Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دبیرکل سازمان ملل: حملۀ کابل نقض قوانین حقوق بشر است

انتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل در خبرنامه‎یی انفجار روز گذشته (چهارشنبه ۱۰ جوزا) را در شهر کابل را نقض قوانین حقوق بشر می ‏داند.

وی می ‏گوید که عاملان این حمله، "باید مجازات شوند."

در خبرنامه آمده است: "حملات کورکورانه علیۀ غیر نظامیان نقض فاحش حقوق بشر و قوانین بین المللی است و هرگز قابل توجیه نیست."

خبرنامه می افزاید: "آنان که در حملۀ امروز دخیل اند، باید به عدالت کشانیده شوند."

وی هم چنان بر تقویت مبارزه با تروریزم و افراط گرایی خشونت آمیز، تأکید کرده است.

در همین حال، برخی از کشورهای دیگر به شمول کوریای جنوبی و آلمان نیز این حمله را سخت نکوهش کردند.

با این همه، چراغ‏ های "برج ایفل" در شهر پاریس، پایتخت فرانسه به احترام قربانیان انفجار روز گذشته در شهر کابل، برای چند ساعت خاموش شدند.

این برج، پیش از نیمۀ شب گذشته تاریک شد تا به قربانیان انفجار کابل، حرمت نهاده شود.

روز چهارشنبه، شهر کابل پنجمین روز ماه رمضان را با رویداد بزرگ و خون باری آغاز کرد که در آن بیش از ۸۰ تن جان باختند و بیش از ۴۰۰ تن دیگر زخمی شدند.

این رویداد که ساعت هشت و بیست و دو دقیقه رخ داد، برخاسته از انفجار یک موتر تانکر آب پر از مواد منفجره بود و در یک لحظه همه چیز را در برابر سفارت آلمان در کابل دگرگون ساخت.

منابع می‌گویند که در این تانکر یک هزار و ۵۰۰ کیلوگرام مواد منفجره جاسازی شده بود.

این انفجار به اندازه‏یی نیرومند بود که تا شعاع  چند صد متر را ویران کرده است، سفارت آلمان در کابل و شرکت مخابراتی روشن بیشتر آسیب دیده‎اند.

در این رویداد حتا سه ساعت پس از این حمله روند، انتقال زخمیان و جسدها ادامه داشت.

این یکی از مرگ بار ترین حمله در سال روان در کابل بوده است.

دبیرکل سازمان ملل: حملۀ کابل نقض قوانین حقوق بشر است

انتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل حملۀ چهارشنبه در شهر کابل را که در آن بیش از ۸۰ تن جان باختند و بیش از ۴۰۰ تن دیگر، زخم برداشته‎اند را، نکوهش کرد.

Thumbnail

انتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل در خبرنامه‎یی انفجار روز گذشته (چهارشنبه ۱۰ جوزا) را در شهر کابل را نقض قوانین حقوق بشر می ‏داند.

وی می ‏گوید که عاملان این حمله، "باید مجازات شوند."

در خبرنامه آمده است: "حملات کورکورانه علیۀ غیر نظامیان نقض فاحش حقوق بشر و قوانین بین المللی است و هرگز قابل توجیه نیست."

خبرنامه می افزاید: "آنان که در حملۀ امروز دخیل اند، باید به عدالت کشانیده شوند."

وی هم چنان بر تقویت مبارزه با تروریزم و افراط گرایی خشونت آمیز، تأکید کرده است.

در همین حال، برخی از کشورهای دیگر به شمول کوریای جنوبی و آلمان نیز این حمله را سخت نکوهش کردند.

با این همه، چراغ‏ های "برج ایفل" در شهر پاریس، پایتخت فرانسه به احترام قربانیان انفجار روز گذشته در شهر کابل، برای چند ساعت خاموش شدند.

این برج، پیش از نیمۀ شب گذشته تاریک شد تا به قربانیان انفجار کابل، حرمت نهاده شود.

روز چهارشنبه، شهر کابل پنجمین روز ماه رمضان را با رویداد بزرگ و خون باری آغاز کرد که در آن بیش از ۸۰ تن جان باختند و بیش از ۴۰۰ تن دیگر زخمی شدند.

این رویداد که ساعت هشت و بیست و دو دقیقه رخ داد، برخاسته از انفجار یک موتر تانکر آب پر از مواد منفجره بود و در یک لحظه همه چیز را در برابر سفارت آلمان در کابل دگرگون ساخت.

منابع می‌گویند که در این تانکر یک هزار و ۵۰۰ کیلوگرام مواد منفجره جاسازی شده بود.

این انفجار به اندازه‏یی نیرومند بود که تا شعاع  چند صد متر را ویران کرده است، سفارت آلمان در کابل و شرکت مخابراتی روشن بیشتر آسیب دیده‎اند.

در این رویداد حتا سه ساعت پس از این حمله روند، انتقال زخمیان و جسدها ادامه داشت.

این یکی از مرگ بار ترین حمله در سال روان در کابل بوده است.

هم‌رسانی کنید