Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خواست مقام‌های ارشد امنیتی؛ اشتراک گستردۀ مردم در انتخابات

 مقام‌های امنیتی کشور از شهروندان کشور می‌خواهند که در انتخابات شوراهای ملی و ولسوالی‌ها به‌گونۀ گسترده شرکت کنند.

وزیر امور داخله و رییس عمومی امنیت ملی در سفر شان به ولایت کندهار برای بررسی اوضاع امنیتی، به شهروندان کشور اطمینان دادند که در روزهای انتخابات امنیت مرکزهای انتخاباتی را تأمین خواهند کرد.

آنان افزودند که شهروندان کشور بی هراس به‌پای صندوق‌های رأی بروند.
 
ویس‌احمد برمک، وزیر امور داخله، در یک نشست خبری در ولایت کندهار گفت: «پولیس مؤظف است تا امنیت این مرکزها ونیز امنیت مرکز‌های رای‌دهی را در هنگام انتخابات تأمین کنند. ما برای مردم اطمینان می‌دهیم که بدون ترس و هراس بروند به مرکزهای رای‌دهی و ثبت‌نام کنند.»
 
معصوم ستانکزی، رییس عمومی امنیت ملی، در این نشست گفت: «من از شهروندان افغانستان می‌خواهم کسانی‌که تذکره ندارند، بروند تذکره بگیرند چون این یک فرصت خوبی است برای به‌دست‌آوردن تذکره، باید بدانیم که تذکره برعلاوه انتخابات، در گرفتن پاسپورت، رفتن به خارج از کشور ونیز در زنده‌گی ما بسیار به‌درد می‌خورد.»

در این سفر، جنرال نیکلسن، فرمانده عمومی حمایت قاطع و سفیر امریکا در کابل که وزیر امور داخله و رییس عمومی امنیت ملی را همراهی می‌کنند، می‌گویند که از این انتخابات پشتیانی می‌کنند.

آقای نیکلسن پس از رسیدن به کندهار گفت: «ما به‌گونۀ قوی از کمیسیون مستقل انتخابات، نهادهای امنیتی که در تأمین امنیت دخیل استند، پشتیبانی می‌کنیم و ما از هیچ‌گونه پشتیبانی از آنان، دریغ نمی‌ورزیم.»
 
در این میان، سفیر امریکا در کابل نیز شهروندان کشور را تشویق می‌کند تا به‌پای صندوق‌های رأی‌دهی بروند.
 
جان بس، سفیر امریکا در کابل، در این باره گفت: «از بهر انتخاب‌های شما، این فصل خزان برای انتخابات پارلمانی، و بهار آینده برای انتخابات ریاست‌جمهوری، بسیار مهم استند. این انتخابات، در این خزان و انتخابات بهار آینده به‌ تمامی برادران شما که در کوه‌ها بودند، فرصت می‌دهد که انتخابات متفاوتی داشته باشند و آینده را انتخاب کنند که در آن به‌گونۀ صلح‌آمیز دخیل باشند.»
 
این مقام‌های نظامی افغان و خارجی، از طالبان نیز می‌خواهند که برای آینده روشن افغانستان، باید به روند صلح بپیوندند و هدف‌های‌شان را از راه‌های سیاسی ونیز شرکت در انتخابات، برآورده سازند.
 
این در حالی است که پیش‌از این طالبان حضور شان در انتخابات را رد کرده‌اند.

خواست مقام‌های ارشد امنیتی؛ اشتراک گستردۀ مردم در انتخابات

ویس احمد برمک وزیر امور داخله می‌گوید که برای مردم اطمینان می‌دهد که بی ترس و هراس به مرکزهای رأی‌دهی و مرکزهای ثبت‌نام بروند. 

تصویر بندانگشتی

 مقام‌های امنیتی کشور از شهروندان کشور می‌خواهند که در انتخابات شوراهای ملی و ولسوالی‌ها به‌گونۀ گسترده شرکت کنند.

وزیر امور داخله و رییس عمومی امنیت ملی در سفر شان به ولایت کندهار برای بررسی اوضاع امنیتی، به شهروندان کشور اطمینان دادند که در روزهای انتخابات امنیت مرکزهای انتخاباتی را تأمین خواهند کرد.

آنان افزودند که شهروندان کشور بی هراس به‌پای صندوق‌های رأی بروند.
 
ویس‌احمد برمک، وزیر امور داخله، در یک نشست خبری در ولایت کندهار گفت: «پولیس مؤظف است تا امنیت این مرکزها ونیز امنیت مرکز‌های رای‌دهی را در هنگام انتخابات تأمین کنند. ما برای مردم اطمینان می‌دهیم که بدون ترس و هراس بروند به مرکزهای رای‌دهی و ثبت‌نام کنند.»
 
معصوم ستانکزی، رییس عمومی امنیت ملی، در این نشست گفت: «من از شهروندان افغانستان می‌خواهم کسانی‌که تذکره ندارند، بروند تذکره بگیرند چون این یک فرصت خوبی است برای به‌دست‌آوردن تذکره، باید بدانیم که تذکره برعلاوه انتخابات، در گرفتن پاسپورت، رفتن به خارج از کشور ونیز در زنده‌گی ما بسیار به‌درد می‌خورد.»

در این سفر، جنرال نیکلسن، فرمانده عمومی حمایت قاطع و سفیر امریکا در کابل که وزیر امور داخله و رییس عمومی امنیت ملی را همراهی می‌کنند، می‌گویند که از این انتخابات پشتیانی می‌کنند.

آقای نیکلسن پس از رسیدن به کندهار گفت: «ما به‌گونۀ قوی از کمیسیون مستقل انتخابات، نهادهای امنیتی که در تأمین امنیت دخیل استند، پشتیبانی می‌کنیم و ما از هیچ‌گونه پشتیبانی از آنان، دریغ نمی‌ورزیم.»
 
در این میان، سفیر امریکا در کابل نیز شهروندان کشور را تشویق می‌کند تا به‌پای صندوق‌های رأی‌دهی بروند.
 
جان بس، سفیر امریکا در کابل، در این باره گفت: «از بهر انتخاب‌های شما، این فصل خزان برای انتخابات پارلمانی، و بهار آینده برای انتخابات ریاست‌جمهوری، بسیار مهم استند. این انتخابات، در این خزان و انتخابات بهار آینده به‌ تمامی برادران شما که در کوه‌ها بودند، فرصت می‌دهد که انتخابات متفاوتی داشته باشند و آینده را انتخاب کنند که در آن به‌گونۀ صلح‌آمیز دخیل باشند.»
 
این مقام‌های نظامی افغان و خارجی، از طالبان نیز می‌خواهند که برای آینده روشن افغانستان، باید به روند صلح بپیوندند و هدف‌های‌شان را از راه‌های سیاسی ونیز شرکت در انتخابات، برآورده سازند.
 
این در حالی است که پیش‌از این طالبان حضور شان در انتخابات را رد کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید