تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

حکومت از گفته‌های پومپئو در بارۀ توافق صلح استقبال می‌کند

حکومت وحدت ملی از گفته‌های وزیر خارجه امریکا، از بهر دست یابی به یک توافق صلح،  پیش از ماه سپتامبر، استقبال میکند.

وزیر خارجه امریکا، در سفر اش به کابل گفته است که ماموریت واشنگتن این است که تا دو ماه آینده با طالبان، به یک توافق، صلح دست یابد.

قرار است که تا سه روز دیگر، هفتمین دور گفتگوها، میان نماینده‌گان امریکا و طالبان در قطر آغاز شود. 

وزیر خارجه امریکا در سفر اش به کابل، دور نمای رسیدن به یک توافق صلح را با طالبان رو شن می سازد و امیدوار است که توافق صلح با طالبان تا دو ماه آینده به دست آید.

مایک پامپیو، وزیر خارجه امریکا گفت:«امیدوار هستم که یک توافق صلح پیش از اول ماه سپتامبر به دست بیاید و این ماموریت تعیین شده ما است.»

حکومت وحدت ملی رسیدن به یک توافق صلح را در مدت تعیین شده از سوی امریکا یک پیشرفت مهم می داند.

فریدون خوزون، معاون سخنگوی رییس اجراییه گفت:«صلح هر اندازه که زود بیاید به سود افغانستان تا این که در افغانستان جنگ و خشونت ها به پایان برسد.»

وزیر خارجه امریکا در باره اهمیت برگزاری انتخابات و نیز روابط کابل - واشنگتن نیز با رهبران حکومت وحدت ملی گفتگوهایی داشته است.

هارون چخانسوری، سخنگوی رییس جمهور گفت:«در این دیدار حکومت امریکا از برگذاری انتخابات و روند صلح افغانستان پشتیبانی خود را اعلام کرد.»

با این همه هفتمین دور گفت و گو های صلح میان نماینده گان امریکا و نماینده گان طالبان در قطر بسیار با اهمیت دانسته می شود.

عبدالشکور مطمین، رییس کمیته ملی المپیک در زمان طالبان گفت:«در پشت پرده بسیار زیاد نزدیک شده اند و فکر می کنم که یک و یا دو قدم دیگر به یک توافق صلح مانده است.»

قرار است که هفتمین دور گفتگوها میان نماینده‌گان طالبان و امریکا در قطر تا سه روز دیگر برگزار شود - حکومت افغانستان امیدوار است که این دور گفتگوها در قطر، زمینه را برای گفتگوهای میان افغانان فراهم بسازد

افغانستان

حکومت از گفته‌های پومپئو در بارۀ توافق صلح استقبال می‌کند

وزیر خارجه امریکا در سفر اش به کابل، دور نمای رسیدن به یک توافق صلح را با طالبان رو شن می سازد و امیدوار است که توافق صلح با طالبان تا دو ماه آینده به دست آید.

Thumbnail

حکومت وحدت ملی از گفته‌های وزیر خارجه امریکا، از بهر دست یابی به یک توافق صلح،  پیش از ماه سپتامبر، استقبال میکند.

وزیر خارجه امریکا، در سفر اش به کابل گفته است که ماموریت واشنگتن این است که تا دو ماه آینده با طالبان، به یک توافق، صلح دست یابد.

قرار است که تا سه روز دیگر، هفتمین دور گفتگوها، میان نماینده‌گان امریکا و طالبان در قطر آغاز شود. 

وزیر خارجه امریکا در سفر اش به کابل، دور نمای رسیدن به یک توافق صلح را با طالبان رو شن می سازد و امیدوار است که توافق صلح با طالبان تا دو ماه آینده به دست آید.

مایک پامپیو، وزیر خارجه امریکا گفت:«امیدوار هستم که یک توافق صلح پیش از اول ماه سپتامبر به دست بیاید و این ماموریت تعیین شده ما است.»

حکومت وحدت ملی رسیدن به یک توافق صلح را در مدت تعیین شده از سوی امریکا یک پیشرفت مهم می داند.

فریدون خوزون، معاون سخنگوی رییس اجراییه گفت:«صلح هر اندازه که زود بیاید به سود افغانستان تا این که در افغانستان جنگ و خشونت ها به پایان برسد.»

وزیر خارجه امریکا در باره اهمیت برگزاری انتخابات و نیز روابط کابل - واشنگتن نیز با رهبران حکومت وحدت ملی گفتگوهایی داشته است.

هارون چخانسوری، سخنگوی رییس جمهور گفت:«در این دیدار حکومت امریکا از برگذاری انتخابات و روند صلح افغانستان پشتیبانی خود را اعلام کرد.»

با این همه هفتمین دور گفت و گو های صلح میان نماینده گان امریکا و نماینده گان طالبان در قطر بسیار با اهمیت دانسته می شود.

عبدالشکور مطمین، رییس کمیته ملی المپیک در زمان طالبان گفت:«در پشت پرده بسیار زیاد نزدیک شده اند و فکر می کنم که یک و یا دو قدم دیگر به یک توافق صلح مانده است.»

قرار است که هفتمین دور گفتگوها میان نماینده‌گان طالبان و امریکا در قطر تا سه روز دیگر برگزار شود - حکومت افغانستان امیدوار است که این دور گفتگوها در قطر، زمینه را برای گفتگوهای میان افغانان فراهم بسازد

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره