تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

داوودزی: اگر تمام ما صلح می‌خواهیم باید جرگه را تأیید کنیم

محمدعمر داوودزی، رییس کمیسیون برگزاری لویه جرگۀ مشورتی صلح و رییس دبیرخانۀ شورای عالی صلح از تمامی نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری و جریان‌های سیاسی که این جرگه را تحریم کرده‌اند می‌خواهد که در تصمیم شان تجدید نظر کنند.

آقای داوودزی، در یگ گفت‌وگو با طلوع‌نیوز می‌گوید که این جرگه برای سرعت بخشیدن به روند صلح است و هیچ جنبۀ انتخاباتی ندارد.

پیش‌ازین، در حدود ده دستۀ انتخاباتی و شماری از جریان‌های سیاسی مشمول عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری گفته‌اند که بدلیل این‌که جرگۀ مشورتی صلح کمک به روند صلح نمی‌کند، در آن شرکت نمی‌کنند.

حامدکرزی نیز شب گذشته از حکومت خواست که این جرگه را به تأخیر بیاندازد – درخواستی‌که به گفتۀ داوودزی امکان عملی‌شدن آن وجود ندارد.

بسیاری از نامزدانی‌که این جرگه را تحریم کرده‌اند، گفته‌اند که این جرگه جنبه تبلغاتی برای انتخابات را دارد.

اما آقای داوودزی می‌گوید که اگر این نامزدان صلح می‌خواهند باید این جرگه را تأیید کنند: «برای شان اطمینان می‌دهم که این جرگه اساس صلح را ایجاد می‌کند و این جرگه پروسه صلح را سرعت می‌بخشد و موانع ایجاد نمی‌کند، بل موانع را از سر راه پروسۀ صلح دور می‌کند. و اگر تمام ما صلح می‌خواهیم باید جرگه را تأیید کنیم.»

قرار است این جرگه، فردا آغاز شود و برای سه‌روز ادامه داشته باشد. حکومت گفته در حدود سه‌هزار تن در این جرگه شرکت خواهند کرد و دربارۀ چگونگی گفت‌وگوهای صلح به حکومت مشوره خواهند داد.

بسیاری از شرکت کننده‌گان این جرگه از ولایت‌ها به کابل رسیده‌اند. رییس کمیسیون برگزاری این جرگه می‌گوید تلاش‌ها برای متقاعد کردن نامزدان و احزاب سیاسی که این جرگه را تحریم کرده‌اند نیز ادامه دارد: «آقای عبدالله به صفت رییس‌اجراییه با حکومت بایکات نکرده است بل به‌عنوان یک تکت انتخاباتی تحریم کرده‌است که باید نگرانی‌های عبدالله دور گردد و این تنها مسؤولیت ما نیست بل مسؤولیت ارگ هم است که در این زمینه کار کند و کار هم می‌کند.»

 

افغانستان

داوودزی: اگر تمام ما صلح می‌خواهیم باید جرگه را تأیید کنیم

آقای داوودزی، در یگ گفت‌وگو با طلوع‌نیوز می‌گوید که این جرگه برای سرعت بخشیدن به روند صلح است و هیچ جنبۀ انتخاباتی ندارد.

Thumbnail

محمدعمر داوودزی، رییس کمیسیون برگزاری لویه جرگۀ مشورتی صلح و رییس دبیرخانۀ شورای عالی صلح از تمامی نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری و جریان‌های سیاسی که این جرگه را تحریم کرده‌اند می‌خواهد که در تصمیم شان تجدید نظر کنند.

آقای داوودزی، در یگ گفت‌وگو با طلوع‌نیوز می‌گوید که این جرگه برای سرعت بخشیدن به روند صلح است و هیچ جنبۀ انتخاباتی ندارد.

پیش‌ازین، در حدود ده دستۀ انتخاباتی و شماری از جریان‌های سیاسی مشمول عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری گفته‌اند که بدلیل این‌که جرگۀ مشورتی صلح کمک به روند صلح نمی‌کند، در آن شرکت نمی‌کنند.

حامدکرزی نیز شب گذشته از حکومت خواست که این جرگه را به تأخیر بیاندازد – درخواستی‌که به گفتۀ داوودزی امکان عملی‌شدن آن وجود ندارد.

بسیاری از نامزدانی‌که این جرگه را تحریم کرده‌اند، گفته‌اند که این جرگه جنبه تبلغاتی برای انتخابات را دارد.

اما آقای داوودزی می‌گوید که اگر این نامزدان صلح می‌خواهند باید این جرگه را تأیید کنند: «برای شان اطمینان می‌دهم که این جرگه اساس صلح را ایجاد می‌کند و این جرگه پروسه صلح را سرعت می‌بخشد و موانع ایجاد نمی‌کند، بل موانع را از سر راه پروسۀ صلح دور می‌کند. و اگر تمام ما صلح می‌خواهیم باید جرگه را تأیید کنیم.»

قرار است این جرگه، فردا آغاز شود و برای سه‌روز ادامه داشته باشد. حکومت گفته در حدود سه‌هزار تن در این جرگه شرکت خواهند کرد و دربارۀ چگونگی گفت‌وگوهای صلح به حکومت مشوره خواهند داد.

بسیاری از شرکت کننده‌گان این جرگه از ولایت‌ها به کابل رسیده‌اند. رییس کمیسیون برگزاری این جرگه می‌گوید تلاش‌ها برای متقاعد کردن نامزدان و احزاب سیاسی که این جرگه را تحریم کرده‌اند نیز ادامه دارد: «آقای عبدالله به صفت رییس‌اجراییه با حکومت بایکات نکرده است بل به‌عنوان یک تکت انتخاباتی تحریم کرده‌است که باید نگرانی‌های عبدالله دور گردد و این تنها مسؤولیت ما نیست بل مسؤولیت ارگ هم است که در این زمینه کار کند و کار هم می‌کند.»

 

هم‌رسانی کنید