Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

حکومت در انتظار آماده شدن هیئت طالبان برای آغاز گفتگوهای صلح

صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری روزدوشنبه (۱۷سنبله) دریک نشست خبری گفته است که آماده‌گی‌ها برای آغاز گفتگوهای صلح در قطر نهایی شده اند و در انتظار آماده شدن هیات طالبان برای آغاز گفتگوها میان افغانان است.

در همین حال منابعی علت تاخیر در آغاز گفتگوهای صلح را مشکل مدیریتی در هیات طالبان و نیز مطرح شدن خواست‌های دو طرف در مذاکرات میان افغانان می‌دانند.

ازسوی دیگر اتحادیه اروپا و کانادا از طالبان خواسته‌اند تا به خواست مردم افغانستان و سازمان ملل ازبهر برقراری آتش‌بس فوری پاسخ مثبت دهند.

در حالی که مشکلان فنی در قطر یکی از علت‌های تاخیر در سفر هیات جمهوری اسلامی افغانستان به دوحه گفته شده است، اکنون ریاست جمهوری می‌گوید که این مشکلات فنی حل شده اند و جمهوری اسلامی افغانستان د رانتظار آماده شدن هیات طالبان برای آغاز گفتگوها میان افغانان است.

آقای صدیقی گفت: "مشکلاتی که مربوط به مسایل تخنیکی است تقریبن نهایی شده و ما امیدوار استیم که طالبان هم آماده‌گی‌های خود را تکمیل کرده باشند که هیات ما بخیر بروند."

یک عضو هیآت گفتگو کننده می‌گوید که آنان به آغاز گفتگوها با طالبان آماده‌گی کامل دارند.

عبدالحفیظ منصور، عضو هیات گفتگوهای صلح گفت: "هیچ گونه مشکلی نیست همه آماده سفر استنداز چندین روز بدینسو ما منتظر پرواز را داریم اما پیوسته گفته می‌شود که تحریک طالبان یا هیات موظف طالبان هنوز آماده نیستند."

مطیع‌الله زلاند، آگاه مسایل سیاسی گفت: "مشکلات مدیریتی وجود دارد تغییر در مدیریت هیات، داخل شدن افراد تازه در روند را تغییرات می‌آورد طبیعی است که آجندا را بدانند، گفتگو کردن و این که چه خواست‌ها از طالبان است چه خواست‌ها حکومت افغانستان دارد این‌ها همه مهم استند."

دراین میان یک منبع آگاه، تاکید حکومت را بربرقراری آتش بس واحتمال مطرح شدن حکومت موقت را ازچالش‌ها در برابر گفتگوهای میان افغانان می‌گویند.

فریدون خوزون، سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی گفت: "رییس شورای عالی مصالحه ملی برای آغاز مذاکرات با سفیر ملکی ناتو، نماینده سازمان ملل سفیر روسیه دیدار و گفتگو کرد."

ویس برمک، وزیر پیشین امور داخله گفت: "امریکا در قطیه صلح و جنگ افغانستان نقش دارد ما امید واریم که قدرت و نفوذ سیاسی که در کل دارد بتواند کشورهای منطقه را قناعت بدهد که در این جا صلح بیاید."

با این حال اتحادیه اروپا و کانادا دراعلامیه مشترک ادامه خشونت‌ها را راه حل نمیداند و می‌گویند که حفظ دستاوردهای حقوق بشری ودیموکراسی پیش‌شرط‌ها برای ادامه کمک‌های مالی و حمایت‌ سیاسی جهان ازافغانستان اند.

حکومت در انتظار آماده شدن هیئت طالبان برای آغاز گفتگوهای صلح

برقراری آتش بس واحتمال مطرح شدن حکومت موقت را ازچالش‌ها در برابر گفتگوهای میان افغانان گفته می‌شود.

Thumbnail

صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری روزدوشنبه (۱۷سنبله) دریک نشست خبری گفته است که آماده‌گی‌ها برای آغاز گفتگوهای صلح در قطر نهایی شده اند و در انتظار آماده شدن هیات طالبان برای آغاز گفتگوها میان افغانان است.

در همین حال منابعی علت تاخیر در آغاز گفتگوهای صلح را مشکل مدیریتی در هیات طالبان و نیز مطرح شدن خواست‌های دو طرف در مذاکرات میان افغانان می‌دانند.

ازسوی دیگر اتحادیه اروپا و کانادا از طالبان خواسته‌اند تا به خواست مردم افغانستان و سازمان ملل ازبهر برقراری آتش‌بس فوری پاسخ مثبت دهند.

در حالی که مشکلان فنی در قطر یکی از علت‌های تاخیر در سفر هیات جمهوری اسلامی افغانستان به دوحه گفته شده است، اکنون ریاست جمهوری می‌گوید که این مشکلات فنی حل شده اند و جمهوری اسلامی افغانستان د رانتظار آماده شدن هیات طالبان برای آغاز گفتگوها میان افغانان است.

آقای صدیقی گفت: "مشکلاتی که مربوط به مسایل تخنیکی است تقریبن نهایی شده و ما امیدوار استیم که طالبان هم آماده‌گی‌های خود را تکمیل کرده باشند که هیات ما بخیر بروند."

یک عضو هیآت گفتگو کننده می‌گوید که آنان به آغاز گفتگوها با طالبان آماده‌گی کامل دارند.

عبدالحفیظ منصور، عضو هیات گفتگوهای صلح گفت: "هیچ گونه مشکلی نیست همه آماده سفر استنداز چندین روز بدینسو ما منتظر پرواز را داریم اما پیوسته گفته می‌شود که تحریک طالبان یا هیات موظف طالبان هنوز آماده نیستند."

مطیع‌الله زلاند، آگاه مسایل سیاسی گفت: "مشکلات مدیریتی وجود دارد تغییر در مدیریت هیات، داخل شدن افراد تازه در روند را تغییرات می‌آورد طبیعی است که آجندا را بدانند، گفتگو کردن و این که چه خواست‌ها از طالبان است چه خواست‌ها حکومت افغانستان دارد این‌ها همه مهم استند."

دراین میان یک منبع آگاه، تاکید حکومت را بربرقراری آتش بس واحتمال مطرح شدن حکومت موقت را ازچالش‌ها در برابر گفتگوهای میان افغانان می‌گویند.

فریدون خوزون، سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی گفت: "رییس شورای عالی مصالحه ملی برای آغاز مذاکرات با سفیر ملکی ناتو، نماینده سازمان ملل سفیر روسیه دیدار و گفتگو کرد."

ویس برمک، وزیر پیشین امور داخله گفت: "امریکا در قطیه صلح و جنگ افغانستان نقش دارد ما امید واریم که قدرت و نفوذ سیاسی که در کل دارد بتواند کشورهای منطقه را قناعت بدهد که در این جا صلح بیاید."

با این حال اتحادیه اروپا و کانادا دراعلامیه مشترک ادامه خشونت‌ها را راه حل نمیداند و می‌گویند که حفظ دستاوردهای حقوق بشری ودیموکراسی پیش‌شرط‌ها برای ادامه کمک‌های مالی و حمایت‌ سیاسی جهان ازافغانستان اند.

هم‌رسانی کنید