Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

خواست طالبان مبنی بر روشن شدن موقف امریکا در بارۀ توافق‌نامۀ صلح

منابع آگاه از گفتگوهای صلح میان نماینده‌گان امریکا و طالبان در قطر می‌گویند که طالبان از امریکا خواسته‌اند که موقف شان را در بارۀ صلح روشن بسازد، تا نظامیان این گروه در بارۀ برنامه‌های نظامی این گروه در سال آینده هجری خورشیدی تصمیم بگیرند.

منابعی آگاه از گفتگوهای صلح در قطر می‌گویند که زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان به طالبان گفته است که در این باره رای زنی‌ها ادامه دارند.

سمیع یوسفزی، خبرنگار آزاد گفت:«نمایندۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان از دو تا سه روز وقت خواست که در این مدت برای امضای توافق نامه صلح از مقامات ارشد شان در واشنگتن هدایت بگیرد.»

در همین حال گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی از نزدیک شدن امضای توافق نامه میان امریکا و طالبان سخن می زند.

حکمتیار گفت:« برای من قسمی معلوم می شود که شاید توافق نزدیک باشد گفته‌های رییس‌جمهور امریکا که در بارۀ حادثه ولسوالی خوگیانی ننگرهار داشت که گفت می‌خواهم که آخرین امریکایی باشد که در افغانستان کشته شد، معلوم می شود که جدی است و از افغانستان نیروهایش را بیرون بکشد.»

منابع نزدیک به طالبان می‌گویند که نماینده‌گان طالبان در دیدار شان با خلیل‌زاد و وزیر خارجه قطر از امریکا خواسته‌اند تا موقف واشنگتن را در بارۀ روند صلح هرچه زودتر روشن بسازد، زیرا نظامیان گروه طالبان برای فصل آینده جنگ در سردرگمی به سر می برند.

از سویی هم دبیر کل ناتو از تلاش‌های ایالات متحده امریکا در روند صلح افغانستان پشتیبانی میکند و از طالبان می خواهد که خشونت‌ها را کاهش دهند.

ینس ستولتنبرگ، دبیر کل ناتو گفت:«طالبان باید بپذیرند که در میدان جنگ پیروز نخواهند شد، این گروه خشونت‌ها را کاهش دهند و نشان دهند که به یک آینده صلح آمیز در افغانستان متعهد هستند.»

منابع نزدیک به طالبان می پذیرند که درجریان گفتگوهای غیر رسمی میان نماینده‌گان طالبان و نماینده‌گان امریکا در قطر، گروه طالبان از بهر کاهش خشونت‌های میان مدت تا پایان گفتگوهای میان افغانان انعطاف نشان داده‌اند، اما به توافق نهایی نرسیده‌اند.

خواست طالبان مبنی بر روشن شدن موقف امریکا در بارۀ توافق‌نامۀ صلح

از سویی هم دبیر کل ناتو از تلاش‌های ایالات متحده امریکا در روند صلح افغانستان پشتیبانی میکند و از طالبان می خواهد که خشونت‌ها را کاهش دهند.

Thumbnail

منابع آگاه از گفتگوهای صلح میان نماینده‌گان امریکا و طالبان در قطر می‌گویند که طالبان از امریکا خواسته‌اند که موقف شان را در بارۀ صلح روشن بسازد، تا نظامیان این گروه در بارۀ برنامه‌های نظامی این گروه در سال آینده هجری خورشیدی تصمیم بگیرند.

منابعی آگاه از گفتگوهای صلح در قطر می‌گویند که زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان به طالبان گفته است که در این باره رای زنی‌ها ادامه دارند.

سمیع یوسفزی، خبرنگار آزاد گفت:«نمایندۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان از دو تا سه روز وقت خواست که در این مدت برای امضای توافق نامه صلح از مقامات ارشد شان در واشنگتن هدایت بگیرد.»

در همین حال گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی از نزدیک شدن امضای توافق نامه میان امریکا و طالبان سخن می زند.

حکمتیار گفت:« برای من قسمی معلوم می شود که شاید توافق نزدیک باشد گفته‌های رییس‌جمهور امریکا که در بارۀ حادثه ولسوالی خوگیانی ننگرهار داشت که گفت می‌خواهم که آخرین امریکایی باشد که در افغانستان کشته شد، معلوم می شود که جدی است و از افغانستان نیروهایش را بیرون بکشد.»

منابع نزدیک به طالبان می‌گویند که نماینده‌گان طالبان در دیدار شان با خلیل‌زاد و وزیر خارجه قطر از امریکا خواسته‌اند تا موقف واشنگتن را در بارۀ روند صلح هرچه زودتر روشن بسازد، زیرا نظامیان گروه طالبان برای فصل آینده جنگ در سردرگمی به سر می برند.

از سویی هم دبیر کل ناتو از تلاش‌های ایالات متحده امریکا در روند صلح افغانستان پشتیبانی میکند و از طالبان می خواهد که خشونت‌ها را کاهش دهند.

ینس ستولتنبرگ، دبیر کل ناتو گفت:«طالبان باید بپذیرند که در میدان جنگ پیروز نخواهند شد، این گروه خشونت‌ها را کاهش دهند و نشان دهند که به یک آینده صلح آمیز در افغانستان متعهد هستند.»

منابع نزدیک به طالبان می پذیرند که درجریان گفتگوهای غیر رسمی میان نماینده‌گان طالبان و نماینده‌گان امریکا در قطر، گروه طالبان از بهر کاهش خشونت‌های میان مدت تا پایان گفتگوهای میان افغانان انعطاف نشان داده‌اند، اما به توافق نهایی نرسیده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره