه ایران به افغانستان انتقال داده می‎شود

گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی ادعا می کند که جنگ جویان داعش از راه ایران به افغانستان انتقال داده می شوند، اما حزب او هیچ گونه ارتباطی با این گروه ندارد.

آقای حکمتیار که امروز در یک نشست خبری در کابل سخن می گفت، حکومت را  در گفتگوهای صلح با طالبان ناتوان می داند و نیز حلقه هایی را در داخل حکومت  به تضعیف حکومت متهم می سازد.

این در حالی است که امرالله صالح، رییس پیشین امنیت ملی در یکی از نوشته های فیس بوکی اش، حکمتیار را به داشتن رابطه با گروه داعش و تلاش برای رهایی زندانیان گروه داعش متهم ساخت.

اما آقای حکمتیار در این باره اظهار داشت: «این افترای یک شماری از کسانی دروغ گو است؛ ما با هیچ یک از گروه های ارتباط سیاسی و تنظیمی  نداشتیم و نداریم؛ نه با داعش و نه با طالبان، نه با القاعده و نه با کدام حزب دیگری. اگر من بگویم که اکنون داعش از راه سوریه و عراق به ایران صادر می شوند، مبالغه نکرده ام.»

از سویی هم، آقای حکمتیار برخی ها را که از آنان نام نمی برد، به تلاش برای جلوگیری از رهایی ۹۱زندانی حزب اسلامی، از زندان های افغانستان متهم می سازد.

بربنیاد گزارش ها، قرار است در هفتۀ روان این تعداد زندانیان حزب اسلامی بربنیاد توافق نامۀ این حزب با حکومت، از زندان های افغانستان آزاد شوند.

با این همه، آقای حکمتیار از اختلاف های سیاسی که میان حکومت و عطا محمد نور ادامه دارند، ابراز تأسف می کند و حکومت را بر رسیده گی به این معضل مکلف می داند.

رهبرحزب اسلامی، حکومت را در روند گفتگوهای صلح با طالبان ناتوان می داند.

وی در گفت: «من با تمام صداقت و قاطعیت گفته می توانم که اگر در دولت ظرفیت جذب طالبان می بود و اگر در برابر آمدن آن ها موانع ایجاد نمی شد، بسیاری از طالبان به روند صلح یک جا می شد.»

اما، شماری از اعضای شورای ملی، به این باور اند که حکومت ارادۀ جدی برای گفتگوهای صلح با طالبان دارد، ولی طالبان در این باره، علاقه یی ندارد.

آصف صدیقی، معاون دوم مجلس سنا در این باره اظهار داشت: «ملت افغانستان حکومت افغانستان ارادۀ خیلی قاطع بخاطر صلح دارند؛ یکی از نمونه مثالش حکمتیار صاحب است. ولی، متأسفانه مخالفین هیچ گونه اراده یی برای آمدن به پروسۀ صلح ندارند فقط آن ها تنها ضیاع وقت کرده اند.»

آقای حکمتیار می گوید، حکومت باید به احزاب و گروه های قومی تقسیم نشود، چون این تقسیم بندی ها سرانجام کشور را تجزیه می کند.

رهبر حزب اسلامی، در بارۀ توزیع شناسنامه های برقی نیز سخن هایی گفت. وی هرچند گفت که طرفدار درج واژه های «افغان» و «قوم» در شناسنامه ها است، اما این روند نباید به تنش ها در این باره، به تعویق بیافتد.

وی از حکومت می خواهد که توزیع شناسنامه های برقی را به زودی آغاز کند.

این در حالی است که قرار بود در هفتۀ جاری، روند توزیع این شناسنامه ها آغاز شود، اما ادارۀ توزیع شناسنامه های برقی روز گذشته به طلوع نیوز گفت این روند بدلایلی به تعویق افتاده است.

حکمتیار: داعش از راه ایران به افغانستان انتقال داده می‎شود

آقای حکمتیار در بخش از سخنانش به برگزاری انتخابات نیز اشاره کرد. او گفت که یگانه راه برای بیرون رفت از بحران کنونی در کشور، برگزاری انتخابات و تشکیل یک حکومت انتخابی است.

تصویر بندانگشتی

گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی ادعا می کند که جنگ جویان داعش از راه ایران به افغانستان انتقال داده می شوند، اما حزب او هیچ گونه ارتباطی با این گروه ندارد.

آقای حکمتیار که امروز در یک نشست خبری در کابل سخن می گفت، حکومت را  در گفتگوهای صلح با طالبان ناتوان می داند و نیز حلقه هایی را در داخل حکومت  به تضعیف حکومت متهم می سازد.

این در حالی است که امرالله صالح، رییس پیشین امنیت ملی در یکی از نوشته های فیس بوکی اش، حکمتیار را به داشتن رابطه با گروه داعش و تلاش برای رهایی زندانیان گروه داعش متهم ساخت.

اما آقای حکمتیار در این باره اظهار داشت: «این افترای یک شماری از کسانی دروغ گو است؛ ما با هیچ یک از گروه های ارتباط سیاسی و تنظیمی  نداشتیم و نداریم؛ نه با داعش و نه با طالبان، نه با القاعده و نه با کدام حزب دیگری. اگر من بگویم که اکنون داعش از راه سوریه و عراق به ایران صادر می شوند، مبالغه نکرده ام.»

از سویی هم، آقای حکمتیار برخی ها را که از آنان نام نمی برد، به تلاش برای جلوگیری از رهایی ۹۱زندانی حزب اسلامی، از زندان های افغانستان متهم می سازد.

بربنیاد گزارش ها، قرار است در هفتۀ روان این تعداد زندانیان حزب اسلامی بربنیاد توافق نامۀ این حزب با حکومت، از زندان های افغانستان آزاد شوند.

با این همه، آقای حکمتیار از اختلاف های سیاسی که میان حکومت و عطا محمد نور ادامه دارند، ابراز تأسف می کند و حکومت را بر رسیده گی به این معضل مکلف می داند.

رهبرحزب اسلامی، حکومت را در روند گفتگوهای صلح با طالبان ناتوان می داند.

وی در گفت: «من با تمام صداقت و قاطعیت گفته می توانم که اگر در دولت ظرفیت جذب طالبان می بود و اگر در برابر آمدن آن ها موانع ایجاد نمی شد، بسیاری از طالبان به روند صلح یک جا می شد.»

اما، شماری از اعضای شورای ملی، به این باور اند که حکومت ارادۀ جدی برای گفتگوهای صلح با طالبان دارد، ولی طالبان در این باره، علاقه یی ندارد.

آصف صدیقی، معاون دوم مجلس سنا در این باره اظهار داشت: «ملت افغانستان حکومت افغانستان ارادۀ خیلی قاطع بخاطر صلح دارند؛ یکی از نمونه مثالش حکمتیار صاحب است. ولی، متأسفانه مخالفین هیچ گونه اراده یی برای آمدن به پروسۀ صلح ندارند فقط آن ها تنها ضیاع وقت کرده اند.»

آقای حکمتیار می گوید، حکومت باید به احزاب و گروه های قومی تقسیم نشود، چون این تقسیم بندی ها سرانجام کشور را تجزیه می کند.

رهبر حزب اسلامی، در بارۀ توزیع شناسنامه های برقی نیز سخن هایی گفت. وی هرچند گفت که طرفدار درج واژه های «افغان» و «قوم» در شناسنامه ها است، اما این روند نباید به تنش ها در این باره، به تعویق بیافتد.

وی از حکومت می خواهد که توزیع شناسنامه های برقی را به زودی آغاز کند.

این در حالی است که قرار بود در هفتۀ جاری، روند توزیع این شناسنامه ها آغاز شود، اما ادارۀ توزیع شناسنامه های برقی روز گذشته به طلوع نیوز گفت این روند بدلایلی به تعویق افتاده است.

هم‌رسانی کنید