تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

خلیل‌زاد پس از نشست صلح در ابوظبی به کابل آمد

 در نشست ابوظبی برای نخستین بار شماری از چهره‌های رهبری طالبان و شبکۀ حقانی شرکت کرده‌اند.

 نماینده‌گان طالبان در نشست با نماینده‌گان ایالات متحده امریکا، عربستان سعودی، پاکستان و امارات متحده عرب بر بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان تأکید کرده‌اند.

 در حالی که هیئت گفت‌وگوکننده حکومت افغانستان از چهار روز بدینسو در ابوظبی به سر می برد، اما طالبان هر گونه دیدار را با این هیئت رد کرده اند.

 در  همین حال، سفارت امریکا در کابل در  یک خبرنامه اعلام کرده است که زلمی خلیل‌زاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان وارد کابل شده است تا رییس‌جمهور اشرف غنی و رییس اجرائیه عبدالله عبدالله را در رابطه به دیدارهای اخیرش با شرکای منطقه‌یی و دیگر طرف‌های ذیدخل در باره رسیدن به یک توافق برای ختم بحران در افغانستان معلومات دهد.

 در واپسین روز نشست ابوظبی نماینده گان طالبان با نماینده‌گان عربستان سعودی، امارات متحده عرب و پاکستان گفت‌وگو کردند.

 طالبان می‌گویند که در این نشست تمرکز بیشتر بر بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان بود و این گروه خواهان توقف حمله‌های هوایی، برخورد درست با زندانیان و رهایی آنان شدند.

 در همین حال منابع نزدیک به طالبان می‌گویند که در این نشست شماری از چهره های برجسته شورای رهبری طالبان و شبکه حقانی نیز حضور دارند.

 "اسد مشهور به حماس عضو شبکه حقانی، فقیر عضو شبکه حقانی، یحیا عضو شبکه حقانی، امیر خان متقی، ملا عباس و صدیق الله از اعضای رهبری طالبان از کویته پاکستان در این نشست شرکت کرده اند و یکی از علت های شرکت اعضای شبکه حقانی در این نشست چنین فشرده می شود:

 حسن حقیار- فعال سیاسی گفته است:«این طور معلوم می شود که ممکن انس حقانی با استادان پوهنتون امریکاییان مبادله شوند و نه تنها انس حقانی ممکن شماری دیگر از طالبان نیز از بند رها شوند.»

 از آغاز گفت‌وگوها میان نماینده‌گان طالبان و امریکا، پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده عرب، هیئت گفت‌وگو کننده حکومت افغانستان نیز در ابوظبی به سر می برند، در حالی که این هیئت برای دیدار و گفت‌وگو با طالبان رفته است، اما نماینده‌گان طالبان نخواستند با اعضای این هیئت دیداری داشته باشند.

 در همین حال نماینده ویژه رییس‌جمهور در امور منطقه‌یی برای اجماع صلح و رییس دبیر خانه شورای عالی صلح در روز معرفی اش در شورای عالی صلح از پیروزی روند صلح در آینده نزدیک سخن می‌گوید.

 محمد عمر داوودزی - نماینده ویژه رییس‌جمهور در امور منطقه‌یی برای اجماع صلح و رییس دبیر خانه شورای عالی صلح گفت:«آنقدر نزدیک هم نی که در چند روز و یا چند هفته ولی در چند ماه ما شاهد پیشرفت های بسیار قابل ملاحظه می باشیم.»

 رییس شورای عالی صلح از احزاب و جریان‌های سیاسی می‌خواهد که روند صلح را با تفرقه افگنی آسیب نرسانند.

 محمد کریم خلیل- رییس شورای عالی صلح گفت:«اگر پراگنده گی در این طرف پیش بیاید، دولت یک شعار را سر بدهد و احزاب سیاسی شعار های دیگر را سر بدهد، این هیچ وقت به صلحی که ما میخواهیم کمک نخواهد کرد.»

 وزارت خارجه ایالات متحده امریکا در باره نشست ابوظبی می گوید که جنگ افغانستان هنگامی پایان خواهد یافت که هر دو طرف  با یک راه حل سیاسی توافق کنند.

 رابرت پالادینو - معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت:« نشست ابوظبی بخشی از تلاش ایالات متحده امریکا برای پایان دادن به خشونت ها و جنگ ها در افغانستان است و این تلاش ها بخشی از راهبرد جنوب آسیای امریکا است و ما از مدت ها بدینسو گفته ایم که یگانه راه پایان دادن به جنگ افغانستان رسیدن به یک توافق سیاسی است.»

 برخی از منابع نزدیک به طالبان می‌گویند که نماینده‌گان طالبان در شهر ابوظبی با نماینده‌گان عربستان سعودی، پاکستان، امریکا و امارات متحده عرب در یک هوتل به سر می برند، اما هیئت گفت‌وگوکننده حکومت افغانستان هوتل جدا گانه‌یی دارند.

 طالبان می‌گویند که قرار بر آن شده است که هر دو طرف پس از گفت‌وگو با بزرگان شان در باره نشست های بعدی تصمیم بگیرند.

خلیل‌زاد پس از نشست صلح در ابوظبی به کابل آمد

 در همین حال منابع نزدیک به طالبان می‌گویند که در این نشست شماری از چهره های برجسته شورای رهبری طالبان و شبکه حقانی نیز حضور دارند.

Thumbnail

 در نشست ابوظبی برای نخستین بار شماری از چهره‌های رهبری طالبان و شبکۀ حقانی شرکت کرده‌اند.

 نماینده‌گان طالبان در نشست با نماینده‌گان ایالات متحده امریکا، عربستان سعودی، پاکستان و امارات متحده عرب بر بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان تأکید کرده‌اند.

 در حالی که هیئت گفت‌وگوکننده حکومت افغانستان از چهار روز بدینسو در ابوظبی به سر می برد، اما طالبان هر گونه دیدار را با این هیئت رد کرده اند.

 در  همین حال، سفارت امریکا در کابل در  یک خبرنامه اعلام کرده است که زلمی خلیل‌زاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان وارد کابل شده است تا رییس‌جمهور اشرف غنی و رییس اجرائیه عبدالله عبدالله را در رابطه به دیدارهای اخیرش با شرکای منطقه‌یی و دیگر طرف‌های ذیدخل در باره رسیدن به یک توافق برای ختم بحران در افغانستان معلومات دهد.

 در واپسین روز نشست ابوظبی نماینده گان طالبان با نماینده‌گان عربستان سعودی، امارات متحده عرب و پاکستان گفت‌وگو کردند.

 طالبان می‌گویند که در این نشست تمرکز بیشتر بر بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان بود و این گروه خواهان توقف حمله‌های هوایی، برخورد درست با زندانیان و رهایی آنان شدند.

 در همین حال منابع نزدیک به طالبان می‌گویند که در این نشست شماری از چهره های برجسته شورای رهبری طالبان و شبکه حقانی نیز حضور دارند.

 "اسد مشهور به حماس عضو شبکه حقانی، فقیر عضو شبکه حقانی، یحیا عضو شبکه حقانی، امیر خان متقی، ملا عباس و صدیق الله از اعضای رهبری طالبان از کویته پاکستان در این نشست شرکت کرده اند و یکی از علت های شرکت اعضای شبکه حقانی در این نشست چنین فشرده می شود:

 حسن حقیار- فعال سیاسی گفته است:«این طور معلوم می شود که ممکن انس حقانی با استادان پوهنتون امریکاییان مبادله شوند و نه تنها انس حقانی ممکن شماری دیگر از طالبان نیز از بند رها شوند.»

 از آغاز گفت‌وگوها میان نماینده‌گان طالبان و امریکا، پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده عرب، هیئت گفت‌وگو کننده حکومت افغانستان نیز در ابوظبی به سر می برند، در حالی که این هیئت برای دیدار و گفت‌وگو با طالبان رفته است، اما نماینده‌گان طالبان نخواستند با اعضای این هیئت دیداری داشته باشند.

 در همین حال نماینده ویژه رییس‌جمهور در امور منطقه‌یی برای اجماع صلح و رییس دبیر خانه شورای عالی صلح در روز معرفی اش در شورای عالی صلح از پیروزی روند صلح در آینده نزدیک سخن می‌گوید.

 محمد عمر داوودزی - نماینده ویژه رییس‌جمهور در امور منطقه‌یی برای اجماع صلح و رییس دبیر خانه شورای عالی صلح گفت:«آنقدر نزدیک هم نی که در چند روز و یا چند هفته ولی در چند ماه ما شاهد پیشرفت های بسیار قابل ملاحظه می باشیم.»

 رییس شورای عالی صلح از احزاب و جریان‌های سیاسی می‌خواهد که روند صلح را با تفرقه افگنی آسیب نرسانند.

 محمد کریم خلیل- رییس شورای عالی صلح گفت:«اگر پراگنده گی در این طرف پیش بیاید، دولت یک شعار را سر بدهد و احزاب سیاسی شعار های دیگر را سر بدهد، این هیچ وقت به صلحی که ما میخواهیم کمک نخواهد کرد.»

 وزارت خارجه ایالات متحده امریکا در باره نشست ابوظبی می گوید که جنگ افغانستان هنگامی پایان خواهد یافت که هر دو طرف  با یک راه حل سیاسی توافق کنند.

 رابرت پالادینو - معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت:« نشست ابوظبی بخشی از تلاش ایالات متحده امریکا برای پایان دادن به خشونت ها و جنگ ها در افغانستان است و این تلاش ها بخشی از راهبرد جنوب آسیای امریکا است و ما از مدت ها بدینسو گفته ایم که یگانه راه پایان دادن به جنگ افغانستان رسیدن به یک توافق سیاسی است.»

 برخی از منابع نزدیک به طالبان می‌گویند که نماینده‌گان طالبان در شهر ابوظبی با نماینده‌گان عربستان سعودی، پاکستان، امریکا و امارات متحده عرب در یک هوتل به سر می برند، اما هیئت گفت‌وگوکننده حکومت افغانستان هوتل جدا گانه‌یی دارند.

 طالبان می‌گویند که قرار بر آن شده است که هر دو طرف پس از گفت‌وگو با بزرگان شان در باره نشست های بعدی تصمیم بگیرند.

هم‌رسانی کنید