تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

خلیل‌زاد سفر دیگری را برای صلح افغانستان آغاز کرد

زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان دور تازۀ سفرهایش را به افغانستان و قطر آغاز کرد.

وزارت خارجه ایالات متحده امریکا در خبرنامۀ می‌گوید که آقای خلیل‎زاد همچون بخشی از یک تلاش کلی برای زمینه سازی به روند صلح افغانستان و پایان جنگ در این کشور، از ۲۲ ماه جولای  تا روز نخست ماه آگست از افغانستان وقطر دیدار می‌کند.

در خبرنامه آمده‌است که خلیل‌زاد درکابل از نزدیک با حکومت افغانستان گام‌های بعدی در روند صلح به شمول مشخص ساختن یک گروه گفتگو کنندۀ ملی که بتواند درگفتگوها میان افغانان شرکت کند، مشوره خواهد کرد.

به گفتۀ وزارت خارجه امریکا، خلیل‌زاد همچنان با اعضای جامعه مدنی، به شمول فعالان عرصه صلح و گروه‌های مدافع حقوق زنان درافغانستان دیدار خواهد کرد و در دوحه گفتگوها را با طالبان از سرخواهد گرفت.

خلیل‌زاد که قراراست به زودی کابل برسد، در یک پیام توییتری می‌گوید که ترمپ در دیدار با نخست وزیر پاکستان، به جهان گفت که هیچ راه حل معقول نظامی برای پایان جنگ افغانستان وجود ندارد و صلح باید از راه تلاش‌های سیاسی به‌دست آید.

او افزود که دربارۀ صلح دوامداری که باعث پایان جنگ، اینکه افغانستان تهدیدی برای امریکا نخواهد بود، قربانی‌های امریکا،‌ همپیمانانش و افغان‌ها احترام شود و روابط دوامدار با افغانستان را تأمین کند، تمرکز خواهد کرد.

پیش از این، خلیل‌زاد گفته بود که دور هفتم گفتگوهای امریکا با طالبان، "بسیار سازنده" بوده‌است.

نماینده گان امریکا و طالبان دربارۀ خروج نیروهای خارجی از افغانستان، مبارزه با تروریزم، آتش‌بس و گفتگوهای میان افغانان، بحث و گفتگو کرده بودند. 

افغانستان

خلیل‌زاد سفر دیگری را برای صلح افغانستان آغاز کرد

وزارت خارجه امریکا می‌گوید که خلیل‌زاد به قطر خواهد رفت تا گفتگوهای صلح را با طالبان از سر بگیرد. 

Thumbnail

زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان دور تازۀ سفرهایش را به افغانستان و قطر آغاز کرد.

وزارت خارجه ایالات متحده امریکا در خبرنامۀ می‌گوید که آقای خلیل‎زاد همچون بخشی از یک تلاش کلی برای زمینه سازی به روند صلح افغانستان و پایان جنگ در این کشور، از ۲۲ ماه جولای  تا روز نخست ماه آگست از افغانستان وقطر دیدار می‌کند.

در خبرنامه آمده‌است که خلیل‌زاد درکابل از نزدیک با حکومت افغانستان گام‌های بعدی در روند صلح به شمول مشخص ساختن یک گروه گفتگو کنندۀ ملی که بتواند درگفتگوها میان افغانان شرکت کند، مشوره خواهد کرد.

به گفتۀ وزارت خارجه امریکا، خلیل‌زاد همچنان با اعضای جامعه مدنی، به شمول فعالان عرصه صلح و گروه‌های مدافع حقوق زنان درافغانستان دیدار خواهد کرد و در دوحه گفتگوها را با طالبان از سرخواهد گرفت.

خلیل‌زاد که قراراست به زودی کابل برسد، در یک پیام توییتری می‌گوید که ترمپ در دیدار با نخست وزیر پاکستان، به جهان گفت که هیچ راه حل معقول نظامی برای پایان جنگ افغانستان وجود ندارد و صلح باید از راه تلاش‌های سیاسی به‌دست آید.

او افزود که دربارۀ صلح دوامداری که باعث پایان جنگ، اینکه افغانستان تهدیدی برای امریکا نخواهد بود، قربانی‌های امریکا،‌ همپیمانانش و افغان‌ها احترام شود و روابط دوامدار با افغانستان را تأمین کند، تمرکز خواهد کرد.

پیش از این، خلیل‌زاد گفته بود که دور هفتم گفتگوهای امریکا با طالبان، "بسیار سازنده" بوده‌است.

نماینده گان امریکا و طالبان دربارۀ خروج نیروهای خارجی از افغانستان، مبارزه با تروریزم، آتش‌بس و گفتگوهای میان افغانان، بحث و گفتگو کرده بودند. 

هم‌رسانی کنید