تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

دانش‌آموزان یک مکتب در کارتۀ سخی کابل در خانۀ کرایی درس می‌خوانند

دانش‌آموزان مکتب «نورالانوار» در منطقۀ کارتۀ سخی، در قلب پایتخت، بی‌هیچ امکاناتی در یک خانۀ کرایی درس می‌خوانند.

این دانش‌آموزان که شمار شان به هشتصد تن می‌رسد، میز و چوکی نیز ندارند و می‌گویند که با فرش‌های کهنه که از خانه‌های شان آورده‌اند در این‌جا در چهار نوبت در روز، درس می‌خوانند.

باشنده‌گان محل، می‌گویند که وزارت معارف دوسال پیش مکانی را در این منطقه برای ساخت ساختمان این مکتب ثبت کرده‌است، اما تاکنون هرچه کوشیده‌اند این نهاد برای ساخت آن پاسخ مثبت نداده‌است.

میر مسجیدی فرهادی، باشندۀ محل گفت: «جای مکتب، سفید مانده‌است و تا حال هیچ مسؤولی کمک نکرده‌است.»

فرید احمدی، وکیل گذر این منطقه نیز افزود: «صاحب خانه با ما کمک کرده‌است بخاطری که اطفال مکتب به جاهی دیگری پراکنده نشوند، امسال کرایه خانه مفت ساخت به دولت.»

اما، نوریه نزهت، سخن‌گوی وزارت معارف، می‌گوید که تلاش‌ می‌کنند برای این مکتب ساختمان ساخته شود: «مشکل این مکتب هم که انشاالله حل می‌شود، ولی هموطنان ما باید یک مقدار صبور باشند.»

رییس‌جمهور در آغاز سال نو آموزشی امسال، تعهد سپرده بود که برای صدها مکتب امسال ساختمان ساخته خواهد شد: «من سال گشذته در مورد اعمال ساختمان برای شش‌هزار مکتب یادآوری کرده بودم، در این برنامۀ بزرگ که از نگاه حجم در تاریخ معارف افغانستان بی نظیر است یک اندازه چالش‌های هماهنگی به وجود آمد، اما الحمدلله مشکلات تاحدی زیادی حل شده‌است و اکنون به شما هم وطنان عزیز گفته می‌توانم که کار اعمار یک هزار و دوصد مکتب ادامه دارد.»

باشنده‌گان پایتخت، می‌گویند که نبود امکانات آموزشی برای دانش‌آموزان از جمله نبود ساختمان‌ها و میز وچوکی حتا در کابل، برای حکومت شرم آور است.

افغانستان

دانش‌آموزان یک مکتب در کارتۀ سخی کابل در خانۀ کرایی درس می‌خوانند

رییس‌جمهور در آغاز سال نو آموزشی امسال، تعهد سپرده بود که برای صدها مکتب امسال ساختمان ساخته خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

دانش‌آموزان مکتب «نورالانوار» در منطقۀ کارتۀ سخی، در قلب پایتخت، بی‌هیچ امکاناتی در یک خانۀ کرایی درس می‌خوانند.

این دانش‌آموزان که شمار شان به هشتصد تن می‌رسد، میز و چوکی نیز ندارند و می‌گویند که با فرش‌های کهنه که از خانه‌های شان آورده‌اند در این‌جا در چهار نوبت در روز، درس می‌خوانند.

باشنده‌گان محل، می‌گویند که وزارت معارف دوسال پیش مکانی را در این منطقه برای ساخت ساختمان این مکتب ثبت کرده‌است، اما تاکنون هرچه کوشیده‌اند این نهاد برای ساخت آن پاسخ مثبت نداده‌است.

میر مسجیدی فرهادی، باشندۀ محل گفت: «جای مکتب، سفید مانده‌است و تا حال هیچ مسؤولی کمک نکرده‌است.»

فرید احمدی، وکیل گذر این منطقه نیز افزود: «صاحب خانه با ما کمک کرده‌است بخاطری که اطفال مکتب به جاهی دیگری پراکنده نشوند، امسال کرایه خانه مفت ساخت به دولت.»

اما، نوریه نزهت، سخن‌گوی وزارت معارف، می‌گوید که تلاش‌ می‌کنند برای این مکتب ساختمان ساخته شود: «مشکل این مکتب هم که انشاالله حل می‌شود، ولی هموطنان ما باید یک مقدار صبور باشند.»

رییس‌جمهور در آغاز سال نو آموزشی امسال، تعهد سپرده بود که برای صدها مکتب امسال ساختمان ساخته خواهد شد: «من سال گشذته در مورد اعمال ساختمان برای شش‌هزار مکتب یادآوری کرده بودم، در این برنامۀ بزرگ که از نگاه حجم در تاریخ معارف افغانستان بی نظیر است یک اندازه چالش‌های هماهنگی به وجود آمد، اما الحمدلله مشکلات تاحدی زیادی حل شده‌است و اکنون به شما هم وطنان عزیز گفته می‌توانم که کار اعمار یک هزار و دوصد مکتب ادامه دارد.»

باشنده‌گان پایتخت، می‌گویند که نبود امکانات آموزشی برای دانش‌آموزان از جمله نبود ساختمان‌ها و میز وچوکی حتا در کابل، برای حکومت شرم آور است.

هم‌رسانی کنید