تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خانوادۀ یک جوان که از سوی زورمندان کشته شده‌است عدالت می‌‎خواهد

اعضای خانوادۀ یک جوان ادعا دارند که زورمندان محلی در ولایت بغلان پسر جوان این خانواده را به قتل رسانده‌اند و با گذشت ماه‌ها کسی به آنان در این باره پاسخ نداده‌است.

اعضای خانوادۀ این جوان، می‌گویند که ازبهر بی توجهی مسؤولان محلی بغلان در بازداشت عاملان این رویداد، ناگزیر شده‌اند برای دادخواهی به کابل بیایند.

به گفتۀ آنان، زورمندان محلی در بغلان چهار ماه پیش جاوید بیست هفت ساله را شب‌هنگام به قتل رساندند.

خانوادۀ جاوید، برادران آمر پیشین امنیت سمنگان را به کشتن جاوید متهم می‌کند اما فرماندهی پولیس بغلان می‌گوید که عامل اصلی این رویداد بازداشت شده‌است.

شیرین گل، از نزدیکان جاوید گفت: «بسیار به‌شکل بیرحمانه این بچه را کشتند.»

بی بی گل، مادر جاوید نیز بیان داشت: «پسرم تازه موترش را فروخته بود. افراد مسلح پول‌هایش را گرفتند و خودش را کشتند.»

کسانی که در قتل این جوان متهم استند به تماس های پی هم ما پاسخ ندادند.

جاوید بشارت، سخن‌گوی فرماندهی پولیس بغلان اظهار داشت: «بالای کسی که این‌ها ادعا داشتند، بازداشت شد. قضیه به سارنوالی فرستاده شده‌است و بالای کسای دیگری که این‌ها ادعا داشتند کارمندهای دولت بودند و ما مکتوب آن‌ها را به مراجع مربوطه ارسال کردیم.»

اعضای خانوادۀ این جوان امیدوار اند که دادگاۀ استیناف بتواند عدالت را برای آنان تأمین کند و حکم دادگاه از سوی نهادهای اجراکنندۀ قانون تطبیق شود.

خانوادۀ یک جوان که از سوی زورمندان کشته شده‌است عدالت می‌‎خواهد

فرماندهی پولیس بغلان اما می‌گوید که کسی به این قتل متهم است بازداشت شده‌است.

تصویر بندانگشتی

اعضای خانوادۀ یک جوان ادعا دارند که زورمندان محلی در ولایت بغلان پسر جوان این خانواده را به قتل رسانده‌اند و با گذشت ماه‌ها کسی به آنان در این باره پاسخ نداده‌است.

اعضای خانوادۀ این جوان، می‌گویند که ازبهر بی توجهی مسؤولان محلی بغلان در بازداشت عاملان این رویداد، ناگزیر شده‌اند برای دادخواهی به کابل بیایند.

به گفتۀ آنان، زورمندان محلی در بغلان چهار ماه پیش جاوید بیست هفت ساله را شب‌هنگام به قتل رساندند.

خانوادۀ جاوید، برادران آمر پیشین امنیت سمنگان را به کشتن جاوید متهم می‌کند اما فرماندهی پولیس بغلان می‌گوید که عامل اصلی این رویداد بازداشت شده‌است.

شیرین گل، از نزدیکان جاوید گفت: «بسیار به‌شکل بیرحمانه این بچه را کشتند.»

بی بی گل، مادر جاوید نیز بیان داشت: «پسرم تازه موترش را فروخته بود. افراد مسلح پول‌هایش را گرفتند و خودش را کشتند.»

کسانی که در قتل این جوان متهم استند به تماس های پی هم ما پاسخ ندادند.

جاوید بشارت، سخن‌گوی فرماندهی پولیس بغلان اظهار داشت: «بالای کسی که این‌ها ادعا داشتند، بازداشت شد. قضیه به سارنوالی فرستاده شده‌است و بالای کسای دیگری که این‌ها ادعا داشتند کارمندهای دولت بودند و ما مکتوب آن‌ها را به مراجع مربوطه ارسال کردیم.»

اعضای خانوادۀ این جوان امیدوار اند که دادگاۀ استیناف بتواند عدالت را برای آنان تأمین کند و حکم دادگاه از سوی نهادهای اجراکنندۀ قانون تطبیق شود.

هم‌رسانی کنید