Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دبیرکل ناتو: طالبان باید متعهد به صلح پایدار باشند

ینس ستولتنبرگ، دبیر کل ناتو روز دوشنبه (۲۲ میزان) در یک نشستی که در شهر لندن برگزار شده بود، می‌گوید که طالبان باید به صلح پایدار، معتهد شوند.

او افزود: "طالبان خشونت‌‎ها را افزایش دادند، نه پایان. این نشان‎گر عدم تعهد به صلح پایدار است و این روشن می‌سازد که برای هرگونه توافق صلح در آینده، نیاز به تضمین‌های محکم و معتبر است."

او تأکید کرد که ناتو از هر گونه تلاش‌ها صلح در افغانستان، حمایت می‌کند.

او می‌افزاید که ناتو به افغانستان متعهد است تا این کشور بار دیگر به پناهگاه امن برای هراس‌افگنان خارجی، مبدل نشود.

او همچنان اشتراک افغان‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری را ستایش کرد و افزود: "من از نیروهای افغان، از مردان و زنان افغان برای آنچه که به‌دست آوردند و نیز برای اجرا کردن دیموکراسی و رأی دادن در انتخابات ریاست‌جمهوری، ستایش می‌کنم."

او باور دارد که نیروهای افغان نیرومند است و آنان توانایی مبارزه با "تروریزم جهانی" را دارند و نیز شرایط را برای صلح، به میان خواهند آورد.

دبیرکل ناتو: طالبان باید متعهد به صلح پایدار باشند

دبیر کل ناتو همچنان می‌گوید که طالبان باید تمایل واقعی به مذاکرات صلح، نشان دهند.

تصویر بندانگشتی

ینس ستولتنبرگ، دبیر کل ناتو روز دوشنبه (۲۲ میزان) در یک نشستی که در شهر لندن برگزار شده بود، می‌گوید که طالبان باید به صلح پایدار، معتهد شوند.

او افزود: "طالبان خشونت‌‎ها را افزایش دادند، نه پایان. این نشان‎گر عدم تعهد به صلح پایدار است و این روشن می‌سازد که برای هرگونه توافق صلح در آینده، نیاز به تضمین‌های محکم و معتبر است."

او تأکید کرد که ناتو از هر گونه تلاش‌ها صلح در افغانستان، حمایت می‌کند.

او می‌افزاید که ناتو به افغانستان متعهد است تا این کشور بار دیگر به پناهگاه امن برای هراس‌افگنان خارجی، مبدل نشود.

او همچنان اشتراک افغان‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری را ستایش کرد و افزود: "من از نیروهای افغان، از مردان و زنان افغان برای آنچه که به‌دست آوردند و نیز برای اجرا کردن دیموکراسی و رأی دادن در انتخابات ریاست‌جمهوری، ستایش می‌کنم."

او باور دارد که نیروهای افغان نیرومند است و آنان توانایی مبارزه با "تروریزم جهانی" را دارند و نیز شرایط را برای صلح، به میان خواهند آورد.

هم‌رسانی کنید