تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

حکومت برای بررسی حمله نظامیان پاکستان هیئتی را به کندهار فرستاد

شورای امنیت ملی می‌گوید که یک هیئت بلندپایۀ حکومتی از بهر بررسی چگونگی حمله نظامیان پاکستان بر ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار، امروز به این ولایت رفت.

در خبرنامه شورای امنیت ملی آمده‌است که این هیئت را یکی از معاونان این شورا رهبری می‌کند و قرار است نتیجۀ بررسی‌های این هیئت در یک گزارش ویژه به رییس‌جمهور غنی، سپرده شود.

همزمان با این، وزارت امور خارجه کشور می‌گوید که گفتگوها دربارۀ بررسی چگونگی وقوع درگیری در سپین بولدک، با وزارت خارجه پاکستان و سفارت این کشور در کابل آغاز شده‌اند.

حکومت افغانستان می‌گوید که درحمله‌های نظامیان پاکستانی بر سپین بولدک کندهار ۱۵غیرنظامی جان باختند وبیش از ۸۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.

وزارت خارجه پاکستان اما نیروهای افغان را به تیراندازی بر غیرنظامیان و نیروهای پاکستانی در آن سوی خط دیورند متهم می‌سازد.

موشک پراگنی‌های نظامیان پاکستانی بر قلمرو افغانستان تازه گی ندارد، در سال‌های پسین پاکستان هزاران موشک را از بخش‌های گونه گون در امتداد خط دیورند بر ولایت‌های افغانستان پرتاب کرده‌است.

حکومت برای بررسی حمله نظامیان پاکستان هیئتی را به کندهار فرستاد

حکومت افغانستان می‌گوید که درحمله‌های نظامیان پاکستانی بر سپین بولدک کندهار ۱۵غیرنظامی جان باختند وبیش از ۸۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.

Thumbnail

شورای امنیت ملی می‌گوید که یک هیئت بلندپایۀ حکومتی از بهر بررسی چگونگی حمله نظامیان پاکستان بر ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار، امروز به این ولایت رفت.

در خبرنامه شورای امنیت ملی آمده‌است که این هیئت را یکی از معاونان این شورا رهبری می‌کند و قرار است نتیجۀ بررسی‌های این هیئت در یک گزارش ویژه به رییس‌جمهور غنی، سپرده شود.

همزمان با این، وزارت امور خارجه کشور می‌گوید که گفتگوها دربارۀ بررسی چگونگی وقوع درگیری در سپین بولدک، با وزارت خارجه پاکستان و سفارت این کشور در کابل آغاز شده‌اند.

حکومت افغانستان می‌گوید که درحمله‌های نظامیان پاکستانی بر سپین بولدک کندهار ۱۵غیرنظامی جان باختند وبیش از ۸۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.

وزارت خارجه پاکستان اما نیروهای افغان را به تیراندازی بر غیرنظامیان و نیروهای پاکستانی در آن سوی خط دیورند متهم می‌سازد.

موشک پراگنی‌های نظامیان پاکستانی بر قلمرو افغانستان تازه گی ندارد، در سال‌های پسین پاکستان هزاران موشک را از بخش‌های گونه گون در امتداد خط دیورند بر ولایت‌های افغانستان پرتاب کرده‌است.

هم‌رسانی کنید