تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

خلیل‌زاد: خروج امریکا از افغانستان وابسته به صلح پایدار است

زلمی خلیل زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان در ادامه سفرش به افغانستان به ولایت بلخ رفت و با عطا محمد نور، رییس اجرایی جمعیت اسلامی و نیز محمد محقق، معاون دوم ریاست اجراییه دیدار و گفت‌وگو کرد.

محمد محقق می‌گوید که در این دیدار در باره گفت‌وگوهای صلح و نیز انتخابات ریاست‌جمهوری بحث و گفت‌وگو شد.

فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، چندین ساعت پشت درهای بسته با عطا محمد نور و محمد محقق در مزار شریف گفت‌وگو کرد.

زلمی خلیل زاد خروج امریکا را از افغانستان وابسته به چگونگی اوضاع در این کشور و نیز تامین صلح پایدار در افغانستان میداند.

خلیل‌زاد گفت:«صلحی که شرایطه برابر به ای کنه که امریکا اینجه ضرورت نباشه ماموریتش، از افغانستان به امریکا خطر متوجه نباشه و افغان ها نخوایند امریکا بمانه اینجه، د او شرایط امریکا حاضر است که برایه از افغانستان.»

محقق می‌گوید که در این نشست بر سرعت تلاش های صلح تاکید شد

محقق بیان داشت:«بحث‌های مفصل داشتیم پیرامون ازی که پروسه صلح افغانستان باید تسریع شوه و کار تشدید شوه تلاش سر ازی و بحث ما ای است که باید طالبا سر مذاکرات بین الافغانی بیاین. تاهنوز مذاکرات نبود دیالوگ بین الافغانی بود.»

محمد محقق می افزاید که در این دیدار در باره انتخابات ریاست‌جمهوری نیز با خلیل زاد گفت‌وگو کردند وخواهان محدود شدن صلاحیت های رییس جمهور غنی شده اند.

محقق در ادامه گفت:«انتخابات هم بحث‌هایی شد که باید انتخابات نظریات کاندیدها گرفته شوه در ارتباط برگزاری انتخابات و استفاده بی رویه حکومت و رییس جمهور فعلی از صلاحیت‌های خودش که در باره وخت انتخابات باید اونا محدود شوه ای کارا محدود نشد. د یک روز چند سفیر تعیین میشه، د یک روز چند وزیر تعیین میشه، د یک روز سی قومندانی امنیه تعیین میشه، ده ها رییس کمسیون انتخابات تعیین میشه، اینها همه بحث ها و اعتراضاتی بود که ما داشتیم.»

زلمی خلیل زاد دور تازه از تلاش های صلح اش را آغاز کرده است و روشن نیست که آیا تلاش های تازه اش نتایج تازه یی را نیز به دنبال خواهد داشت یا نه

افغانستان

خلیل‌زاد: خروج امریکا از افغانستان وابسته به صلح پایدار است

زلمی خلیل زاد خروج امریکا را از افغانستان وابسته به چگونگی اوضاع در این کشور و نیز تامین صلح پایدار در افغانستان میداند.

Thumbnail

زلمی خلیل زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان در ادامه سفرش به افغانستان به ولایت بلخ رفت و با عطا محمد نور، رییس اجرایی جمعیت اسلامی و نیز محمد محقق، معاون دوم ریاست اجراییه دیدار و گفت‌وگو کرد.

محمد محقق می‌گوید که در این دیدار در باره گفت‌وگوهای صلح و نیز انتخابات ریاست‌جمهوری بحث و گفت‌وگو شد.

فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، چندین ساعت پشت درهای بسته با عطا محمد نور و محمد محقق در مزار شریف گفت‌وگو کرد.

زلمی خلیل زاد خروج امریکا را از افغانستان وابسته به چگونگی اوضاع در این کشور و نیز تامین صلح پایدار در افغانستان میداند.

خلیل‌زاد گفت:«صلحی که شرایطه برابر به ای کنه که امریکا اینجه ضرورت نباشه ماموریتش، از افغانستان به امریکا خطر متوجه نباشه و افغان ها نخوایند امریکا بمانه اینجه، د او شرایط امریکا حاضر است که برایه از افغانستان.»

محقق می‌گوید که در این نشست بر سرعت تلاش های صلح تاکید شد

محقق بیان داشت:«بحث‌های مفصل داشتیم پیرامون ازی که پروسه صلح افغانستان باید تسریع شوه و کار تشدید شوه تلاش سر ازی و بحث ما ای است که باید طالبا سر مذاکرات بین الافغانی بیاین. تاهنوز مذاکرات نبود دیالوگ بین الافغانی بود.»

محمد محقق می افزاید که در این دیدار در باره انتخابات ریاست‌جمهوری نیز با خلیل زاد گفت‌وگو کردند وخواهان محدود شدن صلاحیت های رییس جمهور غنی شده اند.

محقق در ادامه گفت:«انتخابات هم بحث‌هایی شد که باید انتخابات نظریات کاندیدها گرفته شوه در ارتباط برگزاری انتخابات و استفاده بی رویه حکومت و رییس جمهور فعلی از صلاحیت‌های خودش که در باره وخت انتخابات باید اونا محدود شوه ای کارا محدود نشد. د یک روز چند سفیر تعیین میشه، د یک روز چند وزیر تعیین میشه، د یک روز سی قومندانی امنیه تعیین میشه، ده ها رییس کمسیون انتخابات تعیین میشه، اینها همه بحث ها و اعتراضاتی بود که ما داشتیم.»

زلمی خلیل زاد دور تازه از تلاش های صلح اش را آغاز کرده است و روشن نیست که آیا تلاش های تازه اش نتایج تازه یی را نیز به دنبال خواهد داشت یا نه

هم‌رسانی کنید