Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

داعش برای شاخۀ خراسان این گروه والی تازه گماشته‌است

گروۀ داعش برای نخستین‌بار یک شهروند عراقی را به نام شهاب المهاجر هم‌چون والی شاخۀ خراسان این گروه برای افغانستان و شماری از کشورهای منطقه گماشته‌است.

در یک گزارش پژوهشی بخش اردوی «بی بی سی» آمده‌‎است که گروۀ داعش می‌کوشد بار دیگر در ولسوالی‌های سرحدی ننگرهار و کنر سربلند کند و برای این کار در تلاش منظم ساختن افرادش است.

بربنیاد گزارش‌ها، شهاب المهاجر پیش از این در افغانستان و پاکستان به‌حیث فرماندۀ جنگی شبکۀ القاعده فعالیت داشت و طراح حملۀ پسین بر زندان ننگرهار نیز شناخته شده‌است؛ حمله‌یی که به فرار ده‌ها تن از جنگجویان داعش انجامید.

عبیدالله شینواری، معاون شورای ولایتی ننگرهار در این باره گفت: «گفته می‌شد که حضور داعش در شرق ختم شده‌است، اما با حمله بر زندان ننگرهار دوباره برای مردم نگرانی خلق شد.»

کابل جان تدبیر، آگاۀ سیاسی نیز افزود: «این پروژه با این ظرفیت که کار روی آن جریان دارد، واقعأ جای تشویش برای مردم است. حکومت افغانستان باید تمام ابعاد این پروژه را دقیق ارزیابی کند.»

بربنیاد این گزارش بی بی سی، والیان پیشین شاخۀ خراسان داعش که از افغانستان و پاکستان بوده‌‎اند در کار خود ناکام بوده‌اند و از همین‌رو داعش این بار یک شهروند عراق را در این سمت گماشته‌است.

در گزارش هم‌چنان آمده‌است که الشهاب المهاجر در حمله‌های خونین کابل نیز دست داشته‌است.

بسم‌الله افغانمل، والی پیشین زابل اظهار داشت: «داعش می‌خواهد از نو اساسات و تشکیلات خود را بسازد و دوباره جان بگیرند.»

مسعود اندرابی، نامزد وزیر امور داخله هم در سیزدهم ماه اسد، گفته بود که رهبر تازۀ شاخۀ خراسان داعش، عضو شبکۀ حقانی است و هر زمانی که فعالیت‌های طالبان و شبکۀ حقانی از رهگذر سیاسی به سود این گروه نباشد، نام داعش را بر آن می‌گذارند.

گروۀ داعش افغانستان، ایران، پاکستان و بخش‌هایی از آسیای مرکزی را ولایت خراسان می‌داند و از همین‌رو این گروه داعش خراسان نامیده می‌شود.

داعش برای شاخۀ خراسان این گروه والی تازه گماشته‌است

پیش از این، نامزد وزیر امور داخله نیز در صفحۀ تویترش نوشته بود که رهبر تازۀ شاخه خراسان داعش، یک عضو شبکۀ حقانی است.

تصویر بندانگشتی

گروۀ داعش برای نخستین‌بار یک شهروند عراقی را به نام شهاب المهاجر هم‌چون والی شاخۀ خراسان این گروه برای افغانستان و شماری از کشورهای منطقه گماشته‌است.

در یک گزارش پژوهشی بخش اردوی «بی بی سی» آمده‌‎است که گروۀ داعش می‌کوشد بار دیگر در ولسوالی‌های سرحدی ننگرهار و کنر سربلند کند و برای این کار در تلاش منظم ساختن افرادش است.

بربنیاد گزارش‌ها، شهاب المهاجر پیش از این در افغانستان و پاکستان به‌حیث فرماندۀ جنگی شبکۀ القاعده فعالیت داشت و طراح حملۀ پسین بر زندان ننگرهار نیز شناخته شده‌است؛ حمله‌یی که به فرار ده‌ها تن از جنگجویان داعش انجامید.

عبیدالله شینواری، معاون شورای ولایتی ننگرهار در این باره گفت: «گفته می‌شد که حضور داعش در شرق ختم شده‌است، اما با حمله بر زندان ننگرهار دوباره برای مردم نگرانی خلق شد.»

کابل جان تدبیر، آگاۀ سیاسی نیز افزود: «این پروژه با این ظرفیت که کار روی آن جریان دارد، واقعأ جای تشویش برای مردم است. حکومت افغانستان باید تمام ابعاد این پروژه را دقیق ارزیابی کند.»

بربنیاد این گزارش بی بی سی، والیان پیشین شاخۀ خراسان داعش که از افغانستان و پاکستان بوده‌‎اند در کار خود ناکام بوده‌اند و از همین‌رو داعش این بار یک شهروند عراق را در این سمت گماشته‌است.

در گزارش هم‌چنان آمده‌است که الشهاب المهاجر در حمله‌های خونین کابل نیز دست داشته‌است.

بسم‌الله افغانمل، والی پیشین زابل اظهار داشت: «داعش می‌خواهد از نو اساسات و تشکیلات خود را بسازد و دوباره جان بگیرند.»

مسعود اندرابی، نامزد وزیر امور داخله هم در سیزدهم ماه اسد، گفته بود که رهبر تازۀ شاخۀ خراسان داعش، عضو شبکۀ حقانی است و هر زمانی که فعالیت‌های طالبان و شبکۀ حقانی از رهگذر سیاسی به سود این گروه نباشد، نام داعش را بر آن می‌گذارند.

گروۀ داعش افغانستان، ایران، پاکستان و بخش‌هایی از آسیای مرکزی را ولایت خراسان می‌داند و از همین‌رو این گروه داعش خراسان نامیده می‌شود.

هم‌رسانی کنید