Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

حکومت افغانستان: خشونت‌ها پس ازعید فطر کاهش چشم‌گیری داشته‌اند

حکومت افغانستان می‌گوید که خشونت‌ها از سوی طالبان پس از روزهای عید کاهش چشم‌گیری داشته‌اند و این کاهش برای حکومت افغانستان پذیرفتنی است.

منابع امنیتی و دفاعی حکومت افغانستان می‌گویند که طالبان پیش از عید در یک شبانه روز در حدود سد حمله انجام میدادند، اما اکنون این حمله‌ها به شش حمله کوچک کاهش یافته‌اند. 

حکومت افغانستان می‌گوید که از بهر شناسایی کیستی زندانیان رها شده از سوی دو طرف، هیات‌های فنی حکومت افغانستان و طالبان از دو روز بدینسو سرگرم رای زنی‌ها استند.

در بیشتر از یک دهه پسین شاید نخستین سالی است که در این فصل جنگ به ویژه پس از ماه رمضان و آتش بس در روزهای عید، میدان‌های جنگ افغانستان آرام استند.

منابع امنیتی و دفاعی حکومت افغانستان می‌گویند که پیش از روزهای عید افغانستان در بیست‌ودو ولایت در یک شبانه روز گواه نزدیک به سد حمله طالبان بود، اما پس از روزهای عید این حمله‌ها به شش حمله کوچک کاهش یافته اند.

اما، منابع امنیتی می‌گویند که تا سی حمله نیز در یک شبانه روز، پس از عید نیز رخ داده‌اند.

ذبیح‌الله مهمند- فرمانده قول اردوی ۲۰۷ ظفرگفت:«در سراسر زون ما تحرکات زیاد وجود ندارد و ما در حالت دفاع فعال قرار داریم.»

هلمند که سال ها میدان گرم نبرد میان نیروهای دولتی و طالبان بود، اکنون آرامی را تجربه میکند.

عطاالله افغان - رییس شورای ولایتی هلمند گفت:«پس از روز عید به فضل خداوند وضعیت کاملا خوب است و هیچ جنگی صورت نگرفته است.»

 پس از آنکه حکومت افغانستان به ویژه از رهایی دو هزار زندانی طالبان اطمینان داد، افغانستان گواه کاهش خشونت ها از سوی طالبان شده است.

از همین رو کمیسیون مستقل حقوق بشر در یک پشنهاد چهار ماده یی از طرف های گفت‌وگوکننده صلح در باره قربانیان جنگ خواست هایی را مطرح ساخته است.

ذبیح الله فرهنگ - رییس نشرات و رسانه‌ های کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت:«این قربانیان از سوی یک هیات بی طرف انتخاب شوند تا بتوانند خواست های شان را به گونه مستقیم از طرف های گفت و گو کننده صلح مطرح بسازند.»

در حالی که انتظار می رود پس از پایان رهایی روند زندانیان طالبان گفت‌وگوهای میان افغانان آغاز شود، اما شهلا فرید که پیش از این عضو هیات گفت‌وگوکننده صلح از سوی وزارت دولت در امور صلح اعلام شده بود، می‌گوید که اکنون نام او از این فهرست بیرون کشیده شده است و در نشست های این هیات نیز دعوت نمی شود.

شهلا فرید- استاد دانشگاه گفت:«تنها نگرانی ام بخاطر خودم نیست، بل بخاطر این است که حضور زن ها در چنین جا ها چقدر می تواند شکننده باشد.»

پیش از این عبدالله عبدالله، رییس شورای مصالحه ملی گفته است که احتمال میرود زمان گفت‌وگوهای میان افغانان تا دو هفته دیگر روشن شود و نیز تاکید ورزیده است که در ترکیب هیات گفت‌وگو کننده حکومت با طالبان تغییراتی به میان نخواهد آمد. 

حکومت افغانستان: خشونت‌ها پس ازعید فطر کاهش چشم‌گیری داشته‌اند

در بیشتر از یک دهه پسین شاید نخستین سالی است که در این فصل جنگ به ویژه پس از ماه رمضان و آتش بس در روزهای عید، میدان‌های جنگ افغانستان آرام استند.

Thumbnail

حکومت افغانستان می‌گوید که خشونت‌ها از سوی طالبان پس از روزهای عید کاهش چشم‌گیری داشته‌اند و این کاهش برای حکومت افغانستان پذیرفتنی است.

منابع امنیتی و دفاعی حکومت افغانستان می‌گویند که طالبان پیش از عید در یک شبانه روز در حدود سد حمله انجام میدادند، اما اکنون این حمله‌ها به شش حمله کوچک کاهش یافته‌اند. 

حکومت افغانستان می‌گوید که از بهر شناسایی کیستی زندانیان رها شده از سوی دو طرف، هیات‌های فنی حکومت افغانستان و طالبان از دو روز بدینسو سرگرم رای زنی‌ها استند.

در بیشتر از یک دهه پسین شاید نخستین سالی است که در این فصل جنگ به ویژه پس از ماه رمضان و آتش بس در روزهای عید، میدان‌های جنگ افغانستان آرام استند.

منابع امنیتی و دفاعی حکومت افغانستان می‌گویند که پیش از روزهای عید افغانستان در بیست‌ودو ولایت در یک شبانه روز گواه نزدیک به سد حمله طالبان بود، اما پس از روزهای عید این حمله‌ها به شش حمله کوچک کاهش یافته اند.

اما، منابع امنیتی می‌گویند که تا سی حمله نیز در یک شبانه روز، پس از عید نیز رخ داده‌اند.

ذبیح‌الله مهمند- فرمانده قول اردوی ۲۰۷ ظفرگفت:«در سراسر زون ما تحرکات زیاد وجود ندارد و ما در حالت دفاع فعال قرار داریم.»

هلمند که سال ها میدان گرم نبرد میان نیروهای دولتی و طالبان بود، اکنون آرامی را تجربه میکند.

عطاالله افغان - رییس شورای ولایتی هلمند گفت:«پس از روز عید به فضل خداوند وضعیت کاملا خوب است و هیچ جنگی صورت نگرفته است.»

 پس از آنکه حکومت افغانستان به ویژه از رهایی دو هزار زندانی طالبان اطمینان داد، افغانستان گواه کاهش خشونت ها از سوی طالبان شده است.

از همین رو کمیسیون مستقل حقوق بشر در یک پشنهاد چهار ماده یی از طرف های گفت‌وگوکننده صلح در باره قربانیان جنگ خواست هایی را مطرح ساخته است.

ذبیح الله فرهنگ - رییس نشرات و رسانه‌ های کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت:«این قربانیان از سوی یک هیات بی طرف انتخاب شوند تا بتوانند خواست های شان را به گونه مستقیم از طرف های گفت و گو کننده صلح مطرح بسازند.»

در حالی که انتظار می رود پس از پایان رهایی روند زندانیان طالبان گفت‌وگوهای میان افغانان آغاز شود، اما شهلا فرید که پیش از این عضو هیات گفت‌وگوکننده صلح از سوی وزارت دولت در امور صلح اعلام شده بود، می‌گوید که اکنون نام او از این فهرست بیرون کشیده شده است و در نشست های این هیات نیز دعوت نمی شود.

شهلا فرید- استاد دانشگاه گفت:«تنها نگرانی ام بخاطر خودم نیست، بل بخاطر این است که حضور زن ها در چنین جا ها چقدر می تواند شکننده باشد.»

پیش از این عبدالله عبدالله، رییس شورای مصالحه ملی گفته است که احتمال میرود زمان گفت‌وگوهای میان افغانان تا دو هفته دیگر روشن شود و نیز تاکید ورزیده است که در ترکیب هیات گفت‌وگو کننده حکومت با طالبان تغییراتی به میان نخواهد آمد. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره