Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خواست حکمتیار؛ یکپارچه‌گی احزاب سیاسی کشور

گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در یک نشست خبری پس از چاشت روز پنجشنبه گفت که تمام احزاب سیاسی در کشور گرد هم آیند و راهی برای حل مشکلات کنونی در کشور پیدا کنند.

او گفت که حزب اسلامی با تشکیل ائتلاف سه گانۀ جدید مخالف نیست. اما او بیان داشت که این کار باید در داخل افغانستان انجام میشد.

آقای حکمتیار گفت که حزب اسلامی هیچ ائتلافی را تشکیل نخواهد داد. اما به گفتۀ او، احزاب سیاسی کشور باید یکپارچه شوند.

او با اشاره به بیشتر شدن شما سربازان خارجی در افغانستان گفت که این کار مشکلات کشور را کم نخواهد کرد بل به جای آن وضعیت بدتر خواهد شد.

رهبر حزب اسلامی گفت که اکنون زمان آن است که ایران و پاکستان هردو نقش شان را در کار برای صلح در افغانستان ایفا کنند.

او بیان داشت که افغانستان می‌خواهد روابط خوب با ایران داشته باشد. 

آقای حکمتیار گفت که خواست وی این است که هیچ کشور خارجی در امور افغانستان مداخله نکند.

او با اشاره به گفته‌های اخیر حسن روحانی رییس‌جمهور ایران در رابطه با بندهای افغانستان گفت که تهران باید به توافقنامۀ آب که میان این دو کشور امضاء شده است، احترام کند.

به گفتۀ او، گفته‌های روحانی در بارۀ بندهای برق در افغانستان، تهدیدی برای وضعیت بندها در کشور است.

این در حالی است که حسن روحانی، رییس‌جمهور ایران، روز دوشنبه در یک نشست در تهران، با انتقاد از پروژه‌های ساخت بند در افغانستان، گفت: «ما نمی‌توانیم در برابر آنچه که محیط زیست ما را خراب کند بی‌تفاوت باشیم. ساخته شدن سدهای متعدد در افغانستان و بندها از کجکی، کمال خان، سلما و دیگر بندها در شمال و جنوب افغانستان، در استان خراسان ما، سیستان و بلوچستان ما تاثیرگذار است.»

با اشاره به این گفته‌ها، آقای حکمتیار گفت: «هیچ کسی حق ندارد که ما را از بیرون هدایت دهد و یا در امور ما مداخله کند.»

او همچنان در این نشست خبری، از اشتراک نکردن بانوان انتقاد کرد. 

خواست حکمتیار؛ یکپارچه‌گی احزاب سیاسی کشور

گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی می‌گوید که او با تشکیل ائتلاف جدید مخالف نیست بل بهتر بود که این ائتلاف داخل کشور تشکیل می‌شد.

تصویر بندانگشتی

گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در یک نشست خبری پس از چاشت روز پنجشنبه گفت که تمام احزاب سیاسی در کشور گرد هم آیند و راهی برای حل مشکلات کنونی در کشور پیدا کنند.

او گفت که حزب اسلامی با تشکیل ائتلاف سه گانۀ جدید مخالف نیست. اما او بیان داشت که این کار باید در داخل افغانستان انجام میشد.

آقای حکمتیار گفت که حزب اسلامی هیچ ائتلافی را تشکیل نخواهد داد. اما به گفتۀ او، احزاب سیاسی کشور باید یکپارچه شوند.

او با اشاره به بیشتر شدن شما سربازان خارجی در افغانستان گفت که این کار مشکلات کشور را کم نخواهد کرد بل به جای آن وضعیت بدتر خواهد شد.

رهبر حزب اسلامی گفت که اکنون زمان آن است که ایران و پاکستان هردو نقش شان را در کار برای صلح در افغانستان ایفا کنند.

او بیان داشت که افغانستان می‌خواهد روابط خوب با ایران داشته باشد. 

آقای حکمتیار گفت که خواست وی این است که هیچ کشور خارجی در امور افغانستان مداخله نکند.

او با اشاره به گفته‌های اخیر حسن روحانی رییس‌جمهور ایران در رابطه با بندهای افغانستان گفت که تهران باید به توافقنامۀ آب که میان این دو کشور امضاء شده است، احترام کند.

به گفتۀ او، گفته‌های روحانی در بارۀ بندهای برق در افغانستان، تهدیدی برای وضعیت بندها در کشور است.

این در حالی است که حسن روحانی، رییس‌جمهور ایران، روز دوشنبه در یک نشست در تهران، با انتقاد از پروژه‌های ساخت بند در افغانستان، گفت: «ما نمی‌توانیم در برابر آنچه که محیط زیست ما را خراب کند بی‌تفاوت باشیم. ساخته شدن سدهای متعدد در افغانستان و بندها از کجکی، کمال خان، سلما و دیگر بندها در شمال و جنوب افغانستان، در استان خراسان ما، سیستان و بلوچستان ما تاثیرگذار است.»

با اشاره به این گفته‌ها، آقای حکمتیار گفت: «هیچ کسی حق ندارد که ما را از بیرون هدایت دهد و یا در امور ما مداخله کند.»

او همچنان در این نشست خبری، از اشتراک نکردن بانوان انتقاد کرد. 

هم‌رسانی کنید