Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

داستان فرمانده امنیت ملی که رهبر داعش را بازداشت کرد

یک فرماندۀ نیروهای ویژۀ امنیت ملی که رهبری عملیات بازداشت اسلم فاروقی، رهبر شاخه خراسان داعش را بر عهده داشت، می‌گوید که این عملیات پیچیده‌ترین و دقیق‌ترین عملیاتی بوده‌است که در هفت سال ماموریتش انجام داده‌است.

احمد که بیست و شش ساله دارد و فرمانده نیروهای ویژۀ امنیت ملی است، می‌گوید که نخست او و زیردستانش، می‌خواستند یک فراهم‌کننده مواد منفجره و جنگ‌افزار را به نام شاه‌ولی که در کندهار فعالیت داشت، در عملیاتی بازداشت کنند؛ اما به گفته وی، بازداشت شاه‌ولی، راه را برای انجام عملیات‌های پی در پی دیگر در کندهار باز کرد: « «عملیات ما شش شبانه روز طول کشید و دوازده عملیات انجام دادیم و عملیات‌های مان را بخاطر کند پیش بردیم که در ساحات ملکی جابجا شده بودند.»

فرمانده احمد و یارانش در دومین عملیات‌شان در کندهار، دریافتند که به اسلم فاروقی، رهبر شاخه خراسان داعش، بیش‌تر از هر زمان نزدیک شده‌اند و اگر محتاطانه به پیش بروند، به او نیز خواهند رسید: « در چهار یا پنج نقاط شهر یکی از ولایت‌های جنوبی که داخل شهر هم بود عملیات صورت گرفت و خود فرد اسلم فاروقی دریکی از ولسوالی‌های ولایت بود که ما بازداشتش کردیم.»

اسلم فاروقی که نام اصلی‌اش عبدالله اورکزی است و باشنده روستای آخُندزاده‌گان «اورکزی ایجنسی» شناخته می‌شود، افزون بر رهبری شاخه خراسان داعش، در این گروه، کارهایی چون مسؤولیت جلب و جذب داعش در پاکستان و مسوولیت ارتباطات خارجی شاخه خراسان داعش را نیز به پیش می‌برد.

پس از توافق صلح میان امریکا و طالبان، تنها در کابل، دو رویداد هراس‌افگنانه بزرگ - یکی حمله بر مراسم یادبود از عبدالعلی مزاری که در آن سی و دو تن جان باختند و دیگری حمله بر عبادت‌گاه شهروندان سیک در کابل که به جان باختن بیست و شش تن انجامید - رخ داده‌اند. مسوولیت هردوحمله را داعش به دوش گرفته است.

خان‌آغا رضایی، عضو مجلس‌ نماینده‌گان گفت: « یکی داعش واقعی که با سوریه و اعراق به تماس هستند وجود دارد و دیگر داعشی دیگری در اصل زیر چتر داعش اصلی در بعضی بعضی ولایت‌ها و ولسوالی‌ها و شاید معلومات این شخص (اسلم فاروقی) را نیز گروۀ داعش دیگر به نیروهای امنیتی افغانستان داده باشد.

جاوید صافی، عضو دیگر مجلس نماینده‌گان نیز افزود: « بازداشت اسلم فاروقی برای حکومت و امنیت ملی یک دست آورد بزرگ است و این به این معنا است که داعش دیگر در افغانستان شکست خورده است.»

عبدالرووف خادم، حافظ سعید اورکزی، عبدالحسیب لوگری و ابوسعید باجوری، از دیگر فرماندهان داعش بودند که بین سال‌های هزار و سه صد و نود و سه تا هزار و سه صد نود و هفت، در عملیات‌های نیروهای دولتی در چند بخش ولایت ننگرهار، کشته شدند.

داستان فرمانده امنیت ملی که رهبر داعش را بازداشت کرد

اسلم فاروقی همراه با ۱۹عضو دیگر داعش، هفته پیش، پس از دوازده عملیات پی در پی نیروهای امنیت ملی در کندهار، به دام افتاد.

Thumbnail

یک فرماندۀ نیروهای ویژۀ امنیت ملی که رهبری عملیات بازداشت اسلم فاروقی، رهبر شاخه خراسان داعش را بر عهده داشت، می‌گوید که این عملیات پیچیده‌ترین و دقیق‌ترین عملیاتی بوده‌است که در هفت سال ماموریتش انجام داده‌است.

احمد که بیست و شش ساله دارد و فرمانده نیروهای ویژۀ امنیت ملی است، می‌گوید که نخست او و زیردستانش، می‌خواستند یک فراهم‌کننده مواد منفجره و جنگ‌افزار را به نام شاه‌ولی که در کندهار فعالیت داشت، در عملیاتی بازداشت کنند؛ اما به گفته وی، بازداشت شاه‌ولی، راه را برای انجام عملیات‌های پی در پی دیگر در کندهار باز کرد: « «عملیات ما شش شبانه روز طول کشید و دوازده عملیات انجام دادیم و عملیات‌های مان را بخاطر کند پیش بردیم که در ساحات ملکی جابجا شده بودند.»

فرمانده احمد و یارانش در دومین عملیات‌شان در کندهار، دریافتند که به اسلم فاروقی، رهبر شاخه خراسان داعش، بیش‌تر از هر زمان نزدیک شده‌اند و اگر محتاطانه به پیش بروند، به او نیز خواهند رسید: « در چهار یا پنج نقاط شهر یکی از ولایت‌های جنوبی که داخل شهر هم بود عملیات صورت گرفت و خود فرد اسلم فاروقی دریکی از ولسوالی‌های ولایت بود که ما بازداشتش کردیم.»

اسلم فاروقی که نام اصلی‌اش عبدالله اورکزی است و باشنده روستای آخُندزاده‌گان «اورکزی ایجنسی» شناخته می‌شود، افزون بر رهبری شاخه خراسان داعش، در این گروه، کارهایی چون مسؤولیت جلب و جذب داعش در پاکستان و مسوولیت ارتباطات خارجی شاخه خراسان داعش را نیز به پیش می‌برد.

پس از توافق صلح میان امریکا و طالبان، تنها در کابل، دو رویداد هراس‌افگنانه بزرگ - یکی حمله بر مراسم یادبود از عبدالعلی مزاری که در آن سی و دو تن جان باختند و دیگری حمله بر عبادت‌گاه شهروندان سیک در کابل که به جان باختن بیست و شش تن انجامید - رخ داده‌اند. مسوولیت هردوحمله را داعش به دوش گرفته است.

خان‌آغا رضایی، عضو مجلس‌ نماینده‌گان گفت: « یکی داعش واقعی که با سوریه و اعراق به تماس هستند وجود دارد و دیگر داعشی دیگری در اصل زیر چتر داعش اصلی در بعضی بعضی ولایت‌ها و ولسوالی‌ها و شاید معلومات این شخص (اسلم فاروقی) را نیز گروۀ داعش دیگر به نیروهای امنیتی افغانستان داده باشد.

جاوید صافی، عضو دیگر مجلس نماینده‌گان نیز افزود: « بازداشت اسلم فاروقی برای حکومت و امنیت ملی یک دست آورد بزرگ است و این به این معنا است که داعش دیگر در افغانستان شکست خورده است.»

عبدالرووف خادم، حافظ سعید اورکزی، عبدالحسیب لوگری و ابوسعید باجوری، از دیگر فرماندهان داعش بودند که بین سال‌های هزار و سه صد و نود و سه تا هزار و سه صد نود و هفت، در عملیات‌های نیروهای دولتی در چند بخش ولایت ننگرهار، کشته شدند.

هم‌رسانی کنید