Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خوشبینی نیروهای امنیتی از بهبود امنیت در ولایت لوگر

نیروهای امنیتی در ولایت لوگر می‌گویند که با افزایش پاسگاه‌های امنیتی در بخش‌های ناامن ولسوالی محمدآغه این ولایت، به تأمین امنیت بیشتر در این ولسوالی موفق شده‌اند.

به گفته مقام‌های محلی، در حال حاضر از شش ولسوالی لوگر، سه ولسوالی، بیشتر با تهدیدهای امنیتی روبرو استند.

رحیم خدا مخلص سرپرست فرماندهی پولیس لوگر را به دوش دارد، می‌گوید که بیش از یک ماه است که در ولسوالی محمدآغه، نیروهای امنیتی بیشتری جابه‌جا شده‌اند. ولسوالی‌یی که هم باید در آن کار استخراج معدن معروف مس عینک به پیش برود، هم این جاده خامه که ما در آن روان استیم و بخشی از یک جاده حلقه‌یی در لوگر است، قیرریزی شود و در کنار این ها، دولت به کار ساخت و ساخت یک میدان هوایی در محمدآغه بپردازد.

رحم خدا مخلص، سرپرست فرماندهی پولیس ولسوالی محمدآغه ولایت لوگر، گفت: «منتظر شرکت ها استیم که بیایند و کار خود را آغاز کنند. پیش از این، مخالفان برای شان این اجازه را نمی دادند.»

بیشتر نظامیانی که در این مدت، در بخش‌های گونه‌گون لوگر جابجا شده‌اند، عضو نیروهای خیزش مردمی استند.
شمار این نیروها در لوگر، به چهارصد می‌رسد.

عبدالرحمان، عضو نیروهای خیزش مردمی، گفت: «از این خانه های اطراف، بر ما خیلی تیراندازی می شود.»

میرحاتم، عضو نیروهای خیزش مردمی، گفت: «در این روستای پایین، در بیشتر جاها، طالبان حضور دارند.»

به گفته مقام‌های محلی، بسیاری از برنامه‌های ساخت و ساز در لوگر و به ویژه در ولسوالی محمدآغه، به تأمین امنیت کامل در این بخش‌ها، بسته‌گی دارند.

در حال حاضر، از شش ولسوالی لوگر، سه ولسوالی چرخ، خروار و بره‌کی برک، بیشتر گواه ناامنی‌ها و تهدیدها استند.

عبدالرازق، فرمانده لوای چهارم قول اردوی ۲۰۳ تندر، گفت: «ما خو جنگ نمی خواهیم؛ اما این که طالبان حملات را انجام می دهند، ما در این راستا، آماده گی های ویژه خود را داریم.»

در اوج تلاش‌های برای صلح با طالبان، به تازه‌گی، لویه جرگه مشورتی صلح نیز بر پرداختن به این روند تأکید کرده است و بر آتش بس در کشور به ویژه در ماه رمضان تأکید کرده است. چیزی که طالبان آن را رد کرده‌اند.

خوشبینی نیروهای امنیتی از بهبود امنیت در ولایت لوگر

به گفته مقام‌های محلی، در حال حاضر از شش ولسوالی لوگر، سه ولسوالی، بیشتر با تهدیدهای امنیتی روبرو استند.

تصویر بندانگشتی

نیروهای امنیتی در ولایت لوگر می‌گویند که با افزایش پاسگاه‌های امنیتی در بخش‌های ناامن ولسوالی محمدآغه این ولایت، به تأمین امنیت بیشتر در این ولسوالی موفق شده‌اند.

به گفته مقام‌های محلی، در حال حاضر از شش ولسوالی لوگر، سه ولسوالی، بیشتر با تهدیدهای امنیتی روبرو استند.

رحیم خدا مخلص سرپرست فرماندهی پولیس لوگر را به دوش دارد، می‌گوید که بیش از یک ماه است که در ولسوالی محمدآغه، نیروهای امنیتی بیشتری جابه‌جا شده‌اند. ولسوالی‌یی که هم باید در آن کار استخراج معدن معروف مس عینک به پیش برود، هم این جاده خامه که ما در آن روان استیم و بخشی از یک جاده حلقه‌یی در لوگر است، قیرریزی شود و در کنار این ها، دولت به کار ساخت و ساخت یک میدان هوایی در محمدآغه بپردازد.

رحم خدا مخلص، سرپرست فرماندهی پولیس ولسوالی محمدآغه ولایت لوگر، گفت: «منتظر شرکت ها استیم که بیایند و کار خود را آغاز کنند. پیش از این، مخالفان برای شان این اجازه را نمی دادند.»

بیشتر نظامیانی که در این مدت، در بخش‌های گونه‌گون لوگر جابجا شده‌اند، عضو نیروهای خیزش مردمی استند.
شمار این نیروها در لوگر، به چهارصد می‌رسد.

عبدالرحمان، عضو نیروهای خیزش مردمی، گفت: «از این خانه های اطراف، بر ما خیلی تیراندازی می شود.»

میرحاتم، عضو نیروهای خیزش مردمی، گفت: «در این روستای پایین، در بیشتر جاها، طالبان حضور دارند.»

به گفته مقام‌های محلی، بسیاری از برنامه‌های ساخت و ساز در لوگر و به ویژه در ولسوالی محمدآغه، به تأمین امنیت کامل در این بخش‌ها، بسته‌گی دارند.

در حال حاضر، از شش ولسوالی لوگر، سه ولسوالی چرخ، خروار و بره‌کی برک، بیشتر گواه ناامنی‌ها و تهدیدها استند.

عبدالرازق، فرمانده لوای چهارم قول اردوی ۲۰۳ تندر، گفت: «ما خو جنگ نمی خواهیم؛ اما این که طالبان حملات را انجام می دهند، ما در این راستا، آماده گی های ویژه خود را داریم.»

در اوج تلاش‌های برای صلح با طالبان، به تازه‌گی، لویه جرگه مشورتی صلح نیز بر پرداختن به این روند تأکید کرده است و بر آتش بس در کشور به ویژه در ماه رمضان تأکید کرده است. چیزی که طالبان آن را رد کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید