تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

داوودزی صلح را به گفتگوی رودرروی حکومت با طالبان وابسته می‌داند

محمد عمر داوودزی، نماینده ویژه رییس جمهور در امور اجماع منطقه‌یی، در سفرش به اسلام آباد هشدار می‌دهد تا زمانی که طالبان به گفتگوهای رو در رو با حکومت  افغانستان توافق نشان ندهند، صلح در افغانستان به میان نخواهد آمد. 

آقای داوودزی در گفتگو با اسوشیتد پرس گفت: «آنان یعنی پاکستان بر طالبان نفوذ دارند. من از کاربرد واژه زور نفرت دارم. هنگامی که شما کسی را با زور به گفتگو می کشانید، این را نمی‌پذیرد. شما باید آنان را تشویق به این کار کنید. شما باید آنان را متیقین بسازید که این به سود آنان است تا بر میز گفتگو بیایند و این چیزی است که پاکستان هم اکنون انجام می‌دهد.»

اما رییس اجراییه حکومت می‌گوید که تاکنون هیچ تغییری در روی کرد پاکستان به میان نیامده است. 

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه افغانستان، در نشستی در کابل گفت: «هیچ تغییری تا به امروز الی این که در روی میز مذاکره دیده شود، در موقف طالبان نیامده است، هیچ تغییری نیامده است، و آن کشور که از آنان حمایت می‌کند متأسفانه تاکنون تغییری را ما شاهد نبوده ایم.»

در این میان فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان برای چهارمین بار از بهر جستجوی صلح، کوله بار سفر بست. 

وی پس از دیدار از هند، چین و پاکستان به افغانستان خواهد آمد. اما آیا می‌شود به نتیجه‌یی این دور از سفر خلیلزاد دل بست؟
شینکی کروخیل، سفیر پیشین افغانستان در کانادا، گفت: «خوب است که آقای خلیل زاد به این سفر های خود ادامه دهد برای این که هر کشور نگرانی های خود را دارد و برای هر کدام باید قناعت داده شود تا آنها مطمن شوند و در این روند همکاری کنند.»

با این حال انتظار می‌رفت که نماینده‌گان طالبان و امریکا، روزهای چهار شنبه و پنجشنبه ادامه رأی‌زنی‌ها در ابوظبی را در دوحه قطر به گفتگو بنشینند اما منابعی از طالبان گفته اند که این نشست به علت اختلاف‌ها بر سر آجندای آن به تعویق افتاده است. 

عبیدالله بارکزی، مجلس نماینده‌گان، گفت: «ما نمی‌دانیم که چرا برخی از کشورها گفتگوهای صلح افغانستان را بازی دست شان ساخته اند و وقت شان را تیر می‌کنند.»

در این میان سفیر امریکا در کابل دیدار نماینده‌گان امریکا و طالبان را در قطر رد می‌کند و می‌گوید که طالبان همان‌گونه که با رسانه‌ها گفتگو می‌کنند با حکومت افغانستان نیز گفتگو کنند.

داوودزی صلح را به گفتگوی رودرروی حکومت با طالبان وابسته می‌داند

آقای داوودزی می‌گوید که پاکستان بر طالبان نفوذ دارد و این کشور باید طالبان را «تشویق» کند تا به میز گفتگوها بیایند. 

Thumbnail

محمد عمر داوودزی، نماینده ویژه رییس جمهور در امور اجماع منطقه‌یی، در سفرش به اسلام آباد هشدار می‌دهد تا زمانی که طالبان به گفتگوهای رو در رو با حکومت  افغانستان توافق نشان ندهند، صلح در افغانستان به میان نخواهد آمد. 

آقای داوودزی در گفتگو با اسوشیتد پرس گفت: «آنان یعنی پاکستان بر طالبان نفوذ دارند. من از کاربرد واژه زور نفرت دارم. هنگامی که شما کسی را با زور به گفتگو می کشانید، این را نمی‌پذیرد. شما باید آنان را تشویق به این کار کنید. شما باید آنان را متیقین بسازید که این به سود آنان است تا بر میز گفتگو بیایند و این چیزی است که پاکستان هم اکنون انجام می‌دهد.»

اما رییس اجراییه حکومت می‌گوید که تاکنون هیچ تغییری در روی کرد پاکستان به میان نیامده است. 

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه افغانستان، در نشستی در کابل گفت: «هیچ تغییری تا به امروز الی این که در روی میز مذاکره دیده شود، در موقف طالبان نیامده است، هیچ تغییری نیامده است، و آن کشور که از آنان حمایت می‌کند متأسفانه تاکنون تغییری را ما شاهد نبوده ایم.»

در این میان فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان برای چهارمین بار از بهر جستجوی صلح، کوله بار سفر بست. 

وی پس از دیدار از هند، چین و پاکستان به افغانستان خواهد آمد. اما آیا می‌شود به نتیجه‌یی این دور از سفر خلیلزاد دل بست؟
شینکی کروخیل، سفیر پیشین افغانستان در کانادا، گفت: «خوب است که آقای خلیل زاد به این سفر های خود ادامه دهد برای این که هر کشور نگرانی های خود را دارد و برای هر کدام باید قناعت داده شود تا آنها مطمن شوند و در این روند همکاری کنند.»

با این حال انتظار می‌رفت که نماینده‌گان طالبان و امریکا، روزهای چهار شنبه و پنجشنبه ادامه رأی‌زنی‌ها در ابوظبی را در دوحه قطر به گفتگو بنشینند اما منابعی از طالبان گفته اند که این نشست به علت اختلاف‌ها بر سر آجندای آن به تعویق افتاده است. 

عبیدالله بارکزی، مجلس نماینده‌گان، گفت: «ما نمی‌دانیم که چرا برخی از کشورها گفتگوهای صلح افغانستان را بازی دست شان ساخته اند و وقت شان را تیر می‌کنند.»

در این میان سفیر امریکا در کابل دیدار نماینده‌گان امریکا و طالبان را در قطر رد می‌کند و می‌گوید که طالبان همان‌گونه که با رسانه‌ها گفتگو می‌کنند با حکومت افغانستان نیز گفتگو کنند.

هم‌رسانی کنید