تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خرسندی باشنده‌گان شهر فراه از بهبود امنیت در این شهر

شماری از باشنده‌گان ولایت فراه، می‌گویند که وضعیت امنیتی در شهر فراه بهبود یافته‌است و آنان از این وضعیت خرسند استند.

به گفتۀ این باشنده‌گان فراه، در هفته‌های پسین، آنان گواۀ حمله‌های طالبان و جان باختن نیروهای امنیتی در این شهر نبوده‌اند.

آنان، از نهادهای امنیتی می‌خواهند که برای بهتر شدن وضعیت امنیتی فراه، عملیات شان را به روستاها و ولسوالی‌ها نیز گسترش دهند.

نقیب‌الله، یکی از باشنده‌گان شهر فراه در این باره گفت: «از چند ماه بدینسو، وضعیت امنیت در شهر فراه بهبود یافته نیروهای امنیتی تلاش‌ کردند و امنیت را تأمین کردند، اما ما می‌خواهیم تلاش‌های شان را بیشتر کنند تا وضعیت در ولایت فراه نیز بهبود یابد.»

عبدالستار، باشندۀ دیگر شهر فراه نیز افزود: «وضعیت امنیتی، فعلأ در شهر فراه بهبود پیدا کرده؛ گذشته‌ها بسیار ترور بود، جنگ بود، اما حالا بهتر شده.»

در دو سال پسین، شهر فراه بارها گواۀ حمله‌های گستردۀ طالبان بوده‌است. بخش‌هایی از این شهر دوبار بدست طالبان سقوط کردند. در پی این وضعیت، بسیاری از باشنده‌گان فراه از ترس نبردها خانه‌های شان را ترک کرده کردند و به ولایت‌های همجوار فراه بیجا شدند.

مقام‌های امنیتی در فراه، می‌گویند که طالبان در بخش‌هایی از شهر فراه پناهگاه داشتند و از آنجا حمله‌های شان بر نیروهای امینتی و مردم را سازماندهی می‌کردند. این مقام‌ها تأکید می‌کنند که تمام بخش‌های شهر فراه و روستاهای نزدیک به شهر، از وجود مخالفان مسلح دولت پاکسازی کرده‌اند.

صمد شمس، رییس امنیت ملی فراه اظهار داشت: «سرمایه‌های خودرا از فراه به ولایت‌های دیگر انتقال ندهید، تا زمانی‌که یک قطره خون در بدن ما باشد، از شما حراست می‌کنیم.»

محب‌الله محب، سخن‌گوی فرماندهی پولیس فراه نیز بیان داشت: «در کمتر از دو ماه گذشته، ۱۱۶ حلقه ماین مختلف النوع، از بخش‌های مختلف شهر فراه کشف و خنثی شده‌اند.»

مسؤولان محلی در فراه، می‌گویند که در دو سال پسین به افزایش حمله‌های طالبان به شهر فراه، بسیاری از سرمایه‌گذاران و تجار فراه این ولایت را ترک کرده‌اند.

شورای ولایتی فراه، خواهان انجام عملیات نظامی در روستاها و ولسوالی‌های این ولایت است. برخی اعضای این شورا می‌گویند که طالبان در بسیاری از ولسوالی‌ها پناهگاه‌های کلان دارند و برای تأمین امنیت، باید این پناه گاه‌ها نابود شوند.

خرسندی باشنده‌گان شهر فراه از بهبود امنیت در این شهر

در دو سال پسین، شهر فراه بارها گواۀ حمله‌های گستردۀ طالبان بوده‌است. بخش‌هایی از این شهر دوبار بدست طالبان سقوط کردند.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشنده‌گان ولایت فراه، می‌گویند که وضعیت امنیتی در شهر فراه بهبود یافته‌است و آنان از این وضعیت خرسند استند.

به گفتۀ این باشنده‌گان فراه، در هفته‌های پسین، آنان گواۀ حمله‌های طالبان و جان باختن نیروهای امنیتی در این شهر نبوده‌اند.

آنان، از نهادهای امنیتی می‌خواهند که برای بهتر شدن وضعیت امنیتی فراه، عملیات شان را به روستاها و ولسوالی‌ها نیز گسترش دهند.

نقیب‌الله، یکی از باشنده‌گان شهر فراه در این باره گفت: «از چند ماه بدینسو، وضعیت امنیت در شهر فراه بهبود یافته نیروهای امنیتی تلاش‌ کردند و امنیت را تأمین کردند، اما ما می‌خواهیم تلاش‌های شان را بیشتر کنند تا وضعیت در ولایت فراه نیز بهبود یابد.»

عبدالستار، باشندۀ دیگر شهر فراه نیز افزود: «وضعیت امنیتی، فعلأ در شهر فراه بهبود پیدا کرده؛ گذشته‌ها بسیار ترور بود، جنگ بود، اما حالا بهتر شده.»

در دو سال پسین، شهر فراه بارها گواۀ حمله‌های گستردۀ طالبان بوده‌است. بخش‌هایی از این شهر دوبار بدست طالبان سقوط کردند. در پی این وضعیت، بسیاری از باشنده‌گان فراه از ترس نبردها خانه‌های شان را ترک کرده کردند و به ولایت‌های همجوار فراه بیجا شدند.

مقام‌های امنیتی در فراه، می‌گویند که طالبان در بخش‌هایی از شهر فراه پناهگاه داشتند و از آنجا حمله‌های شان بر نیروهای امینتی و مردم را سازماندهی می‌کردند. این مقام‌ها تأکید می‌کنند که تمام بخش‌های شهر فراه و روستاهای نزدیک به شهر، از وجود مخالفان مسلح دولت پاکسازی کرده‌اند.

صمد شمس، رییس امنیت ملی فراه اظهار داشت: «سرمایه‌های خودرا از فراه به ولایت‌های دیگر انتقال ندهید، تا زمانی‌که یک قطره خون در بدن ما باشد، از شما حراست می‌کنیم.»

محب‌الله محب، سخن‌گوی فرماندهی پولیس فراه نیز بیان داشت: «در کمتر از دو ماه گذشته، ۱۱۶ حلقه ماین مختلف النوع، از بخش‌های مختلف شهر فراه کشف و خنثی شده‌اند.»

مسؤولان محلی در فراه، می‌گویند که در دو سال پسین به افزایش حمله‌های طالبان به شهر فراه، بسیاری از سرمایه‌گذاران و تجار فراه این ولایت را ترک کرده‌اند.

شورای ولایتی فراه، خواهان انجام عملیات نظامی در روستاها و ولسوالی‌های این ولایت است. برخی اعضای این شورا می‌گویند که طالبان در بسیاری از ولسوالی‌ها پناهگاه‌های کلان دارند و برای تأمین امنیت، باید این پناه گاه‌ها نابود شوند.

هم‌رسانی کنید