Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

خانواده‌های جان‌باخته‌گان اعتراض‌های غور خواهان عدالت استند

اعضای خانواده‌های غیرنظامیانی که روز گذشته در اعتراض‌ها در غور جان باختند، از حکومت عدالت می‌خواهند. 

در اعتراض‌های روز گذشته ولایت غور که به علت آنچه تقسیم ناعادلانه کمک گفته می‌شود صورت گرفت، پنج غیرنظامی جان باختند و بیست تن دیگر زخمی شده‌اند. 

زیبا که همسرش را روز گذشته از دست داده‌است، می‌گوید همسرش  هنگامی‌که برای درمان بیماری‌اش به شفاخانه می‌رفت که در درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی دربرابر در ورودی شفاخانه به گلوله بسته شد و جان باخت: «همراه شوهرم ‌و‌ کودکانم به شفاخانه رفته بودیم. وقت برگشتن تظاهرات شروع شد. پسرم را گم کردم و مرمی به جان شوهرم خورد.»

محمد موسی، برادر این جان‌باخته نیز افزود: «ما مهاجریم؛ از قریه به شهر  آمدیم تا در شهر کار کنیم. حالا برادرم کشته شده. چه خاکی به سر مان‌بریزیم؟»

شماری از زخمیان این رویداد می‌گویند که برای دریافت کمک رفته بودند اما گلوله نصیب شان شد. 

یاقوت شاه، یکی از این زخمیان گفت: «بخاطر کار بیرون شده بودم قرار بود با دوستم پیش مکتب صلاح‌الدین سلجوقی ببینیم. با تلفون همراهش صحبت می‌کردم که تانک آمد و من را زد و‌دیگر نفهمیدم.»

غلام ناصر خاضع، والی غور می‌گوید از امروز روند توزیع نان خشک برای نیازمندان آغاز شده گ‌است و آنان می‌کوشند که این کمک‌ها را به تمامی نیازمندان برسانند: «قرار بود برای سه‌هزار خانواده نان خشک ‌توزیع شود و حالا به اساس درخواست رییس‌جمهور برای بیش از دو‌‌هزار خانواده دیگر‌هم توزیع می‌شود که جمعا برای بیش از پنج هزار خانواده نان خشک ‌توزیع می‌شود.»

خانواده‌های جان‌باخته‌گان اعتراض‌های غور خواهان عدالت استند

در اعتراض‌های روز شنبه در غور پنج غیرنظامی جان باختند. 

Thumbnail

اعضای خانواده‌های غیرنظامیانی که روز گذشته در اعتراض‌ها در غور جان باختند، از حکومت عدالت می‌خواهند. 

در اعتراض‌های روز گذشته ولایت غور که به علت آنچه تقسیم ناعادلانه کمک گفته می‌شود صورت گرفت، پنج غیرنظامی جان باختند و بیست تن دیگر زخمی شده‌اند. 

زیبا که همسرش را روز گذشته از دست داده‌است، می‌گوید همسرش  هنگامی‌که برای درمان بیماری‌اش به شفاخانه می‌رفت که در درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی دربرابر در ورودی شفاخانه به گلوله بسته شد و جان باخت: «همراه شوهرم ‌و‌ کودکانم به شفاخانه رفته بودیم. وقت برگشتن تظاهرات شروع شد. پسرم را گم کردم و مرمی به جان شوهرم خورد.»

محمد موسی، برادر این جان‌باخته نیز افزود: «ما مهاجریم؛ از قریه به شهر  آمدیم تا در شهر کار کنیم. حالا برادرم کشته شده. چه خاکی به سر مان‌بریزیم؟»

شماری از زخمیان این رویداد می‌گویند که برای دریافت کمک رفته بودند اما گلوله نصیب شان شد. 

یاقوت شاه، یکی از این زخمیان گفت: «بخاطر کار بیرون شده بودم قرار بود با دوستم پیش مکتب صلاح‌الدین سلجوقی ببینیم. با تلفون همراهش صحبت می‌کردم که تانک آمد و من را زد و‌دیگر نفهمیدم.»

غلام ناصر خاضع، والی غور می‌گوید از امروز روند توزیع نان خشک برای نیازمندان آغاز شده گ‌است و آنان می‌کوشند که این کمک‌ها را به تمامی نیازمندان برسانند: «قرار بود برای سه‌هزار خانواده نان خشک ‌توزیع شود و حالا به اساس درخواست رییس‌جمهور برای بیش از دو‌‌هزار خانواده دیگر‌هم توزیع می‌شود که جمعا برای بیش از پنج هزار خانواده نان خشک ‌توزیع می‌شود.»

هم‌رسانی کنید