تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

حکومت هیئت یازده نفری گفت‌وگوهای صلح با طالبان را مشخص ساخت

حکومت افغانستان یک هیئت یازده نفری اش را برای گفت‌وگو با طالبان مشخص کرده است.

منابع به طلوع نیوز می‌گویند که قرار است این هیئت به نماینده‌گی از حکومت وارد گفت‌وگوهای صلح شوند.

در رأس این هیئت عبدالسلام رحیمی رییس دفتر رییس‌جمهور غنی است و به جز از یک عضو مجلس و یک عضو شورای علما، تمامی اعضای ای هیئت از نهادهای حکومتی استند.

هر چند ایالات متحده خواهان ایجاد یک هیأت فراگیر وبا صلاحیت گفت‌وگو کننده به شمول نماینده‌گان جریان‌های سیاسی، جامعه مدنی وحکومت شده است اما نام کسی از احزاب سیاسی وجامعه مدنی دیده نمی شود.

عبدالسلام رحیمی رییس دفتر رییس‌جمهورغنی، میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف، حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، عبدالتواب بالاکرزی معين وزارت تحصیلات عالی، عالمه معين وزارت امور مهاجرین، جنرال عبادالله عباد معاون امنیت ملی، شاه گل رضایی  عضو مجلس نماینده‌گان ، عطاءالله لودین عضو شورای علما، شمیم خان کتوازی والی پکتیا، عبدالله عطایی عضو  دادگاه عالی و توریالی غیاثی رییس روابط فرهنگی  وزارت امور خارجه یازده تنی استند که به گفته برخی ازمنابع حکومت آنان را برای پیشبرد گفت‌وگو با طالبان گماشته اند.

اما زلمی خلیل زاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان خواستار شمولیت نماینده‌گان با صلاحیت ،  احزاب وجریان‌های سیاسی و جامعه مدنی  نیز شده بود، درحالی نام های کسی ازآنان دراین فهرست دیده نمی‌شود.

روشن نیست که آیا نماینده‌گانی ازاحزاب ونهادهای جامعه مدنی نیز شامل این هیأت خواهند شد یانه؟

پیش ازاین طالبان نیز گفته اند که با حکومت  افغانستان گفت‌وگو نخواهند کرد و ازهمین رو بود که ایالات متحده پس ازتشدید تلاش‌های صلح خواهان شکل گیری هیاتی شد که با صلاحیت باشد و به حکومت پاسخ نباشد بل مستقلانه عمل کند. 

حکومت هیئت یازده نفری گفت‌وگوهای صلح با طالبان را مشخص ساخت

منابع به طلوع‌نیوز می‌گویند که قرار است این هیئت به نماینده‌گی از حکومت افغانستان وارد گفت‌وگوهای صلح شوند.

Thumbnail

حکومت افغانستان یک هیئت یازده نفری اش را برای گفت‌وگو با طالبان مشخص کرده است.

منابع به طلوع نیوز می‌گویند که قرار است این هیئت به نماینده‌گی از حکومت وارد گفت‌وگوهای صلح شوند.

در رأس این هیئت عبدالسلام رحیمی رییس دفتر رییس‌جمهور غنی است و به جز از یک عضو مجلس و یک عضو شورای علما، تمامی اعضای ای هیئت از نهادهای حکومتی استند.

هر چند ایالات متحده خواهان ایجاد یک هیأت فراگیر وبا صلاحیت گفت‌وگو کننده به شمول نماینده‌گان جریان‌های سیاسی، جامعه مدنی وحکومت شده است اما نام کسی از احزاب سیاسی وجامعه مدنی دیده نمی شود.

عبدالسلام رحیمی رییس دفتر رییس‌جمهورغنی، میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف، حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، عبدالتواب بالاکرزی معين وزارت تحصیلات عالی، عالمه معين وزارت امور مهاجرین، جنرال عبادالله عباد معاون امنیت ملی، شاه گل رضایی  عضو مجلس نماینده‌گان ، عطاءالله لودین عضو شورای علما، شمیم خان کتوازی والی پکتیا، عبدالله عطایی عضو  دادگاه عالی و توریالی غیاثی رییس روابط فرهنگی  وزارت امور خارجه یازده تنی استند که به گفته برخی ازمنابع حکومت آنان را برای پیشبرد گفت‌وگو با طالبان گماشته اند.

اما زلمی خلیل زاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان خواستار شمولیت نماینده‌گان با صلاحیت ،  احزاب وجریان‌های سیاسی و جامعه مدنی  نیز شده بود، درحالی نام های کسی ازآنان دراین فهرست دیده نمی‌شود.

روشن نیست که آیا نماینده‌گانی ازاحزاب ونهادهای جامعه مدنی نیز شامل این هیأت خواهند شد یانه؟

پیش ازاین طالبان نیز گفته اند که با حکومت  افغانستان گفت‌وگو نخواهند کرد و ازهمین رو بود که ایالات متحده پس ازتشدید تلاش‌های صلح خواهان شکل گیری هیاتی شد که با صلاحیت باشد و به حکومت پاسخ نباشد بل مستقلانه عمل کند. 

هم‌رسانی کنید