تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

دبیرکل ناتو: طالبان باید به‌گونۀ واقعی صلح کنند

در آستانۀ آغاز گفت‌وگوهای صلح میان حکومت افغانستان و گروۀ طالبان، ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو می‌گوید که طالبان در میدان‌های جنگ پیروز نخواهند شد و باید به گفت‌وگوهای صلح تن بدهند.

دبیرکل ناتو که پس از نشست وزیریان دفاع ناتو در بروکسل سخن‌ می‌زد، تأکید کرد که برای رسیدن به صلح، طالبان باید خشونت‌ها را کاهش دهند و به توافق‌نامۀ صلح با ایالات متحده امریکا حرمت بگزارند.

استولتنبرگ، افزود که برای رسیدن به صلح ناتو به پشتیبانی مالی، سیاسی و حضور دوامدر نظامی در افغانستان پایبند خواهد بود: «ما به پشتیبانی مالی، سیاسی و با حضور نظامی دوامدار به افغانستان متعهد هستیم. زیرا معتقدیم بهترین راه برای حمایت از روند صلح، ارسال پیام به طالبان است که آن‌ها هرگز در میدان نبرد پیروز نخواهند شد. باید در میز گفت‌وگو بنشینند و مصالحه واقعی کنند.»

ینس استولتنبرگ، تأکید کرد که تا تابستان سال جاری، شماری سربازان این سازمان در افغانستان به ۱۲هزار تن کاهش خواهد یافت. اما برای از میان برداشتن وضعیت شکننده در افغانستان باید تمامی طرف‌ها به شمول طالبان برای آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان کار کنند: «به‌عنوان بخشی از تلاش‌های صلح ما حضور نظامی خود را در افغانستان کاهش می‌دهیم؛ تا تابستان، ما باید حدود ۱۲هزار نظامی داشته باشیم. تاکنون دربارۀ کاهش بیشتر، تصمیمی گرفته نشده‌است و تمام اقدام‌های ما براساس شرایط خواهند بود.»

بربیناد توافق صلح امریکا با طالبان، گفت‌وگوهای میان افغانان باید یک ماه پیش آغاز می‌شدند و پیش از آغاز این گفت‌وگوها باید تا پنج‎هزار زندانی طالبان از زندان‌های حکومت و یک‌هزار سرباز اسیر نیروهای امنیتی از بند طالبان آزاد می‌شدند.

حکومت افغانستان تأیید می‌کند که یک هیئت گروۀ طالبان برای آزادسازی زندانیان، به روز سه شنبه وارد کابل شده‌است. هرچند منابع گفته بودند که قرار است روند آزاد سازی این زندانیان روز گذشته آغاز شود، اما این روند تاکنون آغاز نشده‌است.

این همه درحالی است که خشونت‌ها در کشور ادامه دارند و به گفتۀ وزارت دفاع افغانستان، بیش از ده ولایت گواه نبردهای طالبان استند.

افغانستان

دبیرکل ناتو: طالبان باید به‌گونۀ واقعی صلح کنند

این همه درحالی است که خشونت‌ها در کشور ادامه دارند و به گفتۀ وزارت دفاع افغانستان، بیش از ده ولایت گواه نبردهای طالبان استند.

تصویر بندانگشتی

در آستانۀ آغاز گفت‌وگوهای صلح میان حکومت افغانستان و گروۀ طالبان، ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو می‌گوید که طالبان در میدان‌های جنگ پیروز نخواهند شد و باید به گفت‌وگوهای صلح تن بدهند.

دبیرکل ناتو که پس از نشست وزیریان دفاع ناتو در بروکسل سخن‌ می‌زد، تأکید کرد که برای رسیدن به صلح، طالبان باید خشونت‌ها را کاهش دهند و به توافق‌نامۀ صلح با ایالات متحده امریکا حرمت بگزارند.

استولتنبرگ، افزود که برای رسیدن به صلح ناتو به پشتیبانی مالی، سیاسی و حضور دوامدر نظامی در افغانستان پایبند خواهد بود: «ما به پشتیبانی مالی، سیاسی و با حضور نظامی دوامدار به افغانستان متعهد هستیم. زیرا معتقدیم بهترین راه برای حمایت از روند صلح، ارسال پیام به طالبان است که آن‌ها هرگز در میدان نبرد پیروز نخواهند شد. باید در میز گفت‌وگو بنشینند و مصالحه واقعی کنند.»

ینس استولتنبرگ، تأکید کرد که تا تابستان سال جاری، شماری سربازان این سازمان در افغانستان به ۱۲هزار تن کاهش خواهد یافت. اما برای از میان برداشتن وضعیت شکننده در افغانستان باید تمامی طرف‌ها به شمول طالبان برای آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان کار کنند: «به‌عنوان بخشی از تلاش‌های صلح ما حضور نظامی خود را در افغانستان کاهش می‌دهیم؛ تا تابستان، ما باید حدود ۱۲هزار نظامی داشته باشیم. تاکنون دربارۀ کاهش بیشتر، تصمیمی گرفته نشده‌است و تمام اقدام‌های ما براساس شرایط خواهند بود.»

بربیناد توافق صلح امریکا با طالبان، گفت‌وگوهای میان افغانان باید یک ماه پیش آغاز می‌شدند و پیش از آغاز این گفت‌وگوها باید تا پنج‎هزار زندانی طالبان از زندان‌های حکومت و یک‌هزار سرباز اسیر نیروهای امنیتی از بند طالبان آزاد می‌شدند.

حکومت افغانستان تأیید می‌کند که یک هیئت گروۀ طالبان برای آزادسازی زندانیان، به روز سه شنبه وارد کابل شده‌است. هرچند منابع گفته بودند که قرار است روند آزاد سازی این زندانیان روز گذشته آغاز شود، اما این روند تاکنون آغاز نشده‌است.

این همه درحالی است که خشونت‌ها در کشور ادامه دارند و به گفتۀ وزارت دفاع افغانستان، بیش از ده ولایت گواه نبردهای طالبان استند.

هم‌رسانی کنید