تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

خواست‌ها بر مجازات مجرمین جنگی در دادگاه جهانی جنایت‌های جنگی

برخی از این خانواده‌ها طوماری را به دفتر نماینده‌گی سازمان ملل متحد در کابل (یوناما)  فرستاده اند و از سازمان ملل خواسته اند تا جرم‌های جنگی حزب اسلامی در دادگاه جهانی جنایت‌های جنگی بررسی شوند.

در همین حال، حزب اسلامی می گوید که این طومار از سوی کسانی آماده شده است که دشمن صلح استند.

روند سبز که این طومار را آماده کرده است می گوید که یوناما گفته است این طومار در حال بررسی است.

افغان گل زن چهل و هشت ساله یی است که در یکی از مکتب های شهر کابل کار می کند. در درازای  زنده گانی خودش فراز و نشیب های بسیاری را دیده است. اما می گوید که کشته شدن پسر دوازده ساله اش در جنگ های تنظیمی در کابل، بیش از همه او را داغ دار ساخته است.

افغان گل، باشنده کابل گفته است:"ما در حویلی یک خانواده هندو بودیم. سه راکت آمد؛ پسرم همراه با چندین تن از همسایه گان ما کشته شدند."

افغان گل می گوید که خون پسرش را بر هیچ کسی نمی بخشاید.

وی بیان داشت:"جای بخشش نیست. یک من نبودم که قربانی دادم. هزاران مردم را کشتند."

افغان گل از کسانی است که پای طوماری امضاء کرده است که در آن از سازمان ملل خواسته شده است تا جرم های جنگی حزب اسلامی در دادگاه جهانی جنایت های جنگی بررسی شود.

این طومار از سوی روند سبز که امر الله صالح رهبر آن است آماده شده است.

تیمورشاه بشار، عضو بلندپایه روند سبز گفته است:"با تأسف در معاهده عفو حکمتیار که از سوی حکومت صورت گرفته عدالت قربانی شده است."

ماه اگست سال هزار و نه صد و نود و دوی میلادی، خونین ترین دوره جنگ های تنظیمی به شمار می رود. چنان که در گزارش سازمان ملل درباره اوضاع حقوق بشر در افغانستان نیز از این ماه یاد شده است. در این گزارش که به ماه نوامبر همان سال بر می گردد آمده است که به روز دهم اگست سال هزار و نه صد و نود و دوی میلادی، هزار تا دو هزار موشک بر کابل پرتاب شدند. بر بنیاد این گزارش این موشک ها، جان یک هزار و هشت صد تن را گرفتند و هزاران تن دیگر را زخمی ساختند.

از این رویداد در یکی از گزارش های دیده بان حقوق بشر نیز یاد شده است و در آن گفته شده است که این موشک ها از سوی حزب اسلامی پرتاب شده بودند.

حزب اسلامی این گزارش ها را رد می کند، اما برای هر گونه حساب دهی آماده گی نشان می دهد.

نادر افغان، سخنگوی حزب اسلامی گفته است:"اگر نهادی جهانی، آزاد، بی طرف که برای همه قابل قبول باشد، جور شود و این مسائل در آن بررسی شود، حزب اسلامی پیش از همه آماده است تا برای ملت خود حساب بدهد."

جالب است که برخی از گورستان های کابل، هنوز هم به جنگ های آن سال ها گواهی می دهند؛ چنان که در سنگ نبشته های برخی از گورها، علت مرگ اصابت موشک گفته شده است.

براساس آمارها، در جنگ های داخلی افغانستان صدها هزار تن کشته شدند. روشن است که مسوولیت همه ی این جان باخته گان به یک گروه ویا یک شخص بر نمی گردد. اما این هم واضح است که تاکنون به جرم های جنگی جنگ های میان حزبی هیچ پرداخته نشده است.

خواست‌ها بر مجازات مجرمین جنگی در دادگاه جهانی جنایت‌های جنگی

افغان گل از کسانی است که پای طوماری امضاء کرده است که در آن از سازمان ملل خواسته شده است تا جرم های جنگی حزب اسلامی در دادگاه جهانی جنایت های جنگی بررسی شود.

Thumbnail

برخی از این خانواده‌ها طوماری را به دفتر نماینده‌گی سازمان ملل متحد در کابل (یوناما)  فرستاده اند و از سازمان ملل خواسته اند تا جرم‌های جنگی حزب اسلامی در دادگاه جهانی جنایت‌های جنگی بررسی شوند.

در همین حال، حزب اسلامی می گوید که این طومار از سوی کسانی آماده شده است که دشمن صلح استند.

روند سبز که این طومار را آماده کرده است می گوید که یوناما گفته است این طومار در حال بررسی است.

افغان گل زن چهل و هشت ساله یی است که در یکی از مکتب های شهر کابل کار می کند. در درازای  زنده گانی خودش فراز و نشیب های بسیاری را دیده است. اما می گوید که کشته شدن پسر دوازده ساله اش در جنگ های تنظیمی در کابل، بیش از همه او را داغ دار ساخته است.

افغان گل، باشنده کابل گفته است:"ما در حویلی یک خانواده هندو بودیم. سه راکت آمد؛ پسرم همراه با چندین تن از همسایه گان ما کشته شدند."

افغان گل می گوید که خون پسرش را بر هیچ کسی نمی بخشاید.

وی بیان داشت:"جای بخشش نیست. یک من نبودم که قربانی دادم. هزاران مردم را کشتند."

افغان گل از کسانی است که پای طوماری امضاء کرده است که در آن از سازمان ملل خواسته شده است تا جرم های جنگی حزب اسلامی در دادگاه جهانی جنایت های جنگی بررسی شود.

این طومار از سوی روند سبز که امر الله صالح رهبر آن است آماده شده است.

تیمورشاه بشار، عضو بلندپایه روند سبز گفته است:"با تأسف در معاهده عفو حکمتیار که از سوی حکومت صورت گرفته عدالت قربانی شده است."

ماه اگست سال هزار و نه صد و نود و دوی میلادی، خونین ترین دوره جنگ های تنظیمی به شمار می رود. چنان که در گزارش سازمان ملل درباره اوضاع حقوق بشر در افغانستان نیز از این ماه یاد شده است. در این گزارش که به ماه نوامبر همان سال بر می گردد آمده است که به روز دهم اگست سال هزار و نه صد و نود و دوی میلادی، هزار تا دو هزار موشک بر کابل پرتاب شدند. بر بنیاد این گزارش این موشک ها، جان یک هزار و هشت صد تن را گرفتند و هزاران تن دیگر را زخمی ساختند.

از این رویداد در یکی از گزارش های دیده بان حقوق بشر نیز یاد شده است و در آن گفته شده است که این موشک ها از سوی حزب اسلامی پرتاب شده بودند.

حزب اسلامی این گزارش ها را رد می کند، اما برای هر گونه حساب دهی آماده گی نشان می دهد.

نادر افغان، سخنگوی حزب اسلامی گفته است:"اگر نهادی جهانی، آزاد، بی طرف که برای همه قابل قبول باشد، جور شود و این مسائل در آن بررسی شود، حزب اسلامی پیش از همه آماده است تا برای ملت خود حساب بدهد."

جالب است که برخی از گورستان های کابل، هنوز هم به جنگ های آن سال ها گواهی می دهند؛ چنان که در سنگ نبشته های برخی از گورها، علت مرگ اصابت موشک گفته شده است.

براساس آمارها، در جنگ های داخلی افغانستان صدها هزار تن کشته شدند. روشن است که مسوولیت همه ی این جان باخته گان به یک گروه ویا یک شخص بر نمی گردد. اما این هم واضح است که تاکنون به جرم های جنگی جنگ های میان حزبی هیچ پرداخته نشده است.

هم‌رسانی کنید