تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خلیلزاد در گفتگوهای صلح با طالبان به پیشرفت "عالی" دست یافته است

زلمی خلیلزاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان، در یک پیام توییتری نگاشته‌است که در گفتگو با طالبان در قطر، به "پیشرفت‌های عالی" دست یافته‌است.

او می‌افزاید که در چند روز گذشته در دوحه روی تکمیل یک توافق با طالبان متمرکز بوده‌است.

به گفتۀ او، توافق امریکا با طالبان در نتیجه گفتگوهای دوحه، خروج وابسته به شرایط افغانستان را فراهم خواهد ساخت.

آقای خلیلزاد می‌گوید که تا از دوحه به هند می‌رود تا با مقام‌های هندی روی ایجاد اجماع بین المللی برای روند صلح افغانستان گفتگو کند.

او می‌گوید که تیم گفتگو کننده اش در دوحه است و گفتگو روی مسایل تخنیکی را با تیم گفتگوکننده طالبان ادامه خواهد داد تا روی چهار بخش توافق‌نامه، یعنی خروج نیروها، آتش‌بس، تضمین‌های ضد هراس‌افگنی طالبان و گفتگوهای میان افغانان، توافق به‎دست آید.

از سوی دیگر، ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو در یک نشست خبری در زیلاند نو می‌گوید که رسیدن به توافق صلح افغانستان نسبت به هر زمان دیگر نزدیک تر شده‌است.

آقای استولتنبرگ افزود که اکنون یک "فرصت واقعی" برای صلح در افغانستان پس از گفتگوهای امریکا و طالبان در قطر، دیده می‌شود.

خلیلزاد در گفتگوهای صلح با طالبان به پیشرفت "عالی" دست یافته است

آقای خلیلزاد می‌گوید که از دوحه به هند می‌رود تا در باره اجماع بین المللی برای صلح افغانستان با مقام‌های هندی گفتگو کند.

تصویر بندانگشتی

زلمی خلیلزاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان، در یک پیام توییتری نگاشته‌است که در گفتگو با طالبان در قطر، به "پیشرفت‌های عالی" دست یافته‌است.

او می‌افزاید که در چند روز گذشته در دوحه روی تکمیل یک توافق با طالبان متمرکز بوده‌است.

به گفتۀ او، توافق امریکا با طالبان در نتیجه گفتگوهای دوحه، خروج وابسته به شرایط افغانستان را فراهم خواهد ساخت.

آقای خلیلزاد می‌گوید که تا از دوحه به هند می‌رود تا با مقام‌های هندی روی ایجاد اجماع بین المللی برای روند صلح افغانستان گفتگو کند.

او می‌گوید که تیم گفتگو کننده اش در دوحه است و گفتگو روی مسایل تخنیکی را با تیم گفتگوکننده طالبان ادامه خواهد داد تا روی چهار بخش توافق‌نامه، یعنی خروج نیروها، آتش‌بس، تضمین‌های ضد هراس‌افگنی طالبان و گفتگوهای میان افغانان، توافق به‎دست آید.

از سوی دیگر، ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو در یک نشست خبری در زیلاند نو می‌گوید که رسیدن به توافق صلح افغانستان نسبت به هر زمان دیگر نزدیک تر شده‌است.

آقای استولتنبرگ افزود که اکنون یک "فرصت واقعی" برای صلح در افغانستان پس از گفتگوهای امریکا و طالبان در قطر، دیده می‌شود.

هم‌رسانی کنید