تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

خواست زخمیان حمله بر دادگاه؛ تأمین عدالت بر هراس‌افگنانِ در بند

خانواده ها و زخمی های حمله انتحاری روز سه شنبه بر دادگاه عالی امروز سه شنبه از حکومت افغانستان خواستند تا آنعده از زندانیانی که از سوی نیروهای امنیتی کشور دستگیر شده اند را به کیفر برساند. 

شماری از زخمیان این رویداد در شفاخانه ایمرجسنی از برخورد دولت با کسانی که در پیوند به این رویدادها بازداشت می شوند، سخت انتقاد می کنند.

پزشکان در  شفاخانه ایمرجنسی به کریم امینی خبرنگار طلوع نیوز گفته اند که وضعیت برخی از زخمیان در این بیمارستان وخیم است.

حمله انتحاری بر دادگاه عالی جان ۲۲ تن را گرفت و ۴۱  تن دیگر را زخمی ساخت به شمول ۱۷ کارمند دادگاه عالی که هشت تن آنان بانوان بودند و پنج تن از رهگذران و کسانی که به این نهاد برای انجام کارشان آمده بودند، جان باخته گان این رویداد استند.

محمد جان سی وهفت ساله یکی از کارمندان دادگاه عالی است که از کمر به پایین فلج شده است و ازسینه و شکم سخت زخم برداشته است.

تمیم از دیگر کارمندان داد گاه عالی است که در بستر بیماری افتاده است، ۲۴ ساله است و هشت ماه پیش ازدواج کرده بود، ۱۰ هزار افغانی تنخواه دارد و این اندک پول نفقه همسر و پدر و مادر پیرش را فراهم می ساخت.

بیشتر جان باخته گان و زخمیان این رویداد کارمندان پایین رتبه دادگاه عالی بودند که با تنخواه اندک زنده گی خانواده های شان را به پیش می بردند.

افغانستان

خواست زخمیان حمله بر دادگاه؛ تأمین عدالت بر هراس‌افگنانِ در بند

شماری از زخمیان این رویداد در شفاخانه ایمرجسنی از برخورد دولت با کسانی که در پیوند به این رویدادها بازداشت می شوند، سخت انتقاد می‌کنند.

Thumbnail

خانواده ها و زخمی های حمله انتحاری روز سه شنبه بر دادگاه عالی امروز سه شنبه از حکومت افغانستان خواستند تا آنعده از زندانیانی که از سوی نیروهای امنیتی کشور دستگیر شده اند را به کیفر برساند. 

شماری از زخمیان این رویداد در شفاخانه ایمرجسنی از برخورد دولت با کسانی که در پیوند به این رویدادها بازداشت می شوند، سخت انتقاد می کنند.

پزشکان در  شفاخانه ایمرجنسی به کریم امینی خبرنگار طلوع نیوز گفته اند که وضعیت برخی از زخمیان در این بیمارستان وخیم است.

حمله انتحاری بر دادگاه عالی جان ۲۲ تن را گرفت و ۴۱  تن دیگر را زخمی ساخت به شمول ۱۷ کارمند دادگاه عالی که هشت تن آنان بانوان بودند و پنج تن از رهگذران و کسانی که به این نهاد برای انجام کارشان آمده بودند، جان باخته گان این رویداد استند.

محمد جان سی وهفت ساله یکی از کارمندان دادگاه عالی است که از کمر به پایین فلج شده است و ازسینه و شکم سخت زخم برداشته است.

تمیم از دیگر کارمندان داد گاه عالی است که در بستر بیماری افتاده است، ۲۴ ساله است و هشت ماه پیش ازدواج کرده بود، ۱۰ هزار افغانی تنخواه دارد و این اندک پول نفقه همسر و پدر و مادر پیرش را فراهم می ساخت.

بیشتر جان باخته گان و زخمیان این رویداد کارمندان پایین رتبه دادگاه عالی بودند که با تنخواه اندک زنده گی خانواده های شان را به پیش می بردند.

هم‌رسانی کنید