تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

خلیل‌زاد: هدف امریکا و هم پیمانان‌اش رسیدن به صلح درافغانستان است

زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان روز دوشنبه (۲۲ دلو) گفته‌است که هدف واشنگتن وهم پیمانان ناتویش رسیدن به یک توافق صلح در افغانستان است، نه رسیدن به یک توافق خروج از این کشور.
 
او در دیدار با نماینده‌گان اتحادیۀ اروپا و ناتو در بروکسل می‌گوید که واشنگتن وهم پیمانان‌اش باهم یک جا به افغانستان رفتند و باهم یک جا با افغان‌ها وضعیت آینده این کشور را با درنظرداشت شرایط، مشخص خواهند کرد.
 
 این درحالی‌است که آقای خلیل‌زاد دور تازۀ سفرهایش را به شماری از کشورها به شمول افغانستان، آغاز کرده‌است.
 
روز دوشنبه در یک خبرنامۀ این وزارت خارجۀ امریکا آمده‌است که خلیل‌زاد از دهم تا بیست وهشتم ماه فبروری از بلجیم، آلمان، ترکیه، قطر، افغانستان و پاکستان، دیدار خواهد کرد.
 
خبرنامه، می‌افزاید که این سفر بخشی از تلاش‌های کلی امریکا برای زمنیه‌سازی به روند صلح افغانستان است، روند که به گفتۀ امریکا از منافع امنیت ملی این کشور محافظت می‌کند وتمامی افغان‌ها را درچارچوب گفت‌وگوهای بین‌الافغانی باهم گرد می‌آورد تا آنان خود مسیر آینده شان را مشخص سازند.
 
به گفتۀ وزارت خارجه ایالات امریکا، خلیل‌زاد همزمان با پیشبرد تلاش‌های صلح، با حکومت افغانستان درجریان این سفر نیز مشوره خواهد کرد.

افغانستان

خلیل‌زاد: هدف امریکا و هم پیمانان‌اش رسیدن به صلح درافغانستان است

به گفتۀ خلیل‌زاد، آنان همچنان به این به توافق رسیده‌اند که آغاز گفت‌وگوهای بین‌الافغانی یک اولویت فوری است.

تصویر بندانگشتی

زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان روز دوشنبه (۲۲ دلو) گفته‌است که هدف واشنگتن وهم پیمانان ناتویش رسیدن به یک توافق صلح در افغانستان است، نه رسیدن به یک توافق خروج از این کشور.
 
او در دیدار با نماینده‌گان اتحادیۀ اروپا و ناتو در بروکسل می‌گوید که واشنگتن وهم پیمانان‌اش باهم یک جا به افغانستان رفتند و باهم یک جا با افغان‌ها وضعیت آینده این کشور را با درنظرداشت شرایط، مشخص خواهند کرد.
 
 این درحالی‌است که آقای خلیل‌زاد دور تازۀ سفرهایش را به شماری از کشورها به شمول افغانستان، آغاز کرده‌است.
 
روز دوشنبه در یک خبرنامۀ این وزارت خارجۀ امریکا آمده‌است که خلیل‌زاد از دهم تا بیست وهشتم ماه فبروری از بلجیم، آلمان، ترکیه، قطر، افغانستان و پاکستان، دیدار خواهد کرد.
 
خبرنامه، می‌افزاید که این سفر بخشی از تلاش‌های کلی امریکا برای زمنیه‌سازی به روند صلح افغانستان است، روند که به گفتۀ امریکا از منافع امنیت ملی این کشور محافظت می‌کند وتمامی افغان‌ها را درچارچوب گفت‌وگوهای بین‌الافغانی باهم گرد می‌آورد تا آنان خود مسیر آینده شان را مشخص سازند.
 
به گفتۀ وزارت خارجه ایالات امریکا، خلیل‌زاد همزمان با پیشبرد تلاش‌های صلح، با حکومت افغانستان درجریان این سفر نیز مشوره خواهد کرد.

هم‌رسانی کنید