تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

حکومت در نشست جده نیز هیئت گفت‌وکننده صلح می‌فرستد

قرار است در روزهای آینده، چهارمین دور نشست صلح میان نماینده‌گان امریکا و طالبان در شهر جده عربستان سعودی برگزار شود. 

با آن که طالبان در سومین نشست شان با امریکا در امارات با هیئت مذاکره کننده حکومت دیدار نکردند اما کابل می‌گوید که به نشست جده نیز هیئت گفت‌و‌گوکننده اش را خواهد فرستاد.

فریدون خزون، معاون سخن‌گوی ریاست اجراییه گفته است:«هرجا که نیاز باشد ما هیئت خود را روان می کنیم و نیت خود را اظهار می کنیم.»

زلمی خلیلزاد، نماینده امریکا برای صلح افغانستان، نماینده‌گان روسیه، قطر،امارات، عربستان و پاکستان با طالبان تاکنون دیدارهایی داشته اند، اکنون کابل انتظار دارد با این گروه وارد گفت‌وگوهای مستقیم شود.

فضل الهادی مسلمیار - رییس مجلس سنا و عضو بورد عالی مشورتی صلح  گفت: «تلاش ها این است که ما به دنیا و مردم خود نشان دهیم که با آن‌که نظام در دست ما است برای صلح ما گدایی می‌کنیم و تلاش می کنیم و تلاش برای تامین صلح به این ملت می کنیم.»

حکومت افغانستان برای مذاکرات مستقیم با طالبان هیئت دوازده نفری را مشمول شماری از مقام های حکومتی، نماینده گانی از شورای علما و مجلس نماینده گان ایجاد کرده است. 

 اما حکومت گفته است که در کنار تلاش‌های سیاسی گزینه نظامی را نیز برای وادارکردن طالبان به میز گفت‌وگوهای صلح در دست خواهد داشت.

حکومت در نشست جده نیز هیئت گفت‌وکننده صلح می‌فرستد

پس از قطر وامارات، قرار است تا چند روز دیگر عربستان سعودی میزبان چهارمین دور گفت‌وگوهای صلح میان نماینده‌گان امریکا و طالبان در شهر جده باشد.

Thumbnail

قرار است در روزهای آینده، چهارمین دور نشست صلح میان نماینده‌گان امریکا و طالبان در شهر جده عربستان سعودی برگزار شود. 

با آن که طالبان در سومین نشست شان با امریکا در امارات با هیئت مذاکره کننده حکومت دیدار نکردند اما کابل می‌گوید که به نشست جده نیز هیئت گفت‌و‌گوکننده اش را خواهد فرستاد.

فریدون خزون، معاون سخن‌گوی ریاست اجراییه گفته است:«هرجا که نیاز باشد ما هیئت خود را روان می کنیم و نیت خود را اظهار می کنیم.»

زلمی خلیلزاد، نماینده امریکا برای صلح افغانستان، نماینده‌گان روسیه، قطر،امارات، عربستان و پاکستان با طالبان تاکنون دیدارهایی داشته اند، اکنون کابل انتظار دارد با این گروه وارد گفت‌وگوهای مستقیم شود.

فضل الهادی مسلمیار - رییس مجلس سنا و عضو بورد عالی مشورتی صلح  گفت: «تلاش ها این است که ما به دنیا و مردم خود نشان دهیم که با آن‌که نظام در دست ما است برای صلح ما گدایی می‌کنیم و تلاش می کنیم و تلاش برای تامین صلح به این ملت می کنیم.»

حکومت افغانستان برای مذاکرات مستقیم با طالبان هیئت دوازده نفری را مشمول شماری از مقام های حکومتی، نماینده گانی از شورای علما و مجلس نماینده گان ایجاد کرده است. 

 اما حکومت گفته است که در کنار تلاش‌های سیاسی گزینه نظامی را نیز برای وادارکردن طالبان به میز گفت‌وگوهای صلح در دست خواهد داشت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره