تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حکومت: انس حقانی و دوعضو دیگر شبکۀ حقانی به میدان جنگ نخواهند رفت

حکومت افغانستان، می‌گوید که ایالات متحدۀ امریکا اطمینان داده‌است که انس حقانی، حافظ رشید و مالی خان، دوباره به میدان‌های جنگ نخواهند رفت و در قطر زیرنظارت خواهند بود.

رییس‌جمهور غنی، روز گذشته اعلام کرد که این سه عضو برجستۀ شبکۀ حقانی به‌گونۀ مشروط آزاد می‌شوند. به گفتۀ آقای غنی، این سه تن در بدل رهایی دو استاد دانشگاۀ امریکایی – افغانستان که در سال ۲۰۱۶ ربوده شده بودند، آزاد خواهند شد.

فیروز بشری، رییس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت می‌گوید که کابل انتظار دارد که با رهایی این سه زندانی شبکۀ حقانی، خشونت‌ها در کشور کاهش یابند و طالبان نیز آمادۀ گفت‌وگوهای رو در رو با حکومت افغانستان شوند.

بشری افزود: «برای ما از طرف شرکای بین‌المللی ما اطمیان داده شده‌است که این سه تن دوباره به میدان‌های جنگ بر نمی‌گردند و این سه تن به قطر می‌روند و در همانجا می‌باشند.»

در همین حال، یک منبع نزدیک به طالبان می‌گوید که این سه زندانی تاهنوز به قطر نرسیده‌اند و دو استاد دانشگاه امریکایی نیز در پاکستان به سر می‌برند.

سید اکبر آغا، فرماندۀ پیشین طالبان بیان داشت: «قرار بود که این تبادله دیشب صورت بگیرد، اما نسبت به بعضی از مشکلات این کار صورت نگرفت و قرار است که امروز این تبادله صورت بگیرد انشاالله.»

انس حقانی، کوچک‌ترین پسر جلال‌الدین حقانی – بنیانگذار شبکۀ جقانی - است و او پیش از بازداشتش سرگرم گردآوری پول از کشورهای عربی برای این گروه بود.

مالی خان هم یکی از فرماندهان مهم نظامی و لوژیستیک گروۀ حقانی بود که در بیشتر از حمله‌های این گروه نقش داشت.

حافظ رشید نیز یکی از فرماندهان برجستۀ نظامی گروۀ حقانی بود که با انس حقانی یکجا بازداشت شده بود.

حکومت: انس حقانی و دوعضو دیگر شبکۀ حقانی به میدان جنگ نخواهند رفت

رییس‌جمهور غنی، روز گذشته اعلام کرد که این سه عضو برجستۀ شبکۀ حقانی به‌گونۀ مشروط آزاد می‌شوند.

تصویر بندانگشتی

حکومت افغانستان، می‌گوید که ایالات متحدۀ امریکا اطمینان داده‌است که انس حقانی، حافظ رشید و مالی خان، دوباره به میدان‌های جنگ نخواهند رفت و در قطر زیرنظارت خواهند بود.

رییس‌جمهور غنی، روز گذشته اعلام کرد که این سه عضو برجستۀ شبکۀ حقانی به‌گونۀ مشروط آزاد می‌شوند. به گفتۀ آقای غنی، این سه تن در بدل رهایی دو استاد دانشگاۀ امریکایی – افغانستان که در سال ۲۰۱۶ ربوده شده بودند، آزاد خواهند شد.

فیروز بشری، رییس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت می‌گوید که کابل انتظار دارد که با رهایی این سه زندانی شبکۀ حقانی، خشونت‌ها در کشور کاهش یابند و طالبان نیز آمادۀ گفت‌وگوهای رو در رو با حکومت افغانستان شوند.

بشری افزود: «برای ما از طرف شرکای بین‌المللی ما اطمیان داده شده‌است که این سه تن دوباره به میدان‌های جنگ بر نمی‌گردند و این سه تن به قطر می‌روند و در همانجا می‌باشند.»

در همین حال، یک منبع نزدیک به طالبان می‌گوید که این سه زندانی تاهنوز به قطر نرسیده‌اند و دو استاد دانشگاه امریکایی نیز در پاکستان به سر می‌برند.

سید اکبر آغا، فرماندۀ پیشین طالبان بیان داشت: «قرار بود که این تبادله دیشب صورت بگیرد، اما نسبت به بعضی از مشکلات این کار صورت نگرفت و قرار است که امروز این تبادله صورت بگیرد انشاالله.»

انس حقانی، کوچک‌ترین پسر جلال‌الدین حقانی – بنیانگذار شبکۀ جقانی - است و او پیش از بازداشتش سرگرم گردآوری پول از کشورهای عربی برای این گروه بود.

مالی خان هم یکی از فرماندهان مهم نظامی و لوژیستیک گروۀ حقانی بود که در بیشتر از حمله‌های این گروه نقش داشت.

حافظ رشید نیز یکی از فرماندهان برجستۀ نظامی گروۀ حقانی بود که با انس حقانی یکجا بازداشت شده بود.

هم‌رسانی کنید