Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خانواده سیکهـ: پولیس در نجات دادن پسر مان بی‌پروایی کرده است

اعضای خانوادۀ یک جوان سیکهـ که پس از ربوده شدن به قتل رسید، پولیس را در پیدا کردن این جوان به بی‌پروایی متهم می‌سازند.

اعضای خانوادۀ ارجیت سینگهـ می‌گویند با آن که پولیس جسد وی را پیدا کرده بود، اما بی آن که به وی توجه کند وی را به خاک سپرده بود.

جسد ارجیت سینگهـ بیست و دو ساله که دو ماه پیش از سوی پولیس در گورستان شهرداری کابل به خاک سپرده شده بود، به روز دوشنبه از سوی حکومت به خانواده‌اش تسلیم داده شد.

خانواده او بر بنیاد عقاید مذهبی شان جسد وی را به آتش سپردند.

مادر ارجیت سینگهـ گفت: «شاروالی که می‌فهمید چرا ما را خبر نکرد، سیک خو معلوم میشه که کره در دستش داشت موهایش نانی دارد درست فهمیده می‌شد، چرا ما را خبر نکردند.»

خانواده و نزدیکان ارجیت سینگهـ که در مراسم فاتحه وی شرکت کرده‌اند می‌گویند با آن که پولیس از ناپدید شدن ارجیت سینگهـ آگاه بود، اما جسد ارجیت سینگهـ را به خاک سپردند.

انار کلی هنریار، عضو مجلس سنا، گفت: «جسد را که پیدا کرده بودند نمی‌دانم که چرا وقتی که شکایت هم بود خبر ندادند و جسد بی‌وارث او را دفت کرده بودند.»

مادر ارجیت سینگهـ می‌گوید که اگر پولیس در کار پیدا کردن فرزندش سهل انگاری نمی‌کرد، شاید اکنون فرزندش زنده می‌بود.

مادر ارجیت سینگهـ گفت: «ما ساعت نه شب به حوزه سیزده رفتیم، اما گفتن که حالی کسی نیست فردا می‌بینیم. دولت به همین است که روز و شب کار کند به مردم، این ظلم است پولیس حوزه سیزده به ما کاری نکرد اگر نی پسر من به این رقم از دست نمی‌رفت.»

وزارت امور داخله می‌گوید که یک زن و شوهر را در پیوند به قتل ارجیت سینگهـ گرفتار کرده‌اند.

نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت امور داخله، گفت: «ریاست مبارزه با جرایم سنیگن وزارت امور داخله دو تن متهم اصلی را که ارجیت سینگ را از ناحیه سیزده اختطاف کرده بودند، دستگیر کرده‌اند. این قاتلین یک زن و شوهر استند که یکی از ناحیه سیزده کابل و یکی از بغلان دستگیر شده‌اند.»

نزدیکان ارجیت سینگهـ می‌گویند که پیش از این در کندز و هرات نیز اعضای خانواده‌های شان ربوده شده‌اند و از حکومت در تأمین امنیت شان کمک می‌خواهند.

خانواده سیکهـ: پولیس در نجات دادن پسر مان بی‌پروایی کرده است

اعضای خانوادۀ ارجیت سینگهـ می‌گویند با آن که پولیس جسد وی را پیدا کرده بود، اما بی آن که به وی توجه کند وی را به خاک سپرده بود.

تصویر بندانگشتی

اعضای خانوادۀ یک جوان سیکهـ که پس از ربوده شدن به قتل رسید، پولیس را در پیدا کردن این جوان به بی‌پروایی متهم می‌سازند.

اعضای خانوادۀ ارجیت سینگهـ می‌گویند با آن که پولیس جسد وی را پیدا کرده بود، اما بی آن که به وی توجه کند وی را به خاک سپرده بود.

جسد ارجیت سینگهـ بیست و دو ساله که دو ماه پیش از سوی پولیس در گورستان شهرداری کابل به خاک سپرده شده بود، به روز دوشنبه از سوی حکومت به خانواده‌اش تسلیم داده شد.

خانواده او بر بنیاد عقاید مذهبی شان جسد وی را به آتش سپردند.

مادر ارجیت سینگهـ گفت: «شاروالی که می‌فهمید چرا ما را خبر نکرد، سیک خو معلوم میشه که کره در دستش داشت موهایش نانی دارد درست فهمیده می‌شد، چرا ما را خبر نکردند.»

خانواده و نزدیکان ارجیت سینگهـ که در مراسم فاتحه وی شرکت کرده‌اند می‌گویند با آن که پولیس از ناپدید شدن ارجیت سینگهـ آگاه بود، اما جسد ارجیت سینگهـ را به خاک سپردند.

انار کلی هنریار، عضو مجلس سنا، گفت: «جسد را که پیدا کرده بودند نمی‌دانم که چرا وقتی که شکایت هم بود خبر ندادند و جسد بی‌وارث او را دفت کرده بودند.»

مادر ارجیت سینگهـ می‌گوید که اگر پولیس در کار پیدا کردن فرزندش سهل انگاری نمی‌کرد، شاید اکنون فرزندش زنده می‌بود.

مادر ارجیت سینگهـ گفت: «ما ساعت نه شب به حوزه سیزده رفتیم، اما گفتن که حالی کسی نیست فردا می‌بینیم. دولت به همین است که روز و شب کار کند به مردم، این ظلم است پولیس حوزه سیزده به ما کاری نکرد اگر نی پسر من به این رقم از دست نمی‌رفت.»

وزارت امور داخله می‌گوید که یک زن و شوهر را در پیوند به قتل ارجیت سینگهـ گرفتار کرده‌اند.

نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت امور داخله، گفت: «ریاست مبارزه با جرایم سنیگن وزارت امور داخله دو تن متهم اصلی را که ارجیت سینگ را از ناحیه سیزده اختطاف کرده بودند، دستگیر کرده‌اند. این قاتلین یک زن و شوهر استند که یکی از ناحیه سیزده کابل و یکی از بغلان دستگیر شده‌اند.»

نزدیکان ارجیت سینگهـ می‌گویند که پیش از این در کندز و هرات نیز اعضای خانواده‌های شان ربوده شده‌اند و از حکومت در تأمین امنیت شان کمک می‌خواهند.

هم‌رسانی کنید