تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دادگاۀ ابتدایی کابل قاتلان «مهسا» را به ۳۰ سال زندان محکوم کرد

دادگاۀ ابتدایی کابل، برای هریک از رباینده‌گان و قاتلان «مهسا»، دختر شش ساله‌یی که در حدود سه ماه پیش ربوده و سپس به قتل رسید، سی سال زندان حکم کرد.

این دادگاه پس از هفته‌ها تأخیر، امروز (یک‌شنبه، ۵جوزا) برگزار شد و دو تن در پیوند به قتل مهسا محکوم شد.

در این دادگاه، پدر مهسا، خواهان اعدام برای رباینده‌گان و قاتلان دخترش شد. اما به گفتۀ قاضی دادگاه، آنچه که کم سن بودن محکومان این رویداد گفته می‌شود، آنان را از مجازات اعدام رهانیده‌است.

با آن‌هم، خانوادۀ مهسا این حکم را نمی‌پذیرند و بر اعدام عاملان این رویداد، تأکید می‌ورزند.

مهسا، در ماه حوت پارسال، از مربوطات حوزۀ پانزدهم امنیتی پولیس شهر کابل ربوده شد و چند روز بعد، پولیس جسد اورا که داخل بوجی انداخته شده بود، از زیر یک پل یافت.

 

دادگاۀ ابتدایی کابل قاتلان «مهسا» را به ۳۰ سال زندان محکوم کرد

این دادگاه پس از هفته‌ها تأخیر، امروز (یک‌شنبه، ۵جوزا) برگزار شد و دو تن در پیوند به قتل مهسا محکوم شد.

تصویر بندانگشتی

دادگاۀ ابتدایی کابل، برای هریک از رباینده‌گان و قاتلان «مهسا»، دختر شش ساله‌یی که در حدود سه ماه پیش ربوده و سپس به قتل رسید، سی سال زندان حکم کرد.

این دادگاه پس از هفته‌ها تأخیر، امروز (یک‌شنبه، ۵جوزا) برگزار شد و دو تن در پیوند به قتل مهسا محکوم شد.

در این دادگاه، پدر مهسا، خواهان اعدام برای رباینده‌گان و قاتلان دخترش شد. اما به گفتۀ قاضی دادگاه، آنچه که کم سن بودن محکومان این رویداد گفته می‌شود، آنان را از مجازات اعدام رهانیده‌است.

با آن‌هم، خانوادۀ مهسا این حکم را نمی‌پذیرند و بر اعدام عاملان این رویداد، تأکید می‌ورزند.

مهسا، در ماه حوت پارسال، از مربوطات حوزۀ پانزدهم امنیتی پولیس شهر کابل ربوده شد و چند روز بعد، پولیس جسد اورا که داخل بوجی انداخته شده بود، از زیر یک پل یافت.

 

هم‌رسانی کنید