Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

حکومت افغانستان موقف‌اش را درباره توقف گفتگوهای صلح اعلام کرد

در پی توقف گفت‌وگوهای صلح با طالبان از سوی امریکا، حکومت افغانستان نیز صبح امروز (یک‌شنبه، ۱۷سنبله) در یک اعلامیه موضع رسمی‌اش را در این باره اعلام کرد.

در اعلامیۀ ریاست‌جمهوری، آمده‌است که حکومت و مردم افغانستان خواهان صلح با عزت استند و حکومت به تمامی تلاش‌های مربوط به صلح متعهد است.

در این اعلامیه، حکومت افغانستان علت به میان آمدن توقف در گفت‌وگوهای صلح با طالبان را ادامۀ جنگ و خشونت از سوی طالبان گفته‌است.

اعلامیه می‌افزاید که دولت افغانستان همیشه تأکید کرده‌است که صلح واقعی زمانی برقرار شده می‌تواند که طالبان، به گفتۀ ارگ، افغان کشی را متوقف سازند، به آتش بس تن بدهند و به گفت‌وگوهای رودررو با دولت افغانستان حاضر شوند.

در اعلامیه هم‌چنان آمده‌است که حکومت افغانستان از تلاش‌های صادقانۀ هم پیمانان‌اش را در راستای صلح، ستایش می‌کند و متعهد است تا در آینده با ایالات متحده و هم پیمانان دیگرش برای آمدن صلح دایمی و با عزت کار کند.

حکومت افغانستان، در این اعلامیه بربرگزاری به موقع انتخابات ریاست‌جمهوری تأکید ورزیده و گفته است که با روی کار آمدن یک حکومت نیرومند، قانونی و مشروع روند صلح با دقت به پیش برده شود.

دونالد ترمپ، رییس‌‎جمهور ایالات متحدۀ امریکا، بامداد امروز در تویترش اعلام کرد که گفت‌وگوهای صلح این کشور را با طالبان متوقف کرده‌است.

ترمپ در تویترش نوشته‌است که «یک انفجار در کابل که منجر به کشته شدن یک سرباز عالی عالی ما شد و ۱۱ تن دیگر زخم برداشتند، من به‌گونۀ فوری نشست‌ها و مذاکرات صلح را لغو کردم.»

او افزود: «فقط بدتر شد! اگر آن‌ها(طالبان) در این گفت‌وگوهای صلح بسیار مهم، به آتش‌بس توافق نکنند، آن‌ها دوازده فرد مهم دیگر را بکشند. بنابر این، آن‌ها احتمالاً قدرت مذاکره دربارۀ یک توافق معنی دار را ندارند. چند دهه دیگر آن‌ها حاضر به جنگ هستند؟»

روز پنج‌شنبه، طالبان یک موتر پر از مواد منفجره را در منطقۀ شش درک شهر کابل منفجر ساختند که در نتیجۀ آن ۱۲ تن به شمول یک سرباز امریکایی و یک رومانیایی جان باختند و بیش از ۴۰ تن دیگر، زخم برداشتند.

ترمپ گفته قرار بود با رهبر طالبان و رییس‌جمهور افغانستان در کمپ دیوید دیدار محرمانه‌یی داشته باشند.

حکومت افغانستان موقف‌اش را درباره توقف گفتگوهای صلح اعلام کرد

حکومت افغانستان می‌گوید که از تلاش‌های صادقانۀ هم پیمانانش در راستای صلح ستایش می‌کند و به آن متعهد است.

Thumbnail

در پی توقف گفت‌وگوهای صلح با طالبان از سوی امریکا، حکومت افغانستان نیز صبح امروز (یک‌شنبه، ۱۷سنبله) در یک اعلامیه موضع رسمی‌اش را در این باره اعلام کرد.

در اعلامیۀ ریاست‌جمهوری، آمده‌است که حکومت و مردم افغانستان خواهان صلح با عزت استند و حکومت به تمامی تلاش‌های مربوط به صلح متعهد است.

در این اعلامیه، حکومت افغانستان علت به میان آمدن توقف در گفت‌وگوهای صلح با طالبان را ادامۀ جنگ و خشونت از سوی طالبان گفته‌است.

اعلامیه می‌افزاید که دولت افغانستان همیشه تأکید کرده‌است که صلح واقعی زمانی برقرار شده می‌تواند که طالبان، به گفتۀ ارگ، افغان کشی را متوقف سازند، به آتش بس تن بدهند و به گفت‌وگوهای رودررو با دولت افغانستان حاضر شوند.

در اعلامیه هم‌چنان آمده‌است که حکومت افغانستان از تلاش‌های صادقانۀ هم پیمانان‌اش را در راستای صلح، ستایش می‌کند و متعهد است تا در آینده با ایالات متحده و هم پیمانان دیگرش برای آمدن صلح دایمی و با عزت کار کند.

حکومت افغانستان، در این اعلامیه بربرگزاری به موقع انتخابات ریاست‌جمهوری تأکید ورزیده و گفته است که با روی کار آمدن یک حکومت نیرومند، قانونی و مشروع روند صلح با دقت به پیش برده شود.

دونالد ترمپ، رییس‌‎جمهور ایالات متحدۀ امریکا، بامداد امروز در تویترش اعلام کرد که گفت‌وگوهای صلح این کشور را با طالبان متوقف کرده‌است.

ترمپ در تویترش نوشته‌است که «یک انفجار در کابل که منجر به کشته شدن یک سرباز عالی عالی ما شد و ۱۱ تن دیگر زخم برداشتند، من به‌گونۀ فوری نشست‌ها و مذاکرات صلح را لغو کردم.»

او افزود: «فقط بدتر شد! اگر آن‌ها(طالبان) در این گفت‌وگوهای صلح بسیار مهم، به آتش‌بس توافق نکنند، آن‌ها دوازده فرد مهم دیگر را بکشند. بنابر این، آن‌ها احتمالاً قدرت مذاکره دربارۀ یک توافق معنی دار را ندارند. چند دهه دیگر آن‌ها حاضر به جنگ هستند؟»

روز پنج‌شنبه، طالبان یک موتر پر از مواد منفجره را در منطقۀ شش درک شهر کابل منفجر ساختند که در نتیجۀ آن ۱۲ تن به شمول یک سرباز امریکایی و یک رومانیایی جان باختند و بیش از ۴۰ تن دیگر، زخم برداشتند.

ترمپ گفته قرار بود با رهبر طالبان و رییس‌جمهور افغانستان در کمپ دیوید دیدار محرمانه‌یی داشته باشند.

هم‌رسانی کنید