Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دانش‎آموزان افغان ترک از رقابت‌های علمی در هند چندین مدال گرفتنند

بیش از پنجاه تن از دانش‌آموزان مکتب‌های افغان - ترک که به رقابت‌های ساینسی به هند رفته بودند، روز یک‌شنبه، با دستان پُر به کشور برگشتند.

این دانش آموزان دختر و پسر که در بخش‌های ریاضی، فزیک، کیمیا و بیولوژی با دانش‌آموزان یازده کشور جهان رقابت کردند، توانستند چندین مدال نقره و برونز بگیرند.

شقایق بهار، یکی از دانش‌آموزان مکتب‌های افغان – ترک است که در این رقابت‌ها شرکت کرده بود، او می‌گوید: «درخشیش ما برای همه غیرقابل پیش بینی بود و آنان از ما بسیار خوب استقبال کردند.»

عبدالله ابراهیمی، دانش‌آموز دیگر این مکتب‌ها نیز می‎افزاید: «من توانستم پرچم کشور عزیزم را در اهتزاز در بیاورم و بسیار خوشحال بودم.»

از میان ۵۶ دانش‌آموزی که در این رقابت‌ها شرکت کرده بودند، هفت تن آنان دخترا بوده اند.

این دانش‌آموزان در حالی در این رقابت‌ها می‌درخشند که اخیرأ جنجال‌هایی مبنی بر چگونگی مدیریت مکتب‌های افغان – ترک در افغانستان ایجاد شده است.

حکومت افغانستان، چندی پیش مسؤولیت این مکتب‌ها را که پیش از این از سوی نهادهای غیردولتی ترکیه رهبری می‌شد، به وزارت معارف ترکیه سپرد؛ روندی که با انتقادهای جدی اعضای خانواده‌‎های دانش‌آموزان این مکتب‌ها روبرو شد.

دانش‎آموزان افغان ترک از رقابت‌های علمی در هند چندین مدال گرفتنند

آموزگاران مکتب‌های افغان _ ترک، می‌گویند که درخشش دانش‌آموزان افغانستان در میان دانش‌آموزان یازده کشور، نشانۀ توانایی آنان است.

تصویر بندانگشتی

بیش از پنجاه تن از دانش‌آموزان مکتب‌های افغان - ترک که به رقابت‌های ساینسی به هند رفته بودند، روز یک‌شنبه، با دستان پُر به کشور برگشتند.

این دانش آموزان دختر و پسر که در بخش‌های ریاضی، فزیک، کیمیا و بیولوژی با دانش‌آموزان یازده کشور جهان رقابت کردند، توانستند چندین مدال نقره و برونز بگیرند.

شقایق بهار، یکی از دانش‌آموزان مکتب‌های افغان – ترک است که در این رقابت‌ها شرکت کرده بود، او می‌گوید: «درخشیش ما برای همه غیرقابل پیش بینی بود و آنان از ما بسیار خوب استقبال کردند.»

عبدالله ابراهیمی، دانش‌آموز دیگر این مکتب‌ها نیز می‎افزاید: «من توانستم پرچم کشور عزیزم را در اهتزاز در بیاورم و بسیار خوشحال بودم.»

از میان ۵۶ دانش‌آموزی که در این رقابت‌ها شرکت کرده بودند، هفت تن آنان دخترا بوده اند.

این دانش‌آموزان در حالی در این رقابت‌ها می‌درخشند که اخیرأ جنجال‌هایی مبنی بر چگونگی مدیریت مکتب‌های افغان – ترک در افغانستان ایجاد شده است.

حکومت افغانستان، چندی پیش مسؤولیت این مکتب‌ها را که پیش از این از سوی نهادهای غیردولتی ترکیه رهبری می‌شد، به وزارت معارف ترکیه سپرد؛ روندی که با انتقادهای جدی اعضای خانواده‌‎های دانش‌آموزان این مکتب‌ها روبرو شد.

هم‌رسانی کنید